Emberlétünk egységre hív

Először emlékeztek meg az Emberi Testvériség Világnapjáról

Egyházi és vallási vezetők kezdeményezésére nemzetközi "ünnepnappá" nyilvánított Emberi Testvériség Világnapját első alkalommal tartották meg felekezeti, egyházi, ökumenikus és vallási vezetők részvételével február 4-én. Az Egyházak Világtanácsa (EVT) az emberiség egységének fontosságára és a világvallások közös értékeire emlékeztetett, amely az emberi nem békés együttélésének és a társadalmi igazságtalanságok elleni fellépésnek egyaránt meghatározó feltétele. A kezdeményezés a keresztyén-muszlim Emberi Testvériségért Főbizottságtól indult, amit zz ENSZ közgyűlése foglalt határozatba.

“A különböző közösségeket elválasztó akadályok leküzdésében kulcsfontosságú szerepe van a vallás-, és kultúraközi párbeszédnek. Használjuk ki ezt a lehetőséget arra, hogy lebontsuk a falakat, odeforduljunk egymáshoz és közös emberségünkben egyesüljünk,” fogalmazott az EVT főtitkára, Dr. Ioan Sauca.

Sauca részt vett az emberi testvériség világnapjának első csúcstalálkozóján tartott kerekasztal beszélgetésen, amelyre az Egyesült Arab Emírségek toleranciáért és békés együttélésért felelős miniszréiumának szervezésében került sor. A jobb jövőért való együttműködés jegyében szervezett csúcstalálkozóra számos globális vezető "gyűlt egybe", hogy megvitassák a szélsőségek elleni küzdelem irányelveit, az emberi testvériség előmozdítására és a világbéke megvalósítására tett kezdeményezéseket.

A főtitkár beszélt arról is, hogy miként segítenek az emberi alapértékek a társadalmi rasszizmus felszámolásában, illetve hogy az erkölcs és az integritás erősítése hogyan mozdíthatja elő konkrétan a rasszizmus és diszkrimináció felszámolását. “A rasszizmus valós probléma világszerte. Alapos mérlegelés után ismertük fel a probléma jelentőségét és úgy döntöttünk, hogy közösen nézünk szembe vele és közösen oldjuk meg azt. Az probléma azonosítása volt az első lépés a helyes úton.”

Sauca minden embert összefogásra sürgetett az emberiség jövője érdekében. “Lehetetlen, hogy úgy legyünk hűséges tagja egy vallási közösségnek, hogy közben nem tiszteljük az alapvető emberi értékeket. A rasszizmus, idegengyűlölet és diszkrimináció összeegyeztethetetlen a hitbéli, vallási identitásunkkal.”

Hozzátette, hogy a koronavírus járvány gyötrelmei közepette a legnagyobb felfedezés, hogy rájöttünk valóban mind egy család vagyunk, testvérek, akik egy emberiséghez tartoznak. “Ehhez az egységhez teológiai és lelki, spirituális értelemben is ragaszkodnunk kell.” Sauca felvételről köszöntötte az Emberi Testvériség Főbizottságát a nemzetközi világnap megalapítása alkalmából.

“Azzal, hogy az ENSZ közgyűlése elfogadta február negyedikét, mint világnapot, megerősítette az emberi nem egységének fontosságát a sokszínűség és a különbségek tiszteletben tartása mellett. Kiemeli továbbá az emberi jogok egyetemességét, amelyeket vallási és emberi jogi intézményeik egyhangúan elfogadnak."

Az emberi testvériség nemzetközi napjának kijelölését az Emberi Testvériség Főbizottsága kezdeményezte, amelynek az EVT is tagja, a Vatikánnal és más globális keresztyén és muszlim vallási és kulturális vezetőkkel, intézményekkel együtt világszerte. Sauca egy másik virtuális eseményen is köszöntő beszédet mondott, amelyet az Egyesült Arab Emírségek állandó genfi ENSZ képviselete rendezett. Más vallási és polgári jogi vezetőkkel együtt sürgette a vallások és kultúrák közötti párbeszédet, és megerősítette, hogy a tolerancia, a pluralista hagyomány, a kölcsönös tisztelet, és a vallások és meggyőződések sokszínűsége elősegíti az emberi testvériség elmélyítését.

Az Emberi Testvériségért Főbizottságot 2019 augusztusában hozták létre, néhány hónappal a 2019. február 4-i Abu Dhabiban tartott történelmi találkozó után, amikor Ferenc pápa és Ahmed al-Tajjeb, a kairói Al-Azhar egyetem főimámja aláírta az Egyesült Arab Emírségekben azt a dokumentumot, amely „az emberi testvériségről szól a világ békéje és a közös együttélés érdekében”. A Főbizottságot „a világ jelentős vallási vezetői, tudósok és a kultúra képviselői alkotják, akik a keresztény, a muzulmán és a zsidó világhoz tartoznak, és arra kötelezik magukat, hogy előmozdítsák a béke és a kölcsönös tisztelet eszméit”.

forhumanfraternity.org

"Nincs idő közönyre" - A világnapon Ferenc pápa is részt vett

A Vatikán tájékoztatása szerint a pápa hálával telt szívvel mondott köszönetet „útitársainak”, akikkel két évvel ezelőtt Abu-Dzabiban elindították az emberi testvériség mozgalmát a közösen aláírt dokumentummal. A másik út a közönyé, ami az ellenségesség enyhe formája. Spanyol nyelvű beszédében a pápa testvérének nevezte az Al-Azhar főimámját, akivel vállvetve küzd a testvériség érdekében, és együtt megalkották az emberiség családjának dokumentumát. „Nagyon sokat segített bátor tanúságtétele, a testvériség vágya valóra vált. Köszönöm, testvérem, köszönöm!” – mondta a pápa. Hálával fordult Mohamed bin Zajed abu-dzabi sejkhez is, aki támogatta törekvéseiket és hitt a tervben. Köszönet illeti a világnap moderátorát, Abdel Szalam bírót is, az Emberi Testvériség Bizottságának főtitkárát, aki nagy odaadással, ötleteivel segített a megvalósításban.

„Ma nincs idő a közönyre, nem moshatjuk kezeinket. A távolsággal, a nem odafigyeléssel, vagy a közömbösséggel. Vagy testvérek vagyunk, vagy – engedjétek meg – minden összeomlik. Ez a határ. A határvonal, amire építenünk kell: századunk kihívása, korunk kihívása. A testvériség kinyújtott kezet, tiszteletet jelent. Azt, hogy nyitott szívvel meghallgatjuk egymást, saját meggyőződéseinkben szilárdan. Mert nem létezhet igazi testvériség, ha feladjuk a meggyőződésünket.”

Via vatikannews.va

A világvallások kezdeményezését az ENSZ befogadta

Az első világnap alkalmából Antonio Guterres főtitkár a nemzetközi közösséget a kulturális és vallási toleranciára, a kölcsönös megértésre és a párbeszédre buzdította.