Az EVT imára hív Korea egységéért

Az Egyházak Világtanácsa (EVT) idén is arra buzdítja tagegyházait, hogy augusztus 9-én csatlakozzanak a Koreai-félsziget békés újraegyesítéséért kezdeményezett imakampányhoz.

A Koreai-félsziget békéjéért és újraegyesítéséért kezdeményezett imakampányban való részvételre minden évben meghívást kapnak a keresztyének világszerte. A Koreai Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a Koreai Keresztyén Szövetség által közösen előkészített imádságot hagyományosan az augusztus 15-ét megelőző vasárnap használják az EVT tagegyházai. Ez a nap idén augusztus 9-re esik.

Augusztus 15. ugyanis, amit mind Észak-, mind Dél-Koreában a felszabadítás napjaként ünnepelnek, Korea japán megszállás alóli 1945. évi függetlenedésének dátumát jelöli. A sors iróniája, hogy ugyanezen a napon történt meg az ország kettéválása és vette kezdetét a Koreai-félsziget megosztottsága.

„A Koreai-félsziget megosztottsága két különálló országra, Északra és Délre, korunk egyik legnagyobb politikai és lelki kihívása” – nyilatkozta Peter Prove, az EVT Nemzetközi Ügyek Bizottságának (CCIA) igazgatója. „A minden évben sorra kerülő imanap, amelyet a határ két oldalán élő keresztyének közösen szerveznek, jelentős esemény az észak- és dél-koreai nép szolidaritásában” – tette hozzá az EVT főtitkár-helyettese.

Az EVT az „igazság és béke zarándoklata” keretében csatlakozik a kezdeményezéshez, amit a dél-koreai Puszán városában 2013-ban ülésező nagygyűlésen az ökumenikus mozgalom új paradigmájaként fogadtak el a tagegyházak. A nagygyűlés hivatalos közleményt is kiadott a Koreai-félsziget békés újraegyesítéséről, elkötelezve magát arra, hogy támogassa Észak- és Dél-Korea népeit „az igazságosságért, békéért és életért folytatott küzdelmükben”.  

A Koreai Presbiteriánus Egyház (PCK) és a Koreai Köztársaság Presbiteriánus Egyháza (PROK) külön felhívással fordult testvéregyházaihoz, köztük a Magyarországi Református Egyházhoz (MRE) a Koreai-félsziget megosztottságának 70. évfordulója alkalmából. „Az idei jubileumi év meglehetősen kétértelmű jelentéssel bír, ugyanis a koreaiak illetve az északkelet–ázsiai emberek számára.  Ez az év a kelet-ázsiai országok felszabadulásának és függetlenségének 70. évfordulója. A Koreai-félszigetet azonban a nagyhatalmak két országra osztották, amely elsősorban az USA és a Szovjetunió felelőssége" – áll a két egyház közleményében. A megosztottság a koreai háború kitörését eredményezte, amely 5,5 millió áldozatot követelt és hosszú távon fenntartotta a hidegháborús rendszer logikáját. Mindez 70 éven át a szabadság beteljesületlen álmát jelentette a koreai emberek számára, akik ma is gyógyulásra, megbékélésre és a békés újraegyesítésre vágynak.

Minthogy az MRE szoros kapcsolatot ápol a dél-koreai keresztyén közösség többségét képviselő presbiteriánus egyházakkal és saját történelmi tapasztalatai miatt is szívén viseli a koreai nép megosztottságát, korábban is részt vett imakampányokban, valamint az Észak- és Dél-Korea újraegyesülését szorgalmazó nemzetközi konzultációkon.

Külügyi Iroda

Forrás: www.oikoumene.org