Az EVT párbeszédet sürget Etiópiában

PhotoByAlbinHillert_20190126_AH2_7837.jpg

Fotó: Albin Hillert/WCC

Az Egyházak Világtanácsának (EVT) vezetőtestülete, a videókonferencia keretében ülésező Végrehajtó Bizottság nyilatkozatában imádságra hív az etióp népért és egyházakért az országot sújtó kiélezett krízisben, valamint párbeszédet sürget a szembenállás helyett. A polgárháború szélére sodródott országban kialakult drámai helyzet oka az, hogy politikusok és szélsőséges fanatikusok egyaránt ellentétet szítanak a társadalmon belül, eszközként használva az etnikai és vallási különbségeket, ami immár a nemzet egységét és az egész nép biztonságát fenyegeti.

Ezt mondja az Úr: Járjatok el törvényesen és igazságosan! Mentsétek meg a kizsákmányoltat elnyomójától! A jövevényt, az árvát és az özvegyet ne nyomorgassátok! Ne erőszakoskodjatok, és ne ontsatok ártatlan vért ezen a helyen! (Jer 22,3)

A hivatalban lévő etióp szövetségi kormány, valamint az ország Tigráj nevű északi térségének vezetése és milíciái között kirobbant aktuális konfliktus nem előzmények nélküli. Olyan időszak előzte meg, amelyet egyre inkább kiéleződő feszültségek és az egyes etnikai és/vagy vallási közösségeket ért célzott és erőszakos támadások jellemeztek. Az EVT elítéli az egyházak és közösségek ellen fegyveres csoportok által elkövetett brutális és erőszakos támadásokat, ami elsősorban az Etióp Ortodox Tewahedo Egyházat sújtja, de nem kíméli más vallási és etnikai közösség tagjait, a templomokat és szenthelyeket és a civil lakosságot sem. Gyászoljuk a legutóbbi támadások megannyi halálos áldozatát. Aggodalmunkat fejezzük ki az erőszak miatt otthonaik elhagyására kényszerülő emberek és közösségek miatt. Imádkozunk biztonságukért, szabad vallásgyakorlásukért és azért, hogy visszatérhessenek otthonaikba. Elítéljük azokat, akik saját politikai céljaik érdekében feszültséget szítanak, megosztottságot és ellentétet gerjesztenek az etióp nép körében és ösztönzik a vérontást.

Minden érintett felet nyomatékkal kérünk, hogy idézze fel, milyen szélsőséges szenvedést okozott már a múltban is a konfliktus és megosztottság Etiópia népének, és előzzék meg a küszöbön álló újabb katasztrófát. Térjenek vissza a párbeszédhez a szembenállás helyett, válasszák az együttműködést a megosztottsággal szemben. Felszólítjuk a Tigráji Népi Felszabadítási Front vezetőit és az etióp szövetségi kormányt, hogy törekedjenek viszályuk és a vitás kérdéseik békés úton való rendezésére, vegyék elejét annak, hogy a konfliktus még drámaibb méreteket öltsön, és vegyék komolyan közös felelősségüket a civil lakosság védelmében.

Az EVT Végrehajtó Bizottsága valamennyi etiópiai egyházat biztosít támogatásáról és arra bátorítja őket, hogy emeljék fel prófétai szavukat a befogadó párbeszéd, a béke, az igazságosság és az erőszakkal és gyűlölettel való egységes fellépés mellett.

Elismerjük és nagyra értékeljük a nemzeti szinten töretlen vallásközi kapcsolatok és együttműködés jelentőségét a keresztyén és muszlim vezetők között, ahogy erőfeszítéseiket a közösségeik közötti béke és társadalmi összefogás elmélyítésére.

Az EVT Végrehajtó Bizottsága egyben arra is emlékeztet, hogy a jelenlegi krízis a térséget már eleve fenyegető számos egyéb kihívás közepette robbant ki, beleértve a Nagy Etióp Reneszánsz-gát körüli regionális feszültségeket, az elmúlt 15 év legsúlyosabb sáskajárását és annak hatását az élelmiszertermelésre, valamint a koronavírus-járványt. A számos egyidejű krízis még sürgetőbbé teszi az együttműködés szükségességét. Keresztyén szolidaritásunkat fejezzük ki a helyi egyházakkal, az etióp néppel és az egész térséggel, valamennyi közösséggel, amelyek a jelenüket és jövőjüket egyaránt fenyegető súlyos csapásokkal kénytelenek szembenézni. Az Egyházak Össz-afrikai Konferenciájának valamennyi erőfeszítését támogatjuk, amely a helyi egyházakkal együttműködésben a helyzet békés megoldására irányul.

Megerősítjük az EVT töretlen elkötelezettségét az etiópiai és eritreai egyházak és vallási közösségek közötti párbeszéd és együttműködés támogatására a térség békéjének megteremtésében, és üdvözöljük a két ország egyházai közötti kapcsolatfelvételt. Imádkozunk a biztonsági és közegészségügyi helyzet mihamarabbi javulásáért, hogy az egyházak együttműködése és közös kezdeményezéseik tovább erősödjenek a nép és az egész térség javára.

Etiópia lakosságának nagyobbik része keresztyén. Az iszlám hívek száma a lakosság mintegy harmadát teszi ki. A keresztyénség Etiópia ősi vallása, az Apostolok Cselekedetei elbeszéléséből tudjuk, hogy az első etióp hívőt, a kincstárnokot maga Fülöp apostol keresztelte meg Jeruzsálemben az 1. században (ApCsel. 8). Az egyház zsinati szinten 328 óta létezik az országban és a lakosság mintegy 65 százaléka ma is keresztyén. Túlnyomó többségük, a teljes népesség 43 százaléka az Etióp Ortodox Egyház tagja. Ez az egyedüli olyan keresztyén egyház a szubszaharai Afrikában, amelyik létezett a kontinens európai gyarmatosítását megelőzően is. Az orientális ortodoxiához tartozó, 36 millió hívet számláló monofizita egyház a világ ortodox közösségének 14 százalékát képviseli. Történelme során számos alkalommal szenvedett el üldöztetést, az iszlám hódítás éppúgy súlyos veszteségeket okozott az egyháznak, mint az abesszíniai háború során Mussolini hadserege. Az elmúlt évszázad egyik leggyorsabban növekvő keresztyén egyháza, ami az ország lakosságának robbanásszerű növekedésével függ össze.

Etiópia népességének 18 százalékát teszik ki a különböző protestáns felekezetek. A csaknem 9 millió tagot számláló Etióp Protestáns Mekane Yesus Egyház, amelyik 1959-ben jött létre a helyi református és evangélikus gyülekezetek egyesülése nyomán, és nevét („Jézus helye”) az ország első protestáns gyülekezetéről kapta, egyaránt tagja a Lutheránus Világszövetségnek és a Református Egyházak Világközösségének. A világ egyik legnagyobb protestáns egyházának elnöke, Yonas Yezigu tavaly Magyarországra is ellátogatott és részt vett a kormány keresztyénüldözés kapcsán egybehívott nemzetközi konferenciáján, valamint a Zsinat elnökségének meghívására az egyházunk által szervezett fogadáson is.

Forrás:

www.oikoumene.org