2021 egy bibliai keresőportálon

A félelemről vagy a szeretetről akartak-e többen olvasni egy ilyen nehéz évben, mint 2021? Hatással volt-e a koronavírus-járvány arra, mit kerestünk idén a Bibliában? Az amerikai Bible Gateway portál éves kimutatása alapján minden évben vannakslágerszavak és egyes igehelyek iránt megugrik az érdeklődés, de a legnépszerűbb keresőszavak és bibliai szövegek évek óta nagyjából változatlanok.

telefonapp.jpeg

A Bible Gateway amerikai bibliaportál minden év végén közli az oldalukon használt leggyakoribb keresőszavakat és a „legnépszerűbb” igehelyeket az adott évben. Naponta nagyjából hárommillió keresést indítanak ezen az oldalon, és a világ minden országából vannak látogatóik, így adataikból arra is vonhatunk le következtetéseket, mi érdekelte világszerte az embereket az adott évben. Természetesen látogatóik egy jelentős része az Amerikai Egyesült Államok lakója.

A legtöbbet használt keresőszavak persze jó ideje változatlanok, az első tízben ezeket találjuk: szeretet, béke, remény, öröm, hit, ima, lélek, fény, szív és szentlélek. A félelem csak a tizenegyedik.

A legnépszerűbb igehely továbbra is János evangéliuma 3,16 („Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen”), a második helyen pedig a Jeremiás próféta könyve 29,11 („Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr –: jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok”) található. Már évek óta ez a két legtöbbet megnyitott igehely az oldalon. A dobogó képzeletbeli harmadik fokára a tavalyi ötödik legnépszerűbb Pál levele a rómaiakhoz 8,28 ( „Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott”) került fel.

A keresésekben a legnagyobb ugrást a „varázslat” és „varázs” szavak kapcsán érzékelték a portál üzemeltetői: 2021-ben majdnem kétszer annyi alkalommal ütötték be ezeket a kifejezéseket a keresőbe, mint az előző évben. Ennek oka az, hogy az Egyesült Államokban egyes lelkészek felvetették, hogy a görög „pharmakeia” szó, amely Pál apostol galatákhoz írt levelében (5,20) és A jelenések könyvében (18,23) is előfordul, a gyógyszeriparra és a koronavírus-járvány elleni oltásokra utalhat. Utóbbi értelemben sok oltásellenes lelkész használta igehirdetéseiben a szót. Egy vakcinákat ellenző aktivista, Sherri Tenpenny pedig egyenesen a „varázslók segítésével” vádolta az oltásokat támogató és a korlátozásokat betartó egyházi embereket. Egyesek arról beszéltek, hogy a vakcinák véglegesen módosítják az embert, és a „fenevad bélyegét” hagyják rajta. A pharmakeia és angol fordítása (sorcery) rengeteg blogbejegyzésben, videóban megjelent az év során, így nem csoda, ha sokan kerestek rá a Bible Gateway-en. Úgy tűnik, az emberek kíváncsiak arra, hogy mit mond a Biblia azokról a témákról, amelyek éppen uralják a híreket és a közösségi médiát – mondta a Religion News Service vallási hírügynökségnek Jonathan Petersen, a portál egyik szerkesztője.

Több mint másfélszer annyian keresték a „türelme hosszú, szeretete nagy” (A Zsoltárok könyve 103,8) igerészletet is, mint 2020-ban, és 140 százalékkal emelkedett az „az én Atyám házában sok hajlék van” (János evangéliuma 14,2) idézetre indított keresések száma is.

Nagyjából hetven százalékkal kevesebbet keresték a járvány, betegség és dögvész szavakat, de ez annak tudható be, hogy 2020-ban ezeket a kifejezéseket sokat keresték az oldalon.

Az igehelyek közül a legnagyobb ugrást a Lukács evangéliuma 10,18 („Ő pedig ezt mondta nekik: Láttam a Sátánt villámként leesni az égből”) esetében tapasztalták: ez 2695 helyet előreugorva a 84. legnépszerűbb lett. Ez annak köszönhető, hogy tavasszal az Egyesült Államokban piacra dobták a „Sátán cipőjét”, amelynek elkészítéséhez egy csepp vért is használtak, és az oldalára volt írva a fenti igehely hivatkozása.

Volt még ennél is nagyobb emelkedést mutató igehely: a korábbinál hatszor nagyobb érdeklődés mutatkozott a 2020-ban is sokat keresett Mózes harmadik könyve 13, 45–46-ra („A poklos embernek pedig, akin kiütés van, legyen a ruhája megszaggatva, a haja gondozatlan, takarja el a bajuszát, és ezt kiabálja: Tisztátalan, tisztátalan. Tisztátalan mindaddig, amíg rajta van a kiütés. Tisztátalan: elkülönítve lakjék, a táboron kívül legyen a lakása”).

A legnagyobb visszaesést a keresésekben az előző évhez képest A krónikák második könyve 7,14 („de megalázza magát népem, amelyet rólam neveztek el, ha imádkoznak, keresnek engem és megtérnek a gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat”) és az Ézsaiás próféta könyve 26, 20–21 („Eredj, népem, menj be a szobádba, és zárd magadra az ajtót! Rejtőzz el egy rövid pillanatra, míg elmúlik az Úr haragja! Mert jön már lakóhelyéről az Úr, hogy megfizessen bűneiért a föld lakóinak. A föld föltárja majd a kiontott vért, és nem fedi be többé a meggyilkoltakat”) kapcsán tapasztalták.

Jól látszik, hogy az adott év eseményei és az uralkodó közéleti témák hatással vannak arra, mit keresünk a Bibliában, de talán bizakodásra adhat okot, hogy a legkeresettebb igehelyek és kulcsszavak szilárdan tartják magukat, egyfajta állandóságot adva. Reményteli, hogy 2021-ben sem tudta megelőzni a félelem a szeretetet, az örömöt vagy a hitet.

Megkerestük a biblia.hu magyar weboldal szerkesztőit is, hogy megtudjuk, magyar nyelven mik voltak az év bibliai keresőszavai de tőlük azt a választ kaptuk, hogy még nem gyűjtenek ilyen adatokat, talán majd a következő fejlesztésnél beépítik ezt a funkciót.