Csokonyavisonta templomtorony ideiglenes tetejének felrakása