Köszönet Örményországból

II. Karekin pátriárka, az Örmény Orthodox Egyház Katholikosza levélben fejezte ki köszönetét Bölcskei Gusztávnak, a Magyarországi Református Egyház lelkészi elnökének azért a levélért, amelyben a püspök az evangélikus egyházzal közösen fejezte ki együttérzését az örmény néppel.
Ramil Sahib Safarov kiadatását lelkiismeretlen és hallatlan tettként minősítve az ortodox egyházvezető annak a meggyőződésének ad hangot, hogy a magyar hatóságok tettével szemben „az igazság és béke ügye iránt elkötelezett nemzetek és országok nem maradhatnak közömbösek". II. Karekin levelében ismételten felhívja a református püspök figyelmét arra, hogy ez az elítélendő döntés feszültségekhez, etnikai és vallási konfliktusokhoz vezethet a régióban. A Katholikosz záró soraiban sikert és a Mindenható áldását kéri az egyház Istennek tetsző missziójához.

Mint emlékezetes, Bölcskei Gusztáv püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke és Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke levélben fordult II. Karekin pátriárkához, az Örmény Orthodox Egyház Katholikoszához. A levélben együttérzésükről biztosították az egyházi vezetőt amiatt, hogy az azeri elnök kegyelemben részesítette és szabadon bocsátotta a Magyarországon törvényesen börtönbüntetésre ítélt azeri gyilkost, akit néhány nappal ezelőtt adtak ki hazájának.

Reformatus.hu