Európai reformátusok a kisebbségek védelmében

A Református Egyházak Világközösségének (REV) európai elnöke levélben fordult az Európai Bizottság elnökéhez a Minority Safe Pack (Mentőcsomag a kisebbségek számára) elnevezésű uniós polgári kezdeményezés visszautasítását kifogásolva. Akárcsak az Európai Protestáns Egyházak Közössége (GEKE) a REV Európa is kiemelte elkötelezettségét a nemzeti kisebbségek védelme mellett és hangot adott mások mellett magyar tagegyházai csalódottságának amiatt, hogy az Európai Bizottság nem kezdeményezett jogalkotást az Európai Parlament által is támogatott kezdeményezés nyomán.

„A Református Egyházak Világközösségének Európai Régiójaként mély együttérzéssel és szolidaritással viseltetünk testvéreink iránt, akik olyan helyzetben élnek, amelyben alkalmasint vagy rendszeresen diszkriminációval kénytelenek szembenézni szerte a kontinensen. Közéjük tartoznak a magyarajkú kisebbségek a Kárpát-medencében. Az európai önazonosságban gyökerező közösségként, az európai református egyházak szövetségeként közéleti szolgálatunk szerves részének tekintjük, hogy felemeljük szavunkat a kisebbségi közösségek védelmében, valahányszor méltánytalanság éri őket szülőföldjükön.” – fogalmazott a magyar tagegyházaknak írt levelében Martina Wasserloos-Strunk, a REV európai régiójának elnöke.

Wasserloos-Strunk egyben arról is tájékoztatta a kontinens református egyházait, hogy kifogását az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyen-nek írt levelében is szóvá tette, amelyben külön kitért a felvidéki, kárpátaljai és erdélyi magyar közösségeket ért sérelmekre.

A Minority SafePack kezdeményezés

Az Európai Unióban mintegy 50 millió olyan személy él, aki egy nemzeti kisebbség vagy kisebbségi nyelvi közösség tagja. Ez Európa egyik legnagyobb rejtett kincse. A kisebbségek nagyban hozzájárulnak Európa nyelvi és kulturális sokszínűségéhez. Más európaiakkal közösen szeretnének az Európai Unió jövőjének meghatározói lenni; egy olyan jövőé, amelyben nem csak a hivatalos nyelveket és a domináns kultúrákat, hanem az őshonos kisebbségeket is számba veszik. A kisebbségi közösségek védelmet és támogatást akarnak identitásuk megőrzésében. Erről szól a Minority SafePack.

A REV Európa levele az Európai Bizottság elnökének

"A Református Egyházak Világközösségének Európai Régiója (REV Európa) sajnálatát fejezi ki az Európai Bizottság azon döntése miatt, hogy elutasította a Minority SafePack (Mentőcsomag a kisebbségek számára) elnevezésű uniós polgári kezdeményezést, melynek célja azt volt, hogy a nemzeti, etnikai és nyelvi kisebbségvédelem bizonyos területei az európai uniós jog részei legyenek.

A polgári kezdeményezés sikeréhez a REV európai régiójának számos tagegyháza is hozzájárult, hiszen az egy fontos európai alapérték védelmét, nevezetesen a kulturális és nyelvi sokszínűség megőrzését tűzte célul. Az Európai Bizottság 2021. január 15-én meghozott, elutasító döntése csalódást okozott nekünk, mert úgy gondoljuk, hogy az őshonos nemzeti kisebbségi közösségekhez tartozó, illetve a regionális és/vagy kisebbségi nyelvet beszélő 50 millió európai polgártársunk összeurópai kulturális értékeink letéteményese.

A Református Egyházak Világközösségének európai régiójaként számos tagegyházunkat közvetlenül érinti az Európai Bizottság kedvezőtlen döntése. Tudjuk ugyanis, hogy például a romániai, szlovákiai és ukrajnai magyar kisebbség tagjait folyamatos kulturális és nyelvi diszkrimináció sújtja saját hazájukban. Példaképpen azt hozzuk fel, hogy továbbra sem rendeződött még a kommunista diktatúrák által elkobzott egyházi és közösségi tulajdonok helyzete.

Az európai önazonosságban gyökerező közösségként, az európai református egyházak szövetségeként közéleti szolgálatunk szerves részének tekintjük, hogy felemeljük szavunkat a kisebbségi közösségek védelmében, valahányszor méltánytalanság éri őket szülőföldjükön.

Ennek fényében az Európai Unió felismerhetné azt a tényt, hogy számos helyi és kisebbségi nyelv, illetőleg kultúra került veszélybe, vagy sodródott végveszélybe kontinensünkön.

Ezek a veszélyeztetett közösségek a Minority SafePack kezdeményezésen keresztül kértek egyenlő esélyeket annak érdekben, hogy megvédjék közös európai kulturális örökségüket. Olyan Európai Unióban hiszünk, amely meghallja polgárai aggodalmát és foglalkozik is azokkal. Lehetőségeinkhez képest mindent megteszünk azért, hogy az EU minden polgára számára biztosíthassuk az esélyegyenlőséget.

Jelen levéllel következésképpen arra kérjük, hogy gondolja át a döntést és keresse meg azokat a lehetőségeket, amelyekkel támogatni tudja a kisebbségben európai élő közösségeket. Amennyiben szükséges, örömmel ajánljuk fel segítségünket, kapcsolatrendszerünket és írott anyagainkat."

Martina Wasserloos-Strunk, a REV Európa elnöke