Vidékfejlesztés összetett formában – lezárult az MRSZ Végtelen lehetőség projektje

A vidékfejlesztés új szintjeit vitatták meg a résztvevők a Végtelen lehetőség – komplex fejlesztés a Cigándi járásban nevű projekt sárospataki zárókonferenciáján. A Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) hazánk egyik legelmaradottabb térségét érintő felzárkóztató programja kiemelkedő szociálpolitikai fejlesztés is egyben.

Pásztor Dániel-nyitó áhítat

Pásztor Dániel püspök nyitóáhítatot tart

Fotó: Zelenka Attila

Az egyedülálló kísérlet elmúlt négy évének kiértékelése mellett terítékre kerültek a vidékfejlesztés legfontosabb kérdései is. Az október 19-én megrendezett zárókonferencia áhítattal kezdődött, amelyet Pásztor Dániel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke tartott. Ezután Czibere Károly, az MRSZ kuratóriumi elnöke mondott nyitóbeszédet.

„Fáradozzatok annak a városnak a jólétéért, amelybe fogságba vitettelek titeket, és imádkozzatok érte az Úrhoz. Annak jólététől függ a ti jóléteteket is!” (Jer 29,7) – idézte a jeremiási Igét Czibere Károly. – A babiloni fogság idején hamis próféták hangjai kísértették a népet, akárcsak manapság Az egyik szerint itt nincs jövő, meneküljön, aki csak teheti. A másik pedig azt hangoztatja, hogy holnapra egyszeriben minden megoldódik. A kettő között kell megtalálnunk a józan hangot, és az alapján kell cselekedni – tette hozzá az MRSZ kuratóriumának elnöke.

A Végtelen lehetőség program elindulását helyzetértékelés előzte meg. A vizsgálat eredményeit Rusinné Fedor Anita, a Debreceni Egyetem adjunktusa ismertette. A kutatás megállapította, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye Cigándi járásában az átlagjövedelem az országosnak az egyharmada, és az ott élő munkaképes korú lakosság fele munkanélküli. A családok 77 százalékénak okoz gondot a fűtés megoldása, miközben minden ötödik házból hiányzik a víz vagy a villany. Emellett a szakemberek, a szolgáltatások és a tömegközlekedés elérhetetlensége jellemzi a tizenöt településből álló járást, ahol az iskolázottság és az általános életminőség is rendkívül alacsony.

A végtelen lehetőség projekt munkatársai

A végtelen lehetőség projekt munkatársai

Fotó: Zelenka Attila

A feltárt problémákra reagálva szerveződtek meg azok a képzési formák, amelyek biztosították a jogi, szociális és pszichológiai segítségnyújtást, az álláskeresési és életvezetési tanácsadást, vagy éppen a háztartási, technikai ismereterjesztést. Az elmúlt években a térségben harmincöt szolgáltatás épült ki, köztük a családmegtartó szolgáltatás, a barkács- és kerékpárklub, a robotikai szakkör, a növénytermesztési program, a főzőklub és még számos egyéb foglalkozás. Az eredmények számottevőek: hetvenkét új kert jött létre a járásban, százötven közfoglalkoztatásban álló nő kapott állást a munkaerőpiacon. Megvalósult háromszázötven buszszolgáltatás és százötven egészségügyi állapotfelmérés. A leghatékonyabbnak a gyermekprogramok bizonyultak, elsősorban a szemléletformálás és a tudásbővítés terén sikerült komoly eredményeket elérni. A résztvevők külön kiemelték kilenc gyermek családi viszonyainak rendezését, akik máskülönben állami gondozásba kerültek volna. A program sikerét jól jellemzi, hogy mintegy ezerötszázan vettek részt benne, ez a járásban élők tíz százaléka.

Stumpf Attila, a Cigándi Járási Hivatal vezetője a felsorolt eredményeket kiegészítve elmondta, hogy csökkent az álláskeresők és az iskolai hiányzások száma is. A foglalkozások és szakemberek pedig rengeteget adtak az ott élők életéhez, akik egyöntetűen azt nyilatkozták, szeretnék, ha folytatódna a program.

Szerepi Anna, a Végtelen lehetőség szakmai vezetője a program tovább éléséről beszélt. A meghonosodott szolgáltatásokat igyekeznek később is biztosítani, számos helyi intézmény tovább viszi a jól bevált képzési elemeket. A kiépült két Jelenlét pont – Ricsén és Bodroghalmon – elérhető lesz a későbbiekben is. A szakmai tapasztalatok beépülnek az egyetemi képzésekbe, amelyek így a szociális munkások következő nemzedékének eszközeivé válnak majd. Emellett a térségből januártól több település is csatlakozik a kormány következő Felzárkózó települések programjaihoz.

MRSZ_sarospatak_konferencia.

Fotó: Zelenka Attila

A délutáni panelbeszélgetéseken az MRSZ által meghívott szakemberek szóltak a vidékfejlesztés általános kérdéseiről. A beszélgetések gerincét a leszakadó térségek piaci viszonylatba helyezésének kérdésköre jelentette. Ez azért fontos, mert a stabil jövedelem hiánya jelenti ezeknek a vidékeknek az elsődleges gondját. A gazdaság koncentrálódásával azonban nehéz mit kezdeni. A munkáltatóknak, a szakembereknek, a fiataloknak általában nem perspektíva hátrányos helyzetű térségekben jelen lenni.

Ennek tudatában a külső intervenció az egyedüli kiindulási alap. A befektetett pénzek gazdaságélénkítő hatása azonban többnyire időszakos – ritkán válnak önműködő mechanizmussá. Ráadásul a becsatornázott tőke nagy része rövid úton a globális kereskedelmi láncoknál köt ki. A pénz helyben tartása önmagában is hatalmas fejlődési potenciált rejt, ilyen szempontból kulcsfontosságú a körforgásos gazdaság kialakítása és a helyi termékek programjai. Amiben bízni lehet: előfordul, hogy a munkáltató a stabil és olcsó munkaerő kedvéért infrastrukturálisan fejletlenebb térségbe szervezi ki az üzemét.

A panelbeszélgetéseken részt vevő szakmabeliek egyaránt pozitívumként említették, hogy a területfejlesztésnek ismét van minisztere, és ez lehetővé teszi a széles körű szakmai párbeszédet. – Az emberek nem hibásak, azt teszik, ami számukra a legelőnyösebb. Olyan rendszert kell kialakítani, ahol az egyéni és a közösségi érdek harmonizál, és mindkettő megfelel a vidékfejlesztés szempontjainak – hangzott el a konferencián.