Mi közöm Afganisztánhoz?

Na, látjátok, pontosan ezért nem olvasok már híreket – hallottuk sokfelől az elmúlt időszakban. Baráti társaságokban, munkahelyi beszélgetésekben tapasztaltuk, hogy nehezen tudunk mit kezdeni több ezer kilométerre élő emberek fájdalmával. Cikkünkben annak jártunk utána, magyar református keresztyénként hogyan kapcsolódhatunk az Afganisztánban történtekhez és mihez kezdhetünk ezzel.

Afganisztán 2021 Fotó: Sajtos Szilárd saját archívum

Fotó: Sajtos Szilárd saját archívuma

Az országban az iszlám időszámításnak megfelelően tíz évvel ezelőtt 1433-at írtak, ekkor érkezett Afganisztánba Sajtos Szilárd őrnagy, a Honvédelmi Minisztérium Protestáns Tábori Lelkészi Szolgálat református tábori lelkésze, aki a Magyar Honvédség Tartományi Újjáépítési Csoportjának (PRT) volt egyik katonalelkésze az északkeleti Baglán tartományban. Elmondása szerint úgy érezte, mintha valóban visszapörgették volna az idő kerekét a térségben. Amikor az ország kultúrájának megértéséről kérdeztük, a katonai lelkész fejét csóválva azt mondta, kísérletet tehetünk megérteni az ott élőket, de fontos tudni, a legalapvetőbb fogalmaink is különböznek.

Afganisztán 2021 Fotó: Sajtos Szilárd saját archívum

Fotó: Sajtos Szilárd saját archívuma

Afganisztán 2021 Fotó: Sajtos Szilárd saját archívum

Fotó: Sajtos Szilárd saját archívuma

EGYÁLTALÁN ÉRTHETJÜK-E AFGANISZTÁNT?

– Még a közösségi formáink is mások, nálunk a falvak történetét sok esetben az Árpád-korig vissza lehet vezetni, így az infrastruktúra kiépítése, fejlesztése stabil alapokon nyugszik, Afganisztánban viszont leginkább sárból építkeznek, ha jön egy nagyobb esőzés, elmossa a házakat, és lehet, a falubeliek új lakhelyet keresnek. Amikor ezzel szembesülünk, például a lányok taníttatásának kérdése sokadrangúvá válik, hiszen az egy helyben maradáshoz sem szoktak az emberek, nemhogy az iskolai oktatáshoz – fogalmaz Sajtos Szilárd, aki a darik földjén végezte tábori lelkészi szolgálatát. Horváth-Sántha Hanga is kiemelte: Afganisztán nem nemzetállam, ’afgán ember’ nem létezik. – A harminckilencmilliós országban tizennégy nagyobb etnikum él, legnagyobb számban a pastu, tádzsik és hazara etnikumok vannak, akik mind külön nyelvet beszélnek. A törzsi berendezkedésű társadalomtól idegen a központi kormányzás, a lakosság túlnyomó része vidéken él, és tavalyi adatok szerint az írástudatlanság a tizenöt évnél idősebb népesség körében majdnem hatvan százalék, a nők esetében hetvenegy százalék. – A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskolájának doktorandusza szerint a nyugati kultúra felől való megértési kísérlet első lépcsőfoka mindezeknek a megértése; nem létezik egységes afgán kultúra, hanem egy hányatott történelmű, összetett és sokrétű országot és társadalmat – és annak mozaikszerű berendezkedését – kell megérteni.

Afganisztán 2021 Fotó: Sajtos Szilárd saját archívum

Fotó: Sajtos Szilárd saját archívuma

Hanga Horváth-Sántha Fotó: Mandiner

Horváth-Sántha Hanga

Fotó: Mandiner

HÁBORÚK FÖLDJE

Afganisztánban gyakorlatilag évszázadok óta háború zajlik. – Generációk nőttek föl úgy, hogy a környezetük csatatér volt. Rengeteg nyoma van ennek: látható testi sérülések, csonka emberek, szovjet harckocsironcsok mindenfelé, a háború minden következménye jelen van. A jövő kilátástalan, hiszen az elsődleges szükségletek és a túlélés a legfőbb – fogalmaz Sajtos Szilárd. Afganisztánban már réges-régóta nincsenek fák, legalábbis azon a területen, ahol a tábori lelkész szolgált. Mint mondja, áprilisban zöldbe borulnak a Hindukus lejtői, a pásztorok kihajtják az állataikat, és ünneplik az afgán újévet, a Nawrozt. Ezután néhány hét alatt felperzselődik a föld, és kietlen kősivataggá válik minden. A lelkipásztor feladata elsősorban – az állami és egyházi szabályozás értelmében – a katonai kontingens vallásgyakorlásának biztosítása és a katonák lelkigondozása volt, de a kontingens feladata miatt sokszor találkozott a helyiekkel is. Tábori lelkészként a Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) akkori munkájába is bekapcsolódott, amely kórházi eszközöket, egészségügyi felszerelést juttatott ki a régióba, segítve az újjáépítési csoport munkáját.

