Európai reformátusok szolidaritása és húsvéti üzenete

A Református Egyházak Világközösségének (REV) európai vezetőtestülete nevében Martina Wasserloos-Strunk elnök pásztori üzenettel fordult a tagegyházakhoz szolidaritásra és imádságra hívva őket és méltatva az ukrajnai egyházak, köztük a kárpátaljai reformátusok szolgálatát a háború napjaiban.

reveu_03.jpg

A REV európai területi tanácsülésére Budapesten került sor 2018-ban

Drága Testvéreink Krisztusban!

A Református Egyházak Világközössége Európai Régiója nevében szeretettel köszöntünk benneteket, a REV globális közösségének jókívánságait is tolmácsolva.

Együtt imádkozunk veletek, tudván, hogy Isten nem hagyott minket magunkra, még a legnehezebb időkben sem vagyunk egyedül. Ahogy a zsoltáríró fogalmaz:

Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. (Zsolt 23,4)

Az elmúlt időszakban szemtanúi lehettünk annak, ahogyan Ukrajna népe reagált a támadásra, amit Oroszország intézett országuk integritása és szuverenitása ellen, és bennünket is iszonyattal tölt el az emberéleteket követelő pusztítás. Mélyen felkavaró, hogy emberi életek és otthonok kerültek veszélybe, és ez arra indít minket, hogy világosan kifejezzük szolidaritásunkat a szenvedőkkel. Megindító látni azt, ahogyan Ukrajna népe ellenál az orosz agressziónak. Bizakodunk, hogy idővel megvalósul az igazságos béke, mely lehetővé teszi, hogy az otthonaikat elhagyni kényszerülő menekültek biztonságban és méltósággal térhessenek vissza szülőföldjükre, családjukhoz, megélhetésükhöz.

Isten iránti hálaadással figyeljük azt a hihetetlen mértékű munkát, melyet az ukrajnai egyházak végeznek. Köszönet illesse az Ukrajnával szomszédos országokat, melyek befogadták az otthonaikat és közösségeiket fenyegető bombatámadások elől menekülő ukrán embertársainkat. Hálásan köszönjük azon lelkipásztorok, egyházi munkatársak és vezetők munkáját, akik jelen vannak a szenvedők között. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik vezető szerepet vállalnak, felemelik szavukat a háború ellen, kiállnak az igazság és a szabadság mellett; akik közös istentiszteletek és imádságok alkalmával lelki táplálékot nyújtanak a menedéket és megnyugvást keresők számára. Mindemellett aggodalommal figyeljük azon külföldiek helyzetét, akik bár Ukrajnában élnek, nehezebben részesülnek segítségnyújtásban.

Az európai egyházak lelkészeikkel és egyháztagjaikkal, diakóniai szervezeteikkel és szolgálataikkal együtt fáradhatatlanul támogatják a háború okozta pusztítás elől menekülőket. Meghallottátok az éhezők szavát, és enni adtatok nekik, befogadtátok a jövevényeket, és Krisztus nevében szolgáltok mindenkit, aki biztonságot keresve érkezett hozzátok.

Világszerte számos egyház keresi a segítségnyújtás lehetőségét. Arra kérünk benneteket, tudassátok velünk, miben tudunk segíteni; ha szeretnétek, hogy célzott imádsággal támogassunk benneteket; ha megoszthatjuk a világgal, hogyan zajlanak mindennapjaitok; illetve miképpen segíthetünk abban, hogy ráirányítsuk a figyelmet a munkátokra, hogy másokat rávezessünk arra, hogyan segíthetnek.

A mindennapokban a Via Dolorosa útját járjátok most, a szenvedés útját. Tapasztaljuk, hogy a világ más pontjain is sokan háborús helyzettel, erőszakkal és kényszerű meneküléssel szembesülnek emberek. Imádkozunk, hogy Nagypéntek szomorúsága Húsvét vasárnapjának valódi reménységébe forduljon át, hogy reménytelt szívvel együtt kiálthassuk majd: Halleluja! Krisztus feltámadott!

Ezen a Húsvéton azt kívánjuk, merítsetek erőt azoknak a szeretetéből és imádságaiból, akik testvéreitek a Krisztusban, a szentek közösségének tagjai, miközben továbbra is tanúságot tesztek és szolgáltok az Ő nevében. Győzedelmeskedjenek a békéért és igazságért mondott imáink minden ember számára, minden helyen és minden időben!

Halleluja!

Krisztus feltámadt!

Krisztus valóban feltámadt!

278082455_540059324152288_899096626593333604_n.jpg

Balog Zoltán püspök, a Zsinat lelkészi elnöke a REV Európa vezetőtestületének tagjaival budapesti ülésük alkalmával április 9-én

Fotó: László Sebestyén

A REV tagegyházait és az ökumenikus társszervezeteket, az Európai Egyházak Konferenciáját és a Lutheránus Világszövetséget is bevonva február eleje óta követi figyelemmel a háború sújtotta országban élők aktuális helyzetét, a helyi egyházak szolgálatát és kihívásait, kiemelt figyelemmel a Kárpátaljai Református Egyházkerületre. A heti rendszerességgel szervezett online konzultációk a kölcsönös tájékoztatás mellett az imádság alkalmai is. A REV Európa ötfős vezetőtestülete emellett heti rendszerességgel tanácskozik a kárpátaljai református egyházkerülettel a szomszédos országok egyházi képviselőinek bevonásával.

A szervezet a húsvéti üzenet kiküldésével egyidőben a tagegyházakat arra is buzdította, hogy csatlakozzanak a Kárpátaljai Református Lelkész-segéIyezési Alap kezdeményezéséhez és ezzel támogassák a lelelkészek és egyházi munkatársak megélhetését és helyben maradását. A vezetőtestület erről április 8-9-i budapesti ülésén döntött.