Az Ír Presbiteriánus Egyház moderátora partneregyházi látogatáson hazánkban

Ivan Patterson, az Ír Presbiteriánus Egyház moderátora és felesége, Maureen, partneregyházi látogatásra érkeztek Magyarországra. Látogatásuk elsődleges célja az Ír Egyház és a MRE közötti testvéri kapcsolatok megerősítése, az egyházvezetéssel, valamint egyházunk missziói ágainak képviselőivel való találkozás.
Ivan Pattersont 2011 májusában választották egyházuk zsinatának elnökévé, mely pozíciót moderátornak neveznek. Tisztségét 2012. május végén adja át Roy Pattonnak.

Ivan Patterson mostani magyarországi látogatása előtt már többször is járt hazánkban, néhány évvel ezelőtt tanulmányi szabadságát is itt töltötte. Ezúttal egyházunk vezetőivel találkozott.

Az ír moderátor és felesége két napos budapesti programját március 27-én, kedden a Károli Gáspár Református Egyetemen kezdte meg, ahol Balla Péterrel, az egyetem rektorával beszélgettek a két egyház teológiai képzésének hasonlóságairól és különbözőségeiről, valamint a teológiai hallgatók ösztöndíjas, cseretanulmányi lehetőségeiről.

A beszélgetést követően a KRE Közép- és Kelet-európai Missziói Tanulmányi Intézetébe (KMTI) látogattak, ahol Anna-Marie Kool, az intézet vezetője látta vendégül őket. A Kálvin téri irodában megismerkedhettek az ott dolgozó munkatársakkal, találkoztak az intézetben tanuló diákokkal, beszélgethettek a KMTI programjairól, jövőbeni tervekről és együttműködési lehetőségekről. Ivan Patterson hosszú évek óta ápol kapcsolatot az intézettel, néhány évvel ezelőtt tanulmányi szabadsága keretein belül 8 hetet töltött itt.

Délután Szabó Istvánnal, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökével találkoztak, aki irodájában fogadta a vendégeket. Az egyházvezetés gyakorlatáról, gyülekezetplántálásról és a gyülekezetek missziói szolgálatának megerősítéséről váltottak szót.

Március 28-án Bölcskei Gusztáv, zsinati lelkészi elnök fogadta a moderátort és feleségét, majd lehetőségük volt a Zsinati Hivatal osztályainak vezetőivel beszélgetni az egyházi finanszírozásról, valamit tájékozódni egyházunk jelenlegi témáiról és lehetőségiről.

A moderátor hosszú időn keresztül az Ír Presbiteriánus Egyház ifjúsági bizottságában tevékenykedett, elnökként szolgált a Youth Link elnevezésű szervezetben, amit a Presbiteriánus, Metodista Ír Egyházak és a Római Katolikus Egyház hozott létre azért, hogy támogatást és képzést biztosítson fiatalok számára. Így a délutáni találkozón Vad Lillával, a MRE önkéntes munkájának koordinátorával, és Pusztai Tímeával, a 2011-es Csillagpont főszervezőjével a két egyház ifjúsági szolgálatának kihívásait, lehetőségeit tudták megvitatni.

Az ír házaspár este ellátogatott a Kálvin Kiadóhoz, mely alkalommal azon túl, hogy a kiadó munkáját megismerték, találkoztak az elmúlt években a Belfasti Teológiai Akadémián (Union Theological College in Belfast) tanuló zsinati ösztöndíjas hallgatókkal, akik bemutatták, hogyan hasznosították a kint töltött tanulmányi évet itthoni szolgálatukban.

Ivan Patterson és felesége holnap Debrecenben folytatják útját, ahol a program részeként a Debreceni Kollégium vezetőségével, a Debreceni Nagytemplom lelkipásztoraival és református intézmények igazgatóival találkoznak.

A moderátor szolgálata során a fiatalok közötti misszión túl a tengerentúli missziók felé is nagy érdeklődést tanúsított és tanúsít jelenleg is. Patterson járt Kenyában, Nepálban és Indiában, hogy az ott működő egyházakat vizsgálja. Az Ír Presbiteriánus Egyház newcastle-i gyülekezete hosszú évek óta ápol partnerkapcsolatot a romániai hodosi református gyülekezettel, így a moderátor magyarországi programja után Romániába tesz látogatást.

Külügyi Iroda