– Az MRSZ és a Dorcas Aid Hungary segélyanyagait kiegészítve a debreceni gyülekezetekben a szabáshoz, varráshoz, főzéshez használható eszközöket is gyűjtöttünk, hogy a női munkavállalást tudjuk valamennyire segíteni – mondta.

Afganisztán 2021 Fotó: Sajtos Szilárd saját archívum

Fotó: Sajtos Szilárd saját archívuma

MEGÉRTE?

– Ma sokan azt kérdezik, mi értelme volt az afganisztáni missziónak. Semmi és minden. Szerintem ez így nem jó kérdés. Én voltam a lelkésze annak a kontingensnek, amely három katonát vesztett el 2011-ben. Rendszerszemléletű pár- és családterapeuta vagyok, és a terápiában azt szoktuk mondani, hogy mindannyian – civilek és katonák – küzdünk démonokkal, mi, akik láttuk a háborút, a fenevad dühöngését, hazahoztuk az elhunyt társaink emlékét, a halál értelmetlenségét. Krisztus elé le tudjuk tenni ezt is, hogy minek van értelme az életben és minek nincs, többet nem tehetünk. Úgy gondolom, a kinti szolgálatunknak volt értelme, de a halálnak nincs, még ha hősi is, és soha nem is lesz. A halál teremtésidegen, krisztusidegen, pontosan az értelmetlensége miatt történt meg Krisztus váltsága. Annak sem volt értelme, hogy a nagyapáink elestek a háborúban, és amikor közvetlenül szembesülünk vele, mindig átkereteződik a hősiesség fogalma. Tudja, minek volt értelme? A pillanatnak. Amikor tudtunk nevetni, amikor hazatérhettünk a családjainkhoz, amikor aztán gyerekeink születtek, és annak is, amikor ott láttunk nevető gyerekeket, akik manapság már huszonévesek lehetnek. Ott és akkor, annak a pillanatnak volt értelme, amikor egymásra mosolyogtunk, mert akkor béke volt – mondja Sajtos Szilárd. A tábori lelkész hiszi, hogy feladatuk teljesítésével sokaknak örömet is tudtak szerezni.

Afganisztán 2021 Fotó: Sajtos Szilárd saját archívum

Fotó: Sajtos Szilárd saját archívuma

A KERESZTYÉN KÖZÖSSÉGÉRT ÉRZETT FELELŐSSÉG

Az anyagi segítségnyújtáson túlmenő, térítő missziónak óriási biztonsági kockázata lett volna. Afganisztánban nem új keletű fogalom a keresztyénüldözés. – Afganisztánban nyíltan keresztyénként élni akárcsak a múltban, napjainkban is lehetetlen. Az Open Doors emberjogi szervezet éves jelentése szerint ebből a szempontból a második legveszélyesebb országnak számít Afganisztán, csupán Észak-Korea előzi meg – mondja Horváth-Sántha Hanga, aki hangsúlyozza, hivatalosan bár nincsenek az országban keresztyének, de a térségben működő civil szervezetek jelentései alapján tíz-tizenkét ezer főre tehető az Afganisztánban élő Krisztus-hívők száma, akiknek túlnyomó része az iszlámról tért át a keresztyén hitre. – Az áttérés mind a mai napig olyan bűnnek számít, amely halállal is büntethető – mondja a szakértő. Számos esetben ráadásul a családokban becsületbeli gyilkosság történik: a klán vagy a közvetlen hozzátartozók végeznek azzal a rokonnal, aki keresztyénné válik, azaz konvertál, hiszen ez óriási szégyent és örök stigmát jelent számukra. A helyzet tehát eddig sem volt biztató, de a tálibok hatalomra jutásával még nehezebbé válik a Biblia útmutatását követni vágyók sorsa.

Afganisztán 2021 Fotó: Sajtos Szilárd saját archívum

Fotó: Sajtos Szilárd saját archívuma

EGYETLEN TEMPLOM

Az országban eddig egyetlen hivatalos kápolna üzemelt, ez is az olasz nagykövetségen, mert ők voltak az elsők, akik 1919-ben elismerték Afganisztán függetlenségét, cserébe építhették a szentélyt. A megállapodás része volt az is, hogy nem keresztelhetnek meg muszlim afgánokat, csupán a kívülről érkezett keresztyének gyakorolhatják itt vallásukat. A nagykövetség katolikus papja, Giovanni Scalese öt apácával és tizennégy gondozásukba vett árvával augusztusban tért haza Rómába, tudva, a korábbi tálib uralmat a keresztyénekkel szembeni brutalitás jellemezte. – Az 1994 és 2001 között hatalmon lévő tálibok nyilvános kivégzésekkel és csonkításokkal igyekeztek elrettenteni mindenkit az áttéréstől, ennek emléke elevenen él a helyiekben.

