Húsz éves az Ökumenikus Charta

Az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának (CCEE) és az Európai Egyházak Konferenciájának (CEC) elnökei, Angeli Bagnasco katolikus érsek és Christian Krieger református lelkész közös nyilatkozatban emlékeztek meg az európai ökumenikus nyilatkozat huszadik évfordulójáról.

new-christ-use-2-e1618221663577-2048x1326.png

Fotó: CEC/Nikos Kosmidis

Az elmúlt húsz évben az európai kontinens egy viszonylagosan békés időszakot élt meg, ezzel együtt az ökumenikus kapcsolatok is egyre gyarapodtak. Ez a mindennapi élet számos területén megnyilvánult, legyen szó a helyi ökumenikus közösségek közös tanúságtételéről és kezdeményezéseiről, vagy az ökumenikus esketési szertartások gyakorlatáról. Új teológiai megállapodások is születtek az elmúlt időszakban, teológusok új generációja részesült ökumenikus oktatásban és képzésben. Számos vallásközi kezdeményezésnek is szemtanúi lehettünk. Az egyházak korábbinál is nagyobb elszánással munkálkodtak egy igazságos és békés világ létrejöttében, nem utolsó sorban a más földrészekről érkező emberek növekvő száma miatt, és egyre komolyabb erőfeszítést tesznek a teremtett világ megőrzéséért is. Az Ökumenikus Charta üzenete hozzájárult mindehhez és új lendületet adott a növekvő és átformálódó együttműködésnek. Örömmel és Teremtő Istenünk iránti hálával fogadjuk a megtapasztalt béke ajándékát és globális ökumenikus mozgalom minden eredményét.

Úton Isten országa felé társadalmainkat és egyházainkat továbbra is kihívás elé állítja az emberi bűn és a megosztottság megannyi formája. Régi és új egyházszakadásokra kell gyógyírt találnunk, a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek szemlélet- és struktúraváltásra hívnak minket. A demokráciát és természeti környezetünket fenyegető folyamatos veszélyek arra figyelmeztetnek, hogy nagyobb figyelmet kell szentelnünk az élet teljességének. A kiújuló fegyveres konfliktusok és terrortámadások újjáéledése kontinensünk egyes térségeiben bűnbánatra és megbocsátásra hívnak, és igazságosság után kiáltanak. Ebben a helyzetben, miközben az egyházak az új koronavírus járvány közepette szolgálatuk megújításán fáradoznak, közösen, az egység szellemében erősítjük meg odaszánásunkat arra, hogy a Megváltó Krisztusról és a Szentlélek erejében megújult élet ígéretéről együtt tegyünk tanúságot.

Urunk János evangéliumában kifejezett és az Ökumenikus Chartában is idézett akaratát követve („mindnyájan egyek legyenek”, Jn. 17, 21) tudatában vagyunk annak, hogy a keresztyének egysége nem csupán emberi erőfeszítéseink gyümölcse. Ezt az egységet, amiért Jézus imádkozott és vállalta a szenvedést, ugyanakkor láthatóvá kell tennünk ebben a világban. Ebben a szellemben vágyunk arra, hogy az egység eszközei legyünk, és kötelezzük el magunkat újfent arra, hogy az egyház közösségét imádsággal és tettekkel erősítsük meg, felajánlva egyben szolgálatunkat a világnak az igazság és béke előmozdításában.

„Az ökumenikus együttműködés gazdag formáit sikerült megőriznünk. Krisztus könyörgéséhez híven azonban nem elégedhetünk meg a jelenlegi helyzettel, hiszen így szólt: "Mindnyájan egyek legyenek, úgy, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ık is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem” (János 17,21). Vétkeink tudatában és megtérésre készen azon kell fáradoznunk, hogy a közöttünk még fennálló feszültségeket megszüntessük, s ez által készek és képesek legyünk az evangélium üzenetét a népek között közösen és hitelesen hirdetni.”

Részlet az Ökumenikus Charta szövegéből

Forrás

www.ceceurope.org

"A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak." (Rm. 12,12) A két szervezet április 22-én csütörtökön 19 órakor ökumenikus istentisztelet keretében emlékezik meg a 20 éves jubileumról és a növekvő ökumenikus együttműködésről a világjárvány közepette. Az videokonferencia keretében szervezett alkalomra az esemény honlapján lehet regisztrálni.

Frissítés

Az Ökumenikus Charta aláírásának huszadik évfordulója alkalmából április 22-én tartott "virtuális" ünnepi ökumenikus istentisztelet közvetítése az Európai Egyházak Konferenciája videó csatornáján érhető el: