Az európai keresztyének üdvözlik a párbeszédet a jövőről

Egyházak részvétele a Európa jövőjéről szóló ma induló konferencián

Az Európai Egyházak Konferenciája (CEC) és az Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Bizottsága (COMECE) közös nyilatkozatban üdvözölte az Európa jövőjéről szóló konferenciát, ami az idei Európa-napon, május 9-én indul útjára hivatalosan. Az két szervezet elnöke, Christian Krieger református lelkész és Jean-Claude Hollerich katolikus érsek az egyházak részvételének fontosságát hangsúlyozzák állásfoglalásukban.

cb97bd27-3e61-1a05-6d84-34184589a75f.jpg

Fotó: ceceurope.org

Az idei Európa-nap az Európa jövőjéről szóló konferencia nyitánya is egyben. A Konferencia kezdete jó hír. Az Európai Unió Püspöki Konferenciájának Bizottsága (COMECE) és az Európai Egyházak Konferenciája (CEC) üdvözlik a kezdeményezést és bíznak benne, hogy az sikeresnek bizonyul majd.

Üdvözöljük a Konferencia kezdeményezését, amely valamennyi európai polgárt, a civil társadalmat, valamint az egyházakat és a vallási közösségeket is bevonja abba a vitába, hogy milyen Európai Uniót akarunk közösen. Az Európa jövőjéről szóló széles körű, nyílt és befogadó eszmecsere az első elengedhetetlen lépés az Európai Unióba, mint valódi értékközösségbe vetett bizalom megújításához és elkötelezettségünk megerősítéséhez.

A COMECE és a CEC, amelyek tagjainkon keresztül európai polgárok millióit képviselik az EU valamennyi tagállamában, elkötelezettek és készek arra, hogy európai szinten is aktívan hozzájáruljanak a konferenciához. Arra fogunk törekedni továbbá, hogy lelkesítsük, inspiráljuk és elősegítsük tagegyházaink részvételét is helyi, regionális és nemzeti szinten egyaránt. Különösen a fiatalokat fogjuk arra ösztönözni, hogy vegyenek részt az Európa jövőjéről szóló vitákban. A fiatalok bevonása a Konferencia egyik kiemelt prioritása kell, hogy legyen, ahogy az a kérdés is, hogyan nyerhetik vissza az "Európa jövőjét" képviselő fiatalok az európai projektbe vetett reményteli váradalmat, hitet és bizalmat.

Az európai társadalmak minden szintjén gyökerekkel bíró, az EU valamennyi tagállamában - és azon túl is - jelenlévő egyházakként, valóban értéket képviselünk, és konstruktív módon járulhatunk hozzá a párbeszédhez. Fontosnak tartjuk, hogy valamilyen módon a leendő EU-tagállamokat is bevonjuk az Európa jövőjéről szóló vitákba.

A COMECE és a CEC az Uniós intézményekkel párbeszédet folytató hiteles partnerekként a közös európai értékeink megerősítésére, az éghajlatváltozás elleni küzdelemre és a teremtés megőrzésére, valamint az emberi jogok és a mindenkit megillető emberi méltóság tiszteletén alapuló migrációs politikák kidolgozására összpontosít majd. Az európai projekt központi elemét, de távolról sem a lényegét jelentő közös piacot is újra kell gondolnunk és a szolidaritás, a társadalmi igazságosság, a generációk közötti együttműködés, az egyenlőség és az igazságos zöld és digitális átmenet értékeivel összhangban kell alakítanunk. Ami pedig az EU globális szerepét illeti, fel kell tennünk a kérdést, hogyan lehet a gazdasági érdekeket úgy előmozdítani, hogy közben ne sérüljenek alapvető európai értékeink.

A COMECE és a CEC várakozással tekint a Konferencia minden szintjén való nyílt, konstruktív és inkluzív részvételre, és nagy reményeket fűz a többnyelvű interaktív digitális platformhoz is. Meg kell hallgatni az európai polgárok, a civil társadalom és az egyházak aggodalmait, meglátásait és jövőbeli elképzeléseit, és a Konferencia következtetéseinek konkrét ajánlásokként kell szolgálniuk az uniós politikák számára.

Minden európait arra hívunk, hogy vegyen részt a kezdeményezésben, és reméljük, hogy ez új lendületet ad majd az európai projektnek, és újszerű, innovatív elképzeléseket fogalmaz meg egy fenntarthatóbb, igazságosabb, befogadóbb és gazdagabb Európai Unióról az elkövetkező években.

Kívánjuk, hogy a Konferencia Európa jövőjéről sikeres legyen, és az Európai Unió a remény, a béke és az igazságosság bástyájaként erősödjön meg az elkövetkező időszakban, különösen fiatal generációink számára.

Forrás:

www.ceceurope.org

A COMECE és CEC tagegyházai együtt mintegy 380 millió európai polgárt képviselnek. A két szervezet főtitkárai már 2021. április 8-án levélben fordultak az Európa jövőjéről szóló konferencia szervezőtestületének újonnan kinevezett tagjaihoz, amelyben az egyházak részvételének fontosságát hangsúlyozták az Európai Unió működéséről szóló szerződés 17. cikkével összhangban, amely kimondja, hogy az EU nyílt, átlátható és rendszeres párbeszédet folytat az egyházakkal és vallási közösségekkel. A COMECE és a CEC elkötelezett az európai projekt alakítása mellett az olyan keresztyén értékek alapján, mint az igazság, béke és a teremtés integritása. Kiemelték, hogy a közös európai értékeket folyamatosan erősíteni kell „annak érdekében, hogy ismét megerősítsék odaszánásukat az EU mint valódi értékközösség mellett, amely hozzájárul a békés, virágzó, szabad, igazságos, befogadó és fenntartható Európa megerősödéséhez. Az egyházak fontos üzenetet és értéket hordoznak, amellyel hathatósan járulhatnak hozzá a kezdeményezés sikeréhez”.