A ciszjordániai annexió aláássa a békét és igazságosságot

Egyházi világszervezetek állásfoglalása a megszállt palesztin területek tervezett annektálása ellen

image (1).jpg

Fotó: Albin Hillert/WCC

Az Egyházak Világtanácsa (EVT), a Református Egyházak Világközössége (REV), a világ egyházi segélyszervezeteit tömörítő, a térségben is aktív ACT Alliance és a Lutheránus Világszövetség közös nyilatkozatban adott hangot súlyos aggodalmának a Ciszjordánia megszállt palesztin területeinek izraeli bekebelezésének terve kapcsán. A keresztyén egyházak és szervezetek többsége, köztük a REV korábban is kritikusan bírálta az új közel-keleti rendezési és béketervet.

„Minden elnyomottal igazságosan és törvényesen bánik az Úr.” (Zsoltár 103,6)

Világszerte élő keresztyén, hívő embereket képviselő vallási szervezetekként aggodalmunkat fejezzük ki a ciszjordániai megszállt palesztin területek izraeli kormány által tervezett annektálása miatt.

Az érintett területek bekebelezése a nemzetközi jog közvetlen megsértését jelenti, szembe megy számos nemzetközi egyezménnyel, és ellentétes az ENSZ közgyűlésének és biztonsági tanácsának vonatkozó határozataival, ahogy a Nemzetközi Bíróság 2004-es tanácsadó véleményével és az 1949-ben elfogadott Negyedik Genfi Egyezménnyel is.

Sürgetőleg felszólítjuk a nemzetközi közösséget, hogy azonnali intézkedésekkel válaszoljon erre az egyoldalú lépésre. Az újfent fenyegető annexió állandósítja és súlyosbítja a megszállt területek helyzetét, ami már így is túl sokáig ásta alá a palesztin nép jogait és jövőjét.

A jóakaratú emberek segélykiáltásának kívánunk hangot adni, a konfliktustól szenvedő palesztinok és izraeliek, és különösen a megszállás rendszerét és a Gázai övezet elviselhetetlen blokádját nap mint nap elszenvedő palesztinok nevében. Tudjuk, hogy a jelenlegi, összetett krízis a történelmi múltban gyökerezik, ám kiváltó okai között ott vannak az egyoldalú lépések, a hatalmi egyensúlytalanság, az erődemonstráció és az erőszak alkalmazása a párbeszéd és tárgyalások helyett. A békét sohasem lehet egyoldalúan kierőszakolni, vagy erőszakos eszközökkel megteremteni.

Az izraeli kormány annexiós terve súlyos akadályt jelentene az izraeliek és palesztinok közötti igazságon és békén alapuló kapcsolatokban. Még inkább aláássa a palesztinok jogait, leszűkíti mozgásterüket, megfosztja őket földjeikhez, megélhetésükhöz, megfelelő infrastruktúrához és alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférésüktől. Fel fogja erősíteni a nyomást a kényszerű lakóhely elhagyására, és ellehetetlenítheti az alapvető szolgáltatásokat és életmentő beavatkozásokat biztosító humanitárius szervezetek működését.

Szolidaritásunk és támogatásunk abból a meggyőződésből fakad, hogy az élet Istene arra hív minket, hogy az igazság cselekedeteivel álljunk az elnyomottak oldalára. Ezzel a lelkülettel biztosítjuk az érintetteket arról, hogy továbbra is imádságainkban hordozzuk sorsukat és tagegyházainkkal együtt felszólalunk és képviseljük érdeküket. Eltökéltek vagyunk abban, hogy a Szentföld tartós és valódi békéjéért továbbra is mindent megtegyünk.

Ezért felszólítjuk az egyházakat és egyházi szervezeteket világszerte, hogy továbbra is tegyék egyértelművé szolidaritásukat és támogatásukat a megszállt területeken élő palesztinok jogainak elismerése és védelme kapcsán. Ne szűnjenek meg támogatni az Izrael és Palesztina közötti, a nemzetközi joggal és az ENSZ határozatokkal egyező megoldást célzó tárgyalásokat, és segítsék mindazokat, akik a békéért és megbékélésért fáradoznak, legyen azok keresztyének, zsidók, muszlimok vagy más vallásúak.

Egyben felszólítjuk a nemzetközi közösséget is, hogy vesse latba befolyását és támogassa, hogy az 1967-es területek megszállása és a Gázai övezet blokádja véget érjen; szálljon szembe az annexiós tervekkel és kérje számon az Izrael kormányán azokat nemzetközi kötelezettségeket, amik megszálló hatalomként hárulnak rá.