Várják a jelöléseket a diakóniai díjakra

Már lehet gyülekezeti tagokat és diakóniai munkát végzőket jelölni a Kiss Ferenc- és a Juhász Zsófia-díjra. A felterjesztéseket június 16-áig várják postai úton vagy e-mailben a mellékelt adatlapon.

Plakát Diakóniai díjak felterjesztéséhez 2023

A Magyarországi Református Egyház fontosnak tartja a református diakóniában kiemelkedő szolgálatot végző testvérek munkájának megbecsülését, és kitüntetés formájában való elismerését. E célból a Zsinat a 2006. évi őszi ülésén megalapította a Juhász Zsófia-díjat és a Kiss Ferenc-díjat. A Juhász Zsófia-díjjal az intézményes diakóniai szolgálatot, a Kiss Ferenc-díjjal a gyülekezetekben végzett diakóniai szolgálatot kívánja elismerni.

Kiss Ferenc-díj” – a Magyarországi Református Egyházban végzett gyülekezeti diakóniai szolgálatért.
A kitüntetésre az terjeszthető fel, akinek gyülekezeti szolgálata, életvitele, életszemlélete példaértékű lehet mások számára, és aki több évtizede dolgozik fáradhatatlanul és hűséggel a református diakóniában, az elesettek segítéséért.
Az elismerésben évente egy személy részesülhet, a kitüntetés pénzjutalommal jár együtt.

Juhász Zsófia-díj” – a Magyarországi Református Egyházban végzett intézményes diakóniai szolgálatért.
A kitüntetésre az terjeszthető fel, aki a református diakóniai intézmény(ek)ben vállalt hűséges szolgálatával mind szakmailag, mind emberileg, mind a református lelkiség szempontjából kiválóan és eredményesen segítette rászoruló embertársait, akinek szolgálata, életvitele, életszemlélete példaértékű lehet mások számára, és aki legalább 15 éves aktív szolgálati/munkaviszonnyal rendelkezik a református diakónia területén.
Az elismerésben évente egy személy részesülhet, a kitüntetés pénzjutalommal jár együtt.

A kitüntetettekről a Magyarországi Református Egyház Zsinata által alapított díjakról és adományozásuk részletes szabályairól szóló 5/2022. (11. 30.) számú szabályrendelete által meghatározott eljárás szerint a Zsinat Diakóniai és Egészségügyi Bizottsága javaslatai alapján a Zsinat őszi ülése dönt. Az ünnepélyes díjátadásra a református intézményi diakónia szakmai rendezvényén kerül sor.

Minden felterjesztésnek tartalmaznia kell:
• a felterjesztett személy nevét és elérhetőségeit (lakcím, telefonszám),
• azon gyülekezet, ill. intézmény nevét, ahol szolgál, ill. szolgált
• a felterjesztés részletes indoklását (max. 3 oldalban),
• a felterjesztő nevét és elérhetőségeit (cím, telefonszám).

A felterjesztéshez kapcsolódó adatlap a www.diakonia.hu oldalon elérhető el.

A felterjesztések benyújtási határideje: 2023. június 16.

A felterjesztéseket postai és elektronikus úton is egyaránt kérjük eljuttatni az alábbi címekre:

Református Szeretetszolgálat,
cím: 1146 Budapest, Hungária krt. 200.,
E-mail cím: diakonia@diakonia.hu

A felterjesztésekkel kapcsolatosan további információért a Református Szeretetszolgálat munkatársa, Dani László kereshető a 06-30/418 4878-as telefonszámon.