A járvány hatása a jövőnkre

Európai Parlament szemináriumot szervezett vallási közösségek részvételével

Az Európai Parlament konzultációs szemináriumot szervezett az új koronavírus járvány jövőbeli hatásairól az európai egyházak, vallási és világnézeti szervezetek képviselőivel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 17. cikke alapján.

CEC covid.jpg

Fotó: Albin Hillert/CEC

„A COVID-19 megrázta társadalmainkat. Újfent szembesültünk az élet törékenységével – egyes európai országokban már-már elviselhetetlen mértékben” – fogalmazott az Európai Egyházak Közöségének (CEC) főtitkára. „A járvány megfosztott minket a szabad mozgáshoz való jogunktól, az európai uniós polgárok önértelmezésének egyik sarokkövétől, és ez feszültségeket okozott nemzetek és egyének között egyaránt”, folytatta Jorgen Skov Sorensen.

A CEC főtitkára az Európai Parlament által július 15-én egybehívott online konzultációs szemináriumon szólalt fel, amelyen a COVID-19 jövőbeli hatásairól fejtették ki álláspontjaikat a 17. cikkben említett egyházak, vallási és világnézeti szervezetek.

„A keresztyén hit kegyelem, szeretet és közösség értékeiben megtestesülő hagyatéka és az európai intézmények közötti párbeszéd meghatározó fontosságú a sikeres európai jövő kapcsán”, fogalmazott Sorensen.

„Az Európa egészére kiterjedő közösség mellett érvelünk, aminek mindenki tagja, a „látható közép” éppúgy, mint a társadalom „láthatatlan peremvidékein” élők. A kölcsönös támogatáson és bátorításon alapuló európai közösség adhat csak reményt a megpróbáltatásokat átélő kontinensnek. Elvégre valamennyien osztozunk az élet törékenységében – férfiak és nők, gazdagok és szegények, fiatalok és idősek egyaránt” – emlékeztetett a CEC főtitkára.

„Egyházakként készen állunk a párbeszédre az európai intézményekkel, hogy a 17. cikkben rögzített partnerekkel közösen ajánljuk fel sajátos szempontjainkat és elképzeléseinket az európai politikai napirendhez”, zárta hozzászólását Sorensen.

A szeminárium házigazdája David Sassoli, az Európai Parlament elnöke, és Mairead McGuinness, az EP 17. cikk szerinti párbeszédért felelős első alelnöke voltak. Hozzászólóként vett részt a tanácskozáson mások mellett Manuel Barrios, az Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Bizottságát (COMECE) vezető főtitkár, Yahya Pallavicini imám, az Olaszországi Iszlám Közösség elnöke, Albert Guigui főrabbi, a belga központi izraelita tanács képviselője és Véronique De Keyser, a belga laikus társaság elnöke.

A Parlament általában két vagy három, a 17. cikk szerinti teljes körű konzultációs szemináriumot szervez évente. Ezek nyilvánosak és interneten keresztül közvetítik azokat. Minden vallási és világnézeti tevékenységet folytató regisztrált partner meghívást kap a 17. cikk szerinti valamennyi szemináriumra és egyéb tevékenységre. A párbeszéd témája az uniós fellépés valamennyi területét érintheti. A Parlament 17. cikk szerinti partnereivel konzultálnak a témák megválasztásáról és a szemináriumok formátumáról.