Mit kíván tőlünk Isten?

Globális református párbeszéd a tisztánlátás és tanúságtétel jegyében

Európai állomásához érkezik szerdán a Református Egyházak Világközössége által kezdeményezett „COVID és azon túl” elnevezésű konzultációsorozat, amelynek célja, hogy református egyházak eszmecserét folytassanak és közös nevezőre jussanak a hiteles keresztyén tanúságtétel sürgető kérdéseiben a járványhelyzet, a növekvő gazdasági és társadalmi igazságtalanság és a súlyosbodó politikai szélsőségek okozta globális krízissel szemben. A regionális tanácskozások és a négy tematikus világtalálkozó végcélja az, hogy a világ reformátussága a REV 2024-re tervezett Nagygyűlésén közösen tegyen hitvallást az élet Istene mellett.

image.jpg

Fotó: wcrc.ch

Mit kíván tőlünk az Úr?

„Azért gyűltünk ma össze, hogy közösen gondolkodjunk arról, mit is kíván tőlünk Isten valójában, és megerősítsük odaszánásunkat az igazságosság felé vezető közös utunkon” – fogalmazott Najla Kassab, a mintegy 100 millió tagot számláló közösség elnöke, a sorozat első videókonferenciája alkalmából még decemberben. „Minősített időt élünk napjainkban, ami arra hív minket, hogy cselekedjünk és minden erőnket latba vetve törekedjünk gyógyírt kínálni világ sebeire, amit az évtizedes igazságtalanság ejtett rajta és amit a védőoltás sem képes meggyógyítani. Ez a folyamat esély arra, hogy új utakat keressünk a Közösségünk megerősítésére és a világ átformálására, új alternatívákat álmodjunk meg és új látomást fogalmazzunk meg közösen egy olyan valóságról, ami az igazságon nyugszik” – mondta a libanoni lelkésznő.

„Közösen mérlegelni és felismerésre jutni, hitünket megvallani, bizonyságot tenni és együtt megújulni. Valamennyi ige jelen időben testesíti meg azt, amire tagegyházakként, regionális csoportokként és globális családként hívattunk. Együtt tesszük mindezt, közösségben, koinoniában, amiben Isten ajándékaként részesülünk, de egyben táplálni is kötelességünk” – foglalta össze a program lényegét Chris Ferguson, a REV kanadai főtitkára, aki kiemelte, hogy a járvány csak még élesebbé tette az égbe kiáltó igazságtalanságot, ami Isten teremtett világát az ember bűne miatt sújtja. Az idők jeleit közösen kell olvasnunk, az ige fényében, imádságban kell mérlegre tennünk a valóságot és megkülönböztetni azt, ami valóban egyezik Isten akaratával és azt, ami ellentmond annak. Az, hogy együtt mérlegelünk és keressük a választ arra, mit is vár tőlünk Isten ma, megerősíti tanúságtévő közösségünket. „A kritikus folyamat fontos része, hogy azonosítsunk és megszívleljünk valamennyi hangot, látásmódot és identitást, ami a családunkban fellelhető… Így erősíthetjük egymást, hogy megtegyük azt, amit egyedül nem lennénk képesek, tiszteletben tartva azt, amivel ki-ki hozzá tud járulni világközösségünk tanúságtételéhez” – teszi hozzá a főtitkár.

„Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.” (Mik 6,8)

„Apokaliptikus időket élünk. A koronavírus-járvány, a rasszizmus és a tekintélyuralmi rendszerek erősödése és a környezeti krízis hármas fenyegetése egyrészt végveszélybe sodorja a bolygónkat, másrészt viszont minősített időt, kairoszt jelent az egyháznak. Ez egyszerre igaz az egyház önértelmezésére és missziójára. Krízis idején az egyház hivatása, hogy útmutatást és reményt merítsen Isten igéjéből. Mikeás próféta arra tanít, hogy Szentírás útmutatása a viharosnak, reménytelennek és zavarosnak tűnő időkben is világos és egyöntetű. Jól tudjuk, hogy mit vár tőlünk az Úr: tedd az igazságot, azaz „élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben” - áll a kezdeményezés honlapján.

Többek között ebbe a törekvésbe illeszkedik a REV 2017. évi lipcsei nagygyűlésén a diszkrimináció, autoritarianizmus és nacionalizmus kultúrájával szembeni ellenállás jegyében útjára bocsátott RAN nevű program.

Európai hangsúlyok

Az európai tanácskozást a REV európai vezetőtestülete készíti elő „Ne félj a járvány idején” címmel és középpontjában a RAN programban elért eredmények állnak majd. Minthogy a járványhelyzet negatív gazdasági hatásai elsősorban a legszegényebbeket sújtják a kontinensen, az egyházaknak újra kell értékelniük a szekuláris társadalmakban betöltött szerepüket és felelősségüket abban, hogy prófétai hangon szóljanak fel olyan nyilvános kérdésekben, mint a jogrend, a demokrácia, az egészségügyi szolgáltatások színvonala, valamint a szegények védelme.

A RAN program kapcsán szervezett kerekasztal-beszélgetés résztvevői a világszerte erősödő nacionlizmus, tekintélyelvűség és rasszizmus kapcsolatát tárják fel és értékelik bibliai alapon, felvázolják az élet teológiáját és gyakorlatias megközelítésben vázolják fel az ellenállás és a társadalmi átalakulás lehetőségeit.

Időpont: február 24., szerda, 15 óra

A minden érdeklődő számára nyilvános tanácskozást a REV Facebook oldalán közvetíti élőben angol, francia és spanyol nyelven, ahol hozzászólásainkat és kérdéseinket is megoszthatjuk, amiket a require@wcrc.eu e-mail címen is várnak a szervezők. Az eseményen készült felvételt a szervezet youtube csatornáján teszik majd közzé.

Forrás:

www.wcrc.ch