Az EVT főtitkára is megemlékezett Tamás Bertalan haláláról

Tamás Bertalan, a Magyarországi Református Egyház korábbi külügyi osztályvezetője május 20-án életének 80. esztendejében hunyt el. Halálának hírére testvéregyházak és az ökumenikus mozgalom vezetői szerte a világból személyes üzenetükben fejezték ki részvétüket a magyar református közösséggel és a családdal. Egykori kollégái és barátai megemlékeztek a budapesti Skót Misszió volt lelkészének hídépítő szerepéről, méltatták sok évtizedes szolgálatát és személyét. Az Egyházak Világtanácsa (EVT) nevében Ioan Sauca főtitkár, a Bossey-i Ökumenikus Intézet professzora Bogárdi Szabó István püspöknek, a Zsinat lelkészi elnökének küldött levelében fejezte ki az ökumenikus közösség részvétét a magyar reformátusokkal és Tamás Bertalan családjával:

RS124111_PhotoByAlbinHillert_20170818_AHP_4653.jpg

Fotó: Albin Hillert/WCC

Az Egyházak Világtanácsa és az ökumenikus világcsalád nevében osztozunk Tamás Bertalan halála felett érzett gyászban. Imádságban és gondolatban hordozzuk a gyászoló családtagokat, barátokat és a Magyarországi Református Egyház nagy családját. Pünkösdre készülve Pál apostollal együtt imádkozunk azért, hogy „a reménység Istene töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által.” (Róm 15,13)

Hála és öröm van a szívünkben azért, hogy szilárd hitben és teljes békében élhetünk, minthogy bizalmunkat minden körülmények között Istenbe vethetjük. Ezért a gyász és a nagy veszteség közepette is megragadjuk az esélyt, hogy Krisztusban szeretett testvérünk életét és szolgálatát megünnepeljük.

Az EVT közössége hálás Istennek Tamás Bertalan alázatos életéért és az egyház szolgálatában tanúsított odaadásáért. Mindvégig feltétlen híve volt az ökumenikus mozgalomnak és azt szolgálta egész élete során, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának titkáraként éppúgy, mint a több mint három évtizeden keresztül a Magyarországi Református Egyház külügyi osztályvezetőjeként, vagy a Magyarországi Keresztyének és Zsidók Tanácsának első főtitkáraként, csak hogy néhányat említsünk tisztségei és elkötelezettségei közül.

„Berti”, ahogy az ökumenikus közösségben hívtuk őt, meghatározó szerepet játszott a nemzetközi-ökumenikus kapcsolatokban, a nemzetközi partnerekkel és barátokkal való együttműködés és a határokon átívelő szolidaritás elmélyítésében.

Hálásak vagyunk azért, hogy részesei lehettünk életének. Imádkozom azért, hogy családja és a magyar reformátusok közössége Jézus Krisztusban nyerjen vigasztalást és kegyelmet, és a Szentlélek adjon nekik örömöt és reménységet.

Prof. Dr. Ioan Sauca
az EVT ügyvezető főtitkára

Dwain C. Epps, a PC USA lelkésze és az EVT Nemzetközi Ügyek Bizottságának (CCIA) 2002-ben nyugdíjba vonult igazgatója is megemlékezett Tamás Bertalanról. „Megtiszteltetés számomra, hogy együtt dolgozhattam vele, miután 1976-ban az MRE külügyi osztályvezetőjeként szolgált. Példa volt az ökumenikus vezetők számára és a CCIA nagyra értékelt partnere. A hidegháború éveiben ’hídépítőként’ felbecsülhetetlen szolgálatot tett a Kelet és Nyugat egyházai közötti kapcsolatok terén. A későbbiekben nem csupán a kapcsolatok fenntartásában, hanem a honi és nemzetközi ökumenikus mozgalomban is vezető szerepet játszott. Mindeközben igaz barát volt, akit emlékezetben hordozok életem végéig.”