Iszlám vezetők szolidaritása

A Hagia Sophia maradjon a nyitottság helye

Az Egyházak Világtanácsa (EVT) főtitkára tagegyházai nevében július 11-én nyílt levélben fejezte ki aggodalmát és nemtetszését török elnöknek a Hagia Sophia mecsetté nyilvánítása miatt, emlékeztetve arra, hogy az egykori ortodox katedrális „a nyitottság, találkozás és inspiráció helye volt valamennyi nép és vallás számára”. A levél komoly sajtóvisszhangot váltott ki, és válaszra indított muszlim vezetőket is.

hagiasophia.jpg

Fotó: Nikos Papachristou

Ioan Sauca virtuális találkozó keretében egyeztetett Mohamad Abdel Salam-mal. az Emberi Testvériségért Főbizottság (HCHF) főtitkárával, Ahmed al-Tajjeb sejk, az Al-Azhar egyetem főimámja és a Vének Tanácsa rendkívüli tanácsadójával.

A Főbizottság levélben is megerősítette támogatását az EVT főtitkárának: „elismerve a Hagia Sophia kulturális és spirituális jelentőségét az emberiség számára világszerte, támogatjuk felhívását, hogy elkerüljük a megosztottságot és előmozdítsuk a világvallások közötti kölcsönös tiszteletet és megértést.” A Salam által jegyzett levél mellékleteként a HCHF egy nyilatkozatot is eljuttatott az EVT-hez.

Az állásfoglalás megerősíti, hogy az istentisztelet helyei arra hívatottak, hogy a béke és szeretet üzenetét hordozzák valamennyi hívő számára. „A Főbizottság minden döntéshozót arra szólít fel, hogy kerülje az olyan lépéseket, amelyek alááshatják és veszélyeztethetik a vallásközi párbeszédet és a kultúrák közötti eszmecserét, valamint feszültséget és gyűlöletet szíthatnak a különböző vallások követői között. Megerősítjük, hogy az emberiségnek a békés együttélést támogató értékekre van szüksége”, fogalmaz a nyilatkozat. „Annak tudatában, hogy az istentiszteleti helyek különös jelentőséggel bírnak a hívek számára, hangsúlyozzuk, hogy ezt a helyet is változatlanul kell hagyni a béke és szeretet jegyében, és nem szabad olyan módon használni, ami hozzájárulhat a szegregációhoz és diszkriminációhoz egy olyan időszakban, amikor világszerte sürgető szükség van a vallási igények figyelembe vételére ahhoz, hogy megvalósuljon az emberek közötti szolidaritás és megerősödjenek a békés együttélés és az egész emberiségre kiterjedő testvériség értékei” – zárul a vallásközi szervezet üzenete.

Az Emberi Testvériségért Főbizottságot 2019 augusztusában hozták létre, néhány hónappal a 2019. február 4-i Abu Dhabiban tartott történelmi találkozó után, amikor Ferenc pápa és Ahmed al-Tajjeb, a kairói Al-Azhar egyetem főimámja aláírta az Egyesült Arab Emírségekben azt a dokumentumot, amely „az emberi testvériségről szól a világ békéje és a közös együttélés érdekében”. A Főbizottságot „a világ jelentős vallási vezetői, tudósok és a kultúra képviselői alkotják, akik a keresztény, a muszlim és a zsidó világhoz tartoznak, és arra kötelezik magukat, hogy előmozdítsák a béke és a kölcsönös tisztelet eszméit”.

Hafid Ouardiri, a vallások kölcsönös megértését és közeledését szolgáló, genfi székhelyű muszlim alapítvány (Foundation de l’Entre-Connaissance) alapító tagja és a Genfi Vallásközi Platform alelnöke, levélben biztosította szolidaritásáról az Egyházak Világtanácsát. „Szeretném megerősíteni feltétlen támogatásomat az EVT főtitkára, Ioan Sauca által a Hagia Sophia mecsetté nyilvánítása ügyében Törökország elnökének írt levél kapcsán, ami a múzeumként a vallások iránti tisztelet és a béke példaszerű jelképe volt. Muszlimként, sok társammal világszerte, azért imádkozom, hogy a Hagia Sophia, amit tiszta szívből szeretünk, maradjon meg annak, ami 1934 óta mindig is volt: a tudás, világosság, bölcsesség és béke találkozási pontja az egész emberiség számára.”

Az EVT főtitkára úgy nyilatkozott, hogy meglepte és hálával töltötte el a legkülönbözőbb helyekről érkező szolidaritás és támogatás: „a reakció minden várakozásunka felülmúlta” – fogalmazott. „Muszlimok és keresztyének történelmi idők óta élnek együtt a Közel-Keleten és Isten és a felebarát szeretetének közös hitében osztozva mindig megtalálták az együttélés, együttműködés és kölcsönös tisztelet útját.”

Sauca azt is megjegyezte, hogy a vallásközi párbeszédet, ami immár majdnem 50 éve folyamatos, a kritikus időkben tovább kell mélyíteni és nagyobb szükség van rá, mint bármikor korábban. „Büszkeséggel és bátorsággal tölt el muszlim partnereink és barátaink támogatása és szolidaritása. Ez bizonyíték arra, hogy párbeszédünk mély és őszinte, és együtt elérhetjük közös álmunkat, hogy olyan békés világot teremtsünk, amelyben a népek és vallások kölcsönös tiszteletben, egymást támogatva élnek együtt” – vonta le a tanulságot az ortodox egyházvezető, aki főtitkárként részletesen beszámolt a keresztyén-muszlim kapcsolatok alakulásáról az EVT héten online ülésező Végrehajtóbizottságnak.

A vezetőtestület örömmel fogadta a főtitkári levél nemzetközi sajtóvisszhangját, és köszönetét fejezte ki az EVT muszlim partnereinek. A Végrehajtóbizottság világszerte imádságra és támogatásra hívja a szervezet tagegyházait abban a reményben, hogy ez a súlyos visszalépést jelentő döntés visszafordítható. A vezetőtestület egyben arról is döntött, hogy a keresztyén szolidaritás jegyében formálisan is megerősíti feltétlen támogatásását a konstantinápolyi Ökumenikus Patriarchátussal.