Európai összefogás a szír reformátusokért

Nemcsak anyagi támogatással, hanem a szolidaritás számos formájával segítik a szíriai reformátusokat európai partneregyházaik és -szervezeteik – ebben állapodtak meg dániai találkozójukon.

Egy tucat, túlnyomó többségében nyugat-európai protestáns egyház és egyházi segélyszervezet képviselője találkozott Koppenhágában november 20. és 22. között, hogy összehangolják együttműködésüket a Szíriai és Libanoni Nemzeti Református Zsinattal (NESSL), valamint még hatékonyabbá tegyék programjaik támogatását. A tíz ország képviselői Kristian Sloth Petersen, a Dán Misszió főtitkárának meghívására érkeztek a tanácskozásra, amelyet a szervezet dán kormánnyal együttműködő fejlesztési részlegének és közel-keleti irodájának vezetői szerveztek. A megbeszélés éppúgy érintette a szíriai politikai kérdéseket, mint az európai társadalmi érzékenyítés és politikai képviselet fontosságát.

Az első alkalommal egybehívott egyeztetésen olyan egyházak és szervezetek is részt vettek, amelyek sokévtizedes kapcsolatot ápolnak a NESSL közösségével, mint a svéd és angol reformátusok, a Skót Egyház vagy a francia és svájci protestánsok Keresztyén Akció a Közel-Keleten nevű, 1812-ben indított kezdeményezése (Action Chrétienne en Orient). Jelen voltak a szíriai háború kitörése óta szolidaritásukat rendszeres látogatással és anyagi támogatással kifejező egyházak és segélyszervezetek is, köztük az Ír Presbiteriánus Egyház, a Német Protestáns Egyház (EKD) és tartományi egyházai, így a Rajnai Egyház, valamint a holland és svájci református egyházak segélyszervezetei (Kerk in Actie és HEKS), és a német protestánsok fejlesztési és segélyprogramokat koordináló szervezetei, a Magyarországon is aktív Brot für die Welt és a Gustav-Adolf-Werk (GAW).

Bár a jelenlévő szervezetek összességében mintegy évi 5 millió euró támogatást folyósítanak libanoni és szíriai protestáns egyházak és ökumenikus szervezetek működési költségeire, valamint közösségi, képzési, fejlesztési és újjáépítései programok támogatására, a stratégiai egyeztetés résztvevői egyetértettek abban, hogy a szolidaritás egyéb formái a pénzügyi támogatásnál is fontosabbak. Az európai gyülekezetek érzékenyítése és tájékoztatása kiadványokkal és imakampányokkal, a gyülekezeti és intézményi együttműködés, ösztöndíjak és ifjúsági csereprogramok, kölcsönös látogatások, a tapasztalatcsere és az egyházak társadalmi-politikai szerepvállalása ugyanis legalább akkora megtartó erővel bír a szorongatott, nem egyszer üldözött kisebbségi keresztyén közösségek életében a Közel-Keleten, mint az egyházi intézmények és programok támogatása.

A résztvevők éppen ezért abban állapodtak meg, hogy a kapcsolataik és fejlesztési programjaik koordinációja, a pályázati rendszer egyszerűsítése és a NESSL újonnan alapított nemzetközi civil szervezete, az „Együttérzés Protestáns Társaság” elindításának szakmai és pénzügyi támogatása mellett törekedni fognak az információáramlás hatékonyabbá tételére, az egyházi közösségek, a civil társadalom és kormányzati, illetve európai uniós illetékesek bevonására és általában a közös érzékenyítő kampányokra.  

Erősödő magyar együttműködés

A tanácskozásra a Magyarországi Református Egyház (MRE) is meghívást kapott, minthogy márciusban szerződésben is rögzítette partnerkapcsolatát a libanoni-szír református egyházzal. A NESSL partneregyházaként 2017 óta immár két alkalommal kerestük fel a Zsinat bejrúti központját, libanoni kezdeményezéseit és látogattuk meg a NESSL szíriai gyülekezeteit Damaszkusz, Homsz, Latakia és Aleppó városában is. Az elmúlt három év együttműködésének eredményeiről Ódor Balázs külügyi irodavezető számolt be Koppenhágában.

Az MRE a HEKS és GAW szervezetekkel együttműködve támogatja a vasárnapi iskolák közösségmegtartó programját, a szíriai református iskolák fenntartását segítő ösztöndíjprogramot, valamint egyházi épületek újjáépítését és helyreállítását. Az ifjúsági csereprogramok keretében immár két alkalommal érkeztek szír fiatalok a Csillagpont ifjúsági találkozóra, magyar fiatalok egy csoportja pedig az év elején részt vett a Taizé közösség által szervezett nagyszabású ifjúsági találkozón Libanonban. A szakmai és intézményi együttműködések mellett a gyülekezeti imapartnerségre és testvérgyülekezeti kapcsolatokra is nagy hangsúlyt fektet egyházunk.

A külügyi irodavezető kiemelte, hogy a magyar kormány üldözött keresztyének megsegítéséért felelős államtitkárságával való egyházi együttműködés Európában is példaszerű és a „Hungary Helps” program egymillió eurós támogatásának köszönhetően magyarországi segítséggel újulhat meg a NESSL aleppói kollégiuma és gyülekezeti központja. Joseph Kassab, a NESSL főtitkára a partneri együttműködés keretében ezen a héten részt vesz a kormányzat által a keresztyénüldözés kapcsán szervezett második nemzetközi konferencián Budapesten.

Külügyi Iroda