Imádság a Harvey hurrikán idején

Partneregyházunk, az Amerikai Presbiteriánus Egyház (PC USA) segélyszervezetének vezetője hív imádságra az Amerikai Egyesült Államok déli részét sújtó Harvey hurrikán pusztításának idején.

Az amerikai partneregyházunk segélyszervezete a hurrikán által érintett területeken végez katasztrófa-elhárítási munkálatokat és tart közvetlen kapcsolatot a helyi egyházmegyékkel. A segélyszervezet vezetője, Laure Kraus lelkésznő imádsága itt olvasható.

Életünk Istene, kinek jelenléte megtart bennünket minden helyzetben!

A vihar idején szorongatottságunkban hívjuk/üdvözöljük szerető, könyörülő, és mindent helyreállító erődet. Bánatunkban, hálával és reménységgel nyitjuk meg szívünket: akiket megkímélt a természet tombolása, és akik életét örökre megváltoztatta a szél és eső pusztítása, hadd találjanak vigasztalást, ellátást és erőt a gyógyulás és az újjáépítés elkövetkezendő napjaiban.

Hálásak vagyunk a vihart megelőző felkészülés nagylelkű kegyelméért, a szakértők bölcs tanácsadásáért és oly sok közösség nagylelkű együttműködéséért, hogy a vihar torkában sokakat a bajtól megóvtak és enyhítették a szél és a víz erejét. Imádkozunk azokért, akiket így is sérülés ért, akik a környező településeken várakoznak, miközben a vízszint emelkedik, és azokért, akik imádkoznak az eső elcsitulásáért. Imádkozunk azokért, akik otthonaikban vagy idegenek között húzódtak meg a szél pusztításának idején, és azokért, akik elmenekültek otthonról és várnak és ámulnak. Kérünk a megtartó bátorságért, az idegenek kedvességéért és a reménységért, amely nem hagy cserben.

Megnyílunk, hogy könyörülettel hallgassuk azok történetét, akiket nem kímélt a Harvey hurrikán: olyan közösségeket, akiket súlyosan érintett, akik megélhetése, otthona és stabilitása megsemmisült. Bánatunkban imádkozunk, így tisztelve a megtört életeket és a megélhetéseket, otthonokat és üzleteket melyek helyreállítása most leküzdhetetlen akadálynak tűnik. Bantunkban és részvéttel hozzuk eléd azokat a családokat, akik elvesztették szeretteiket, otthonukat vagy megélhetésüket.

Megtartó bátorságért imádkozunk a szenvedők számára, bölcsességért és szorgalomért a szervezetek és mindazok számára, akik a károkat becsülik és irányítják a segélyezési munkálatokat, hogy a nagylelkűség úgy áradjon, mint a patakok és folyók, amikor mi, emberek válaszolunk a vihar nyomán megjelenő súlyos emberi szükségletekre.

A mentés, kárértékelés és segítségnyújtás ezen napjaiban nyisd meg szemüket, szívünket és kezeinket a gyermekeid szükségletei felé, és a Szentlelked előt amely úgy árad bennünk, mint források, melyek árja megörvendezteti Isten városát és mindannyiunk szívét, akik abban és Benned lakoznak.

Gyógyító Krisztus nevében imádkozunk, Ámen.

Forrás: pda.pcusa.org

Külügyi Iroda