Ökumenikus kiállás az élet szentségéért Mianmarban

Az Egyházak Világtanácsa (EVT) és a regionális ökumenikus szervezet, az Ázsiai Keresztyén Konferencia (CCA) közös nyilatkozatban sürgették az egyházak és a nemzetközi közösség felelős fellépését a mianmari lakosságát sújtó jogfosztás és katonai erőszak ellen. A nagyheti felhívást az élet szentségéért Ioan Sauca, az EVT és Mathews George Chunakara, a CCA főtitkárai jegyzik.

Myanmar-Statement-WCC-photo-myanmar-2017-jeffrey-amc015-1-e1617260054267.jpg

Liturgiai táncos a mianmari Yangon városában 2017 októberében tartott Ázsiai Missziói Konferencián

Fotó: Paul Jeffrey/WCC

A két ökumenikus szervezetet súlyosan aggasztja az országban elharapózó erőszak és a brutális fellépés, amelyet a mianmari hadsereg, illetve a biztonsági erők a február 1-én végrehajtott katonai puccs ellen tüntető békés emberekkel szemben alkalmaz. A puccs ellen tüntető ellenzéket az egy évtizeden át szabadságban és viszonylagos békében élő népesség jelentős része támogatja országszerte. A junta elleni országos tiltakozás és a tömeges polgári engedetlenség hívei a legkülönfélébb háttérbő érkeznek. Vannak közöttük közszolgák, diákok, kétkezi munkások éppúgy, mint vallási vezetők, köztük buddhista szerzetesek. Szerencsétlen fejlemény, hogy biztonsági erők tömeges letartóztatásokkal és nem egyszer halálos erőszakkal válaszoltak a tiltakozáshullámra. Március végén a halálos áldozatok száma meghaladta az ötszázhúsz főt.

A mianmari hadsereg által civilek ellen alkalmazott túlzó és aránytalan erőszak komoly aggodalomra ad okot. A krízis súlyos következményei nem csak Mianmart, hanem a szomszédos országokat is sújtják. A brutális katonai fellépés következtében többszázezer ember kényszerült otthona elhagyására országon belüli menekültként. Csaknem háromezer embert tartóztattak le önkényesen, sokakat eltűntként tartanak nyilván. A folytatólagos légicsapások miatt az emberek a falvakból az őserdőben keresnek menedéket vagy Tájföldre és Indiába menekülnek. A Karen állam elleni légitámadások helyi tudósítások szerint évek óta a legsúlyosabb fegyveres konfliktust jelentik a Karen Nemzeti Unió által felügyelt térségben. Általános feltételezés szerint a mianmari hadsereg az etnikai ellentétek szításával igyekszik illegális hatalmát megtartani. Ebben a helyzetben az EVT és a CCA, tagegyházaikkal együtt világszerte, mély megdöbbenésének ad hangot.

Mianmar népének a nemzetközi közösség segítségére van szüksége ahhoz, hogy ebből a fájdalmas helyzetből kiutat találjon. Az EVT és a CCA felszólítja a mianmari katonai vezetőket, hogy tartózkodjanak a halálos erőszak bevetésétől a tűntetőkkel szemben. A nemzetközi közösségnek gyorsan és határozottan kell cselekednie, konstruktív lépésekkel növelve a mianmari hadseregre nehezedő nyomást, hogy visszakozni kényszerüljön és barbár cselekedeteitől tartózkodjon. Úgy véljük, hogy a politikai foglyok szabadon bocsátása abszolút elengedhetetlen, ahogy a választások eredményének tiszteletben tartása és a demokratikus átalakulás lehetővé tétele az országban.

Felszólítjuk az ENSZ Biztonsági Tanácsát és a Dél-kelet Ázsiai Nemzetek Szövetségét (ASEAN), hogy haladéktalanul lépjenek fel és vonják felelősségre a katonai rezsimet a mianmari nép méltósága és emberi jogainak védelme kapcsán. A jelenlegi helyzetben fontos, hogy az ASEAN folytatólagos erőfeszítése arra, hogy valamennyi érintett féllel kapcsolatot tartson Mianmarban. Sürgetjük, hogy az ASEAN közössége mindent tegyen meg a civil kormányzás helyreállításáért és kezdeményezze a külső megfigyelők által felügyelt, szabad választásokat meghatározott időn belül.

Az ENSZ mianmari emberi jogi különleges jelentéstevője felhívását megerősítve szorgalmazzuk, hogy a világ nemzetei rendkívüli virtuális csúcstalálkozót tartsanak, és határozott és koordinált fellépéssel törekedjenek a helyzet megoldására. Felhívjuk a mianmari hadsereg fegyverbeszerzését biztosító országokat és cégeket, hogy függesszék fel támogatásukat tekintettel a kialakult helyzetre, amelyben éles lőfegyvert vetnek be brutálisan fegyvertelen emberek ellen.

A nagyhét alatt arra hívjuk az egyházakat világszerte, hogy imádkozzanak a mianmari egyházakért és népért, járjanak közben azokért, akiket terrorizálnak és az erőszak és halál árnyékában élnek:

„Nyisd meg szádat a némáért, a mulandó emberek ügyéért! Nyisd meg szádat, ítélkezz igazságosan, juttasd igazához a nincstelent és a szegényt!” (Péld. 31,8-9).

Hordozzuk őket imádságban, álljuk ki az élet szentsége és az élet szentsége mellett, amely Isten minden teremtményét megilleti. Legyen a nemzetközi szolidaritás, imádságban és tettben, a reménység jele, amire a feltámadt Krisztus indít minket, hogy Mianmar népe felszabaduljon az elnyomásból és megszabadulhasson a fájdalomtól.

Forrás:

www.cca.org.hk