Koreai református teológus lett a Világmissziói Tanács új főtitkára

A Világmissziói Tanács (CWM) Dr. Jooseop Keum református missziológiai professzort, a Koreai Presbiteriánus Egyház (PCT) lelkészét választotta új főtitkárává március 31-én. Az Egyházak Világtanácsa és koreai testvéregyházunk korábbi vezető munkatársa sok szálon kötődik egyházunkhoz. Az egyházak ökumenikus együttműködésében és missziói újjászületésében világszerte elismert elméleti munkásságát és gyakorlati szolgálatát Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2018-ban díszdoktori címmel ismerte el. Az új vezető Dr. Collin Cowan jamaikai lelkészt követi a tisztségben és július 1-én kezdi meg szolgálatát a szervezet szingapúri központjában.

GS-Elect Keum 2.jpg

Jooseop Keum

Fotó: cwmission.org

„Jooseop Keum a Koreai Presbiteriánus Egyház lelkésze, a szöuli Presbiteriánus Egyetem és Teológiai Szeminárium professzora és az ökumené jövőjét kutató koreai intézet igazgatója. Széleskörű ismeretekkel és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik a világmisszió és ökumené területén, amit nagy szenvedéllyel szolgált az elmúlt huszonöt évben ökumenikus szervezetek, CWME tagegyházak és akadémiai intézmények vezető munkatársaként. A koreai teológus a Világmissziói Tanácsban sem ismeretlen, hiszen 2003 és 2007 között a szervezet missziói programját vezette. Ezt követően fogadta el az Egyházak Világtanácsa (EVT) Világmissziói és Evangélizációs Bizottságának igazgatói megbízását, amit tíz éven keresztül töltött be” – fogalmaz a szervezet honlapja.

Az új főtitkár tisztségét olyan időszakban kezdi meg, ami „minősített idő a misszióiban”, miután a globális missziói környezetet korábban soha nem tapasztalt módon alakult át az elmúlt hónapokban. A szervezet igazgatótanácsa ugyanakkor bizalommal tekint a minden szempontból felkészült vezető jövőbeli szolgálatára és a 2020-2029-es stratégiai célkitűzések megvalósítására, amik „a prófétai küldetés útját jelölik ki”.

A CWM moderátora, Lydia Neshangwe, Isten vezetését hangsúlyozta ki a döntés kapcsán:

„Az új főtitkár személyének kiválasztása a húsvéti időszakban a Szentlélek erejére emlékeztet minket, ami lehetővé tette, hogy a jelenlegi kedvezőtlen, járvány sújtotta globális helyzetben is határozottan, odaadóan és kitartóan vihettük végig a folyamatot. Egyedül Istent illeti dicsőség a döntésért”

„Nagy megtiszteltetés, hogy a tagegyházak engem bíztak meg a szervezet vezetésével” - hangsúlyozta Keum a kinevezése kapcsán. „Nagyra értékelem támogatásukat és bizalmukat, amit a világmisszióban szerzett vezetői tapasztalataimba vetnek. A CWM missziói látomása és gyakorlata formálta és érlelte személyiségemet gyermekkoromtól fogva. Ez a missziói mozgalom ösztönözte a szolgálatomat, ebben éltem és ehhez járulhattam hozzá az elmúlt három évtizedben magam is. A missziói Istenbe vetett hitem indított arra, hogy elfogadjam a hívást és a felkérést. A világunk valóban számos kihívással néz szembe napjainkban, amire csak az egyházak és ökumenikus szervezetek csak közös vízóval, nagyobb elszántsággal, erősebb együttműködéssel és kölcsönös partnerséggel adhatnak megfelelő választ. Arra hívattunk, hogy a feltámadás világosságában éljünk, ami feltárja az átformálódás és újjászületés reményteli lehetőségeit a pandémia sújtotta világban. Közös hivatásunk tehát, hogy bibliai értelemben bővölködő, virágzó közösségek jöjjenek létre.”

A koreai református lelkész lelkészi diplomájának megszerzése után az Edinburgh-i Egyetemen szerzett mesterdiplomát világkeresztyénség témakörben és ugyancsak a Skóciában doktorált missziói és ökumenikus tanulmányokból.

Forrás

www.cwmission.org

Keum kinevezéséhez az Egyházak Világtanácsa (EVT) is gratulált. Személye „bátorítás az ökumenikus közösség számára. Az igazság és emberi jogok melletti határozott kiállása inspiráció forrása számunkra” – fogalmazott az EVT főtitkára, Ioan Sauca. Mor Geevarghese Coorilos metropolita, aki az EVT Világmissziói és Evangélizációs Bizottságának moderátoraként hosszú évekig dolgozott együtt a koreai teológussal, méltatásában kiemelte Keum történelmi szerepét a 2018-as Arusha-i Missziói Világkonferencia szervezésében, és az EVT új, máig meghatározó missziói állásfoglalásának kidolgozásában, amelyet az Együtt az Élet felé Misszió és evangélizáció egy változó világban címmel 2013-ban a koreai Puszan városában tartott nagygyűlésen fogadott el a szervezet.A CWM új főtitkáráról közismert, hogy erős szálak fűzik Magyarországhoz. Több mint egy évtizede intenzíven részt vesz a magyar-koreai református teológiai kapcsolatok szervezésében, már a 2009-es Kálvinizmus a perifériákon konferencia megrendezésében is szerepet vállalt. Támogatója a Debreceni Református Hittudományi Egyetem (DRHE) oktatói és hallgatói csereprogramjának, kezdeményezője és egyik társelnöke a Magyar-Koreai Teológiai Fórumnak, mely korábban Debrecenben (2015), Gwangju-ban (2016), és Sárospatakon (2018) rendezett konferenciát. Az idei, Szöulba tervezett fórumra a járványhelyzet miatt digitális formában kerül sor.

Sokéves nemzetközi teológiai, missziói és ökumenikus vezetői munkásságának, valamint a koreai testvéregyházunkkal való szoros együttműködésben vállalt szerepének elismeréseként Jooseop Keum 2018-ban elnyerte a DRHE díszdoktori címét.