– A tálibok az elmúlt évek alatt rengeteg energiát fektettek abba, hogy a nyugati világgal és a nemzetközi diplomáciával elhitessék, szalonképessé váltak, de több aktuális, hiteles forrás erősíti meg, hogy hatalomátvételük után rögtön nekiláttak a leszámolásnak azok soraiban, akik együttműködtek az ellenséges hatalommal, beleértve a keresztyéneket is – mondja Horváth-Sántha Hanga. – Mivel Afganisztánban eddig is az iszlám vallásjog, a saría volt érvényben, amely nem ismeri el az iszlámból való kiválást, a tálibok hatalomra kerülésével ennek semmiképpen sem várható a lazább értelmezése. Személy szerint én a keresztyének kirekesztettségének, indirekt, de még inkább direkt üldöztetésének fokozódására számítok.

Kabul - Kápolna az olasz nagykövetségen. Fotó: Olaszország kabuli nagykövetsége

Az olasz nagykövetség kápolnája Kabulban

Fotó: Olaszország Nagykövetsége, Kabul

MENEKÜLŐ KERESZTYÉNEK A MUSZLIMOK KÖZÖTT

2015 óta ötszázhetvenezer Afganisztánból érkező nyújtott be menedékkérelmet az Európai Unió valamelyik országában, ezért valószínű, hogy számos családegyesítési kérelem érkezik a kialakult helyzet miatt, de várhatóan a menedékkérők száma is emelkedni fog. 2020 óta Afganisztán a második legjelentősebb kibocsátó ország Szíria után, az elmúlt hónapok is egyre erősítik a növekedő tendenciát, tudjuk meg a kutatótól. – Néhány évvel ezelőtt férjemmel terepkutatást végeztünk a Németországban élő keresztény menedékkérők helyzetéről, az általunk vizsgáltak túlnyomó része afganisztáni származású volt. Kiderült, hogy Európába érkezésük után is folytatódott a bántalmazásuk más, muszlim menedékkérők részéről, akikkel egy befogadó létesítménybe kerültek, illetve egyes esetekben még a befogadó létesítmény muszlim személyzete részéről is – fogalmaz Horváth-Sántha Hanga. A kutató szerint az üldözők tehát sokszor folytathatták a keresztyének bántalmazását, egyrészt mert a befogadó társadalom rendvédelmi és igazságszolgáltató hatóságai nem ismerték fel a vallási indíttatást egyes konfliktusokban, másrészt mert az áldozatok sok esetben nem tettek feljelentést, attól tartva, hogy ez menedékkérelmüket kedvezőtlenül befolyásolja.

– Soha nem fogom elfelejteni a szomorú tekinteteket, amikor emellett arról nyilatkoztak többen, hogy csalódtak Európában, amikor ideérkezve az üresen kongó templomokat látták. Nem a hálátlanság beszélt belőlük, hanem a csalódás. Őket és családjukat a Jézusba vetett hitük miatt bántották és üldözték el hazájukból, itt pedig egyre kevesebb keresztyén él a szabad vallásgyakorlás lehetőségével. Ezért is kell élnünk azzal az óriási kiváltsággal, amit a vallásszabadság jelent. Nekünk itt és most megadatik, hogy megélhessük keresztyén hitünket, nem egyedül, hanem közösségben és virágzó gyülekezetekben. A magunk részéről tehát már akkor is sokat tehetünk, ha a Nyugat-Európában érzékelhető vallási eróziónak igyekezünk gátat szabni, és egységes, hitében erős nemzetként, illetve nemzetek együtteseként tűnünk fel. Ez a kevésbé szerencséseknek is erőt és reményt adhat – véli Horváth-Sántha Hanga.

Afganisztán 2021 Fotó: Sajtos Szilárd saját archívum

Fotó: Sajtos Szilárd saját archívuma

MIT TEHETÜNK TÖBB EZER KILOMÉTERRŐL

Keresztyénként kapcsolódhatunk az ottani emberekhez az elesett honfitársaink, a keresztyén erőfeszítés és üldöztetés miatt, és mások nyomorát látva is. De tehetünk-e bármit több ezer kilométerről? – kérdezem Sajtos Szilárdot. – Kétezer éves jó válaszunk van erre a kérdésre: imádkozzunk! Református kegyességünkben óriási hagyománya van a teremtett világért, más népekért mondott imádságoknak, és ez nem levegőbe pufogtatott szólam. A tábori lelkész elmondja, ő maga akkor élte meg az imádság erejét, amikor az őt „atyának” becéző katonák áldást kértek tőle, mielőtt a táboron kívülre mentek volna. – A világ számára az imádság alibi, értelmezhetetlen tevékenység, de számunkra az Istennel való kapcsolatunk letéteménye. Aki teheti, imádkozzon, mert bármilyen okból folyik egy háború, az mindig a fenevad dühöngése. A háború után romok maradnak, csonka családok, üres családi asztalok, székek maradnak, gyász, sírás, és mindez generációkon keresztül hat, gondoljunk csak saját családjaink világháborús sebeire.

Afganisztán 2021 Fotó: Sajtos Szilárd saját archívum

Fotó: Sajtos Szilárd saját archívuma

A cikk eredetileg a Reformátusok Lapja e heti számában jelent meg, melyben további érdekes és értékes tartalmakat találnak! Keressék a templomokban és az újságárusoknál!

Afganisztán 2021 Fotó: Sajtos Szilárd saját archívum

Fotó: Sajtos Szilárd saját archívuma