Imádság Koreáért

Észak- és Dél-Korea közös imádsága a Koreai-félsziget békés újraegyesítéséért

Urunk, Aki átlátod történelmünket!

Ebben az évben Korea japán megszállás alóli felszabadulásának 70. évfordulójára emlékezünk. Azon a napon, amikor hátunk mögött hagytuk a japán gyarmatosítás korának keserű üldöztetését, az emberek Koreában a szabadság dalát énekelték. A szív mélyéről fakadó dalunk könnyként áradt délről északra és északról délre, Phenjanból Seoul-ba és Seoul-ból Phenjanba. Ma is visszhangzik szívünkben annak a napnak minden dallama, mégis, ugyanannyi gyűlölet vesz körül minket ellenséges és megosztott államunkban, mint a japán gyarmatosítás idején. Urunk, irgalmazz!

Vigasztalás Istene!

Immár 70 éve élünk megosztottságban. Bár a zsidók szabadon tértek vissza otthonaikba a babiloni fogságból, és így teljesedett be rajtuk a prófécia, mi a várva várt újraegyesítés reménye nélkül élünk. Ezekben a napokban az összes szárazföldi út, vasút és tengeri út le van zárva, jóllehet azokat még a japán megszállás ideje alatt is a mostaninál szabadabban használhattuk. Kényszerek között élünk, ahol mindent; rovarokat, állatokat, magokat és a fák gyümölcsét is elkobozzák a határon Észak- és Dél-Korea között. Urunk, add, hogy annak a napnak a szabadsága éledjen újjá szívünkben. Add, hogy az újraegyesülés kórusában készüljünk arra, hogy felhangozzék újra a dal, szerte a világból.

Béke Istene!

Ahogy a változatlan égbolt és föld, erős nemzetek veszik körül országunkat és 70 éve folyamatosan nyomás alatt tartanak minket. Olykor közvetítőként, a béke előmozdítójaként vártuk jöttüket, ők mégis saját katonai és gazdasági érdeküket részesítették előnyben. Az Egyesült Államok és Japán nemrégiben megerősítette katonai együttműködését és stabilizálódott Oroszország és Kína szövetsége is. Mindannyian a krízis lángjait szítják azzal, hogy folyamatos fegyverkezési versenyben kötnek egymással kizárólagos katonai együttműködési megállapodásokat. A két Korea népe saját erőből csak úgy élheti túl mindezt, hogy ha eszmecserét folytatunk, kommunikálunk egymással, megbékélünk és együttműködünk. Mi mégis ostobán csak a minket elválasztó falakat építjük tovább. Urunk, változtasd meg elménket és segíts, hogy bűneinket megbánjuk.

Irgalom Istene!

70 éves várakozás után reméljük, hogy az Úr tökéletes békéje lesz láthatóvá ebben a világban. Buzgón vágyunk arra, hogy a konfliktus és ellenségeskedés mételyezte 70 éves történelmünk hamar véget ér. A testvétekként ugyanazon vér folyik ereinkben; népünk, akik hagyományosan ugyanazt a fehér ruházatot hordjuk, vissza akarja nyerni magas méltóságát csodálatos egységben és békés újraegyesülésben Kelet-Ázsiában és az egész világon. Arról álmodunk, hogy a megbékélés híre hullámként terjed a Keleti és Déli Tengeren, szerte körülöttünk és a béke híre szélrohamként járja át Eurázsiát, túl a Baekdu hegyen, és a Csendes Óceánt Jeju szigetén túl is. Urunk, add, hogy álmunk maradéktalanul valóra váljon.

Egység Istene!

Ebben az órában, amikor Dél és Észak, Észak és Dél egy szívvel imádkozik az újraegyesítésért, tégy minket a béke apostolaivá. Ahogy Jézus tanítványai, akik minden félelmet legyőzve a megbékélés követeivé lettek, add, hogy mi is, akik keresztyénekké lettünk hívásodnak engedve, képesek legyünk betölteni a megbékélés szolgálatából fakadó kötelességünket.
Jézus nevében imádkozunk, aki legyőzte a halált a kereszten, feltámadt és örök életet adományozott nekünk. Ámen

2015. augusztus 15.

Koreai Egyházak Ökumenikus Tanácsa, Koreai Keresztyén Szövetség Központi Bizottsága