Irgalom és kegyelem

„A húsvét napjaiban, a globális szükség idején ezért az egész világra kiterjedő családként keressük együtt az igazságot, ragaszkodjunk bizalommal hitvallásunkhoz.” A Református Egyházak Világközösségének (REV) húsvéti üzenete.

980x520-TendedJesus.jpg
Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem vétkezett. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. (Zsid 4,14-16)

A REV globális egyházi közösség. Egy egész világra kiterjedő koinonia, amelyik az igazságosság mellett elkötelezett közösség megvalósítására hívatott. Az úgynevezett Accrai Hitvallás 2004-es elfogadása óta megváltozott önértelmezésünk. Nem „felekezeti” szervezetként, hanem hitvalló közösségként tekintünk magunkra. A Lélek ereje által törekszünk arra, hogy Jézus Úr voltát jelen időben valljuk meg. Hogy vallást tegyünk az élet Istenéről a világban, amelyik rablók kezébe esett. Úgy készülünk idén a húsvétra, hogy immár egy éve szenvedjük el a világjárványt és a világot fenyegető, túlterjeszkedő birodalom, a patriarchális világrend és a neoliberális kapitalizmus valóságában gyökerező krízis megannyi pusztító következményét.

A Zsidókhoz írt levél szavaival szólva olyan időben élünk, amikor „segítségre van szükségünk”. Olyan időszakban, amelyben a nyomorúság nőttön-nő. És ekkor Jézusban lelünk rá Istenre. Benne, aki képviseli mindazokat, akiknek teste megtöretett, életük romba dőlt; akik az elüldözöttek, kiközösítettek, elnyomottak szenvedését és esendőségét hordozzák. Benne jelentette ki magát Isten, mint aki velünk együtt szenvedi el a nyomorúságot és száll szembe az életet fenyegető veszedelmekkel.

Az összetörteket és kisemmizetteket képviselő Jézusban olyan „főpapunk” van, aki képessé tesz, hogy „ragaszkodjunk hitvallásunkhoz”, és tanúságot tegyünk az igazságról: a feltámadás ereje a történelemben az összetörtek és kitaszítottak között mutatkozik meg. A levél szerzője egy olyan időszakot idéz fel, amelyben a római császár lerombolta a templomot, sokak életét kioltotta Jeruzsálemben, és a győztes királyként, Isten fiaként és főpapként tetszelgett. A Zsidókhoz írt levél leleplez és elvitat mindennemű szent felhatalmazást, amit az elnyomóknak tulajdonítanak, figyelmünket és hűségünket pedig a kicsinyekre irányítja, akik valójában az élet Istenét képviselik.

A húsvét napjaiban, a globális szükség idején ezért az egész világra kiterjedő családként keressük együtt az igazságot, ragaszkodjunk bizalommal hitvallásunkhoz, tanúságot téve az elnyert irgalom és megtalált kegyelem jelenvaló erejéről! Az élet Istene pedig megsegít minket. Fogadjátok így a feltámadás örömében és reménységében fogant üdvözletünket a Református Egyházak Világközössége és elnökünk, Najla Kassab nevében. Ezekben a megpróbáltatásokkal terhes napokban is közösen „járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához”.

Chris Ferguson főtitkár

Forrás:

www.wcrc.ch