Kétségbeesés hullámai és lángnyelvek

Az Egyházak Világtanácsa elnökeinek pünkösdi üzenete

„Hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.” (ApCsel 2,2-4)
image.jpg

Fiji 2020

Fotó: Marcelo Schneider/WCC

A Pünkösd-sziget a csendes-óceáni térség délnyugati részén elterülő Vanuatu (korábbi nevén Új-Hebridák) azon szigetei közé tartozik, amelyeket a múlt hónapban egy 5-ös erősségű hurrikán tarolt le. A Harold Ciklon 250-270 km/órás széllökésekkel, heves esőzésekkel és 6 méteres szökőárral csapott le a szigetre. Az óriási pusztítást okozó halálos ciklon háztetőket szakított le, épületeket döntött össze, egész közösségeket árasztott el és számos emberi életet oltott ki.

Amikor a heves vihar elérte a szigetet; Moana otthonát, a tengerparti üdülő tulajdonosa féltette az életét és a birtokát. Két órán át állt kint, a tengerparton, dacolva a széllel és a hullámokkal. Istenhez fohászkodott, hogy óvja meg őt és tulajdonát. A vihar elmúltával Moana még mindig ott állt rendíthetetlenül, ahogy az épületek is.

Az apostolok cselekedetei a Lélek eljövetelét hasonlóan drámai és jelentőségteljes eseményként írja le. Jézus legkorábbi követői félelmükben elrejtőztek, megrendültek, de aztán Isten hatalmas jelenléte bátorsággal töltötte el és képessé tette őket arra, hogy a különböző nyelvek és kultúrák korlátait meghaladva hirdessék Jézus Krisztus feltámadásának szabadító üzenetét. Az egyház a zavarodott sokadalom közepette születetett, ám a káoszból hatalmas, valóban életeket megváltoztató, minden kultúra és közeg számára jelentőséggel bíró üzenetével emelkedett ki.

Ahogy az első Pünkösd alkalmával történt, ma is úgy kell lennie.

Most, hogy ezeket a sorokat írjuk, egy csendes, láthatatlan, de annál halálosabb természeti erő ért el minket. Az új koronavírus fenekestül fordította fel a világot, félelmet és káoszt terjeszt, milliókat betegít meg és százezrek halálát okozza. A világjárvány súlyos károkat okoz a gazdaságban, felforgatja családok és közösségek életét, túlterheli a legfejlettebb egészségügyi rendszereket is, helyi és globális szinten egyaránt, próbára teszi a kormányok állóképességét és hatékonyságát, valamint éhínség kirobbanásával fenyeget.

Mégis, minket, keresztyéneket évszázadok távlatában és világszerte az idei pünkösd is összeköt egymással, és az első tanítványokkal, és arra indít, hogy ugyanolyan határozottsággal hirdessük; Isten még mindig velünk van. Isten Lelke felemeli szívünket imádságban és Isten iránti vágyakozásban. A Szentlélek bátorságot önt belénk, hogy szembenézzünk a gyásszal és szenvedéssel. A Lélek lángra lobbantja szívünket és szeretettel tölti el, hogy azokat szolgáljuk, akik szenvednek és ki vannak zárva a társadalmak gondoskodásból. A Szentlélek megvilágosítja elménket, hogy támogassuk és előre mozdítsuk a gyógymódok és védőoltás előállítására tett intenzív tudományos kutatásokat. A Lélek képessé tesz minket arra, hogy szembeszálljunk a vírussal és legyőzzük azt nagyvonalú összefogással és együttműködéssel, az orvosi ellátás és lelkigondozói gondoskodás legjavával, és mindenek felett az Isten gyermekeiről való szeretetteljes gondoskodással.

Isten Lelke is pan-demos: elér minden embert és áthatol minden korláton, ám életet hoz, nem halált. Az idei pünkösd alkalmával azért imádkozunk, hogy a világjárvánnyal, a pandémiával való küzdelem szabadítsa fel a Lélek erejét Isten egész népében és ne csak az egyházat újítsa meg, hanem a teljes világ ábrázatát.

Az EVT elnökei:

Dr. Mary Anne Plaatjies van Huffel, Dél-afrikai Egyesült Református Egyház

Prof. Dr. Sang Chang, Koreai Presbiteriánus Egyház (PCK)

Anders Wejryd, Svéd Evangélikus Egyház

Gloria Nohemy Ollua Alvarado, Kolumbiai Presbiteriánus Egyház

Mark MacDonald püspök, Kanadai Anglikán Egyház

Dr. Male'ana Puloka, Tongai Szabad Wesleyánus Egyház

X. János Antióchia és egész Kelet görög ortodox pátriárkája

II. Karekin pátriárka az Örmény Apostoli Egyház Katholikosza