„A panasz, a remény és a bátorság hangjai”

Imádság a járvány idején

Az Egyházak Világtanácsa (EVT) tagegyházai és regionális partnerei ösztönzésére, a közösség megélése jegyében imádságokat gyűjtött össze szerte a világból, hogy a járvány sújtotta közösség tagjai együtt fejezhessék ki fájdalmukat és gyászukat, valamint közös imádságuk által erősödhessenek meg hitükben és jobb jövő reményében. Az EVT március 26-án délután 2 órakor rendkívüli imádságra hívja a világ keresztyénségét, amelyet honlapján élőben közvetít.

VoicesOfLament_Eng_MedRes_00.jpg

Az imagyűjteményt a világjárvány első évfordulóján szervezett globális imaközösség forrásaként használják, de a szervezet reménysége szerint utat talál majd a gyülekezeti közösségekbe világszerte és a helyi, regionális és globális imaalkalmak szervezői is merítenek belőle.

A hét folyamán szerte a világban kerül sor virtuális összejövetelekre abból az alkalomból, hogy egy éve nyilvánította világjárvánnyá az új koronavírus terjedését az Egészségügyi Világszervezet. Ioan Sauca, az EVT főtitkára kiemelte, hogy március 22. és 28. között „világszerte közbenjáró imádságot mondunk különösen a legelesettebbekért és azokért, akik a frontvonalban gondoskodnak róluk, gyakran lehetetlen körülmények között. Odaszánjuk magunkat a tettekben megnyilvánuló együttérzésre és szolidaritásra, közösen, túl mindazon, ami elválaszt minket. Ezzel annak engedelmeskedünk, aki együtt szenvedett a tömegekkel, és gyógyulásukat munkálta” – utalt a főtitkár Isten Krisztusban értünk vállalt áldozatára.

Isten elé tárjuk panaszunkat. Imádkozunk közösségeinkért. Könyörgünk vezetőinkért. Védelemért és gyógyulásért fohászkodunk. Az Egyházak Világtanácsa a rendkívüli imahét részeként március 26-án pénteken magyar idő szerint délután két órakor közös imádságra hívja a híveket, amihez a szervezet honlapján lehet csatlakozni: oikoumene.org/live

A kötethez minden keresztyén felekezet hozzájárult imádságaival a világ valamennyi régiójából. A kiadvány emellett külön fejezetet szentel egyházak, közösségek és egyének hitből fakadó kezdeményezéseinek bemutatására, amelyekkel társadalmaik leginkább kiszolgáltatott közösségeinek segítségére siettek.

A rendkívüli imahét során napról-napra panaszimák, szenvedőkért, vezetőkért, gyógyulásért és védelemért mondott közbenjáró imádságok és a reménység imái hangzanak el.

A kiadvány az EVT honlapján érhető el és az alábbi linken is letölthető: