Örmény reformátusok nyilatkozata a katasztrófa árnyékában

Az Örmény Református Világtanács és az Örményországban – magyar támogatással – nagyszabású humanitárius programot koordináló Amerikai Örmény Missziói Egyesület közös nyilatkozatban értékelte az elmúlt hetek drámai eseményeit és a háború súlyos következményeit. Az állásfoglalásban, amit az örmény egyházzal való együttműködés és szolidaritás jegyében közlünk, mindkét szervezet megerősítette odaszánását hazája és népe szolgálatára, valamint Arcah nemzetközi elismerésének támogatására. Az "újabb népírtás" fenyegetésében élő örmény közösségek mellett határozottan kiállt az ökumenikus közösség is. Az Egyházak Világtanácsa legutóbbi nyilatkozatában szolidaritásáról és támogatásáról biztosította a térség egyházait Örményországban és Hegyi Karabahban és a szent helyek védelmére szólította fel a nemzetközi közösséget.

ArtsakhJointStatment.jpg

Fotó: amaa.org

„Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem.” Zsolt. 23,4

A nemzetet az elmúlt hetekben sújtó felfordulás katasztrofális végkifejlete nyomán minden örmény ember számára gyötrelmes tapasztalat most, hogy a háború utáni elkeserítő valóssággal szembesülünk Örményországban és Arcahban (Hegyi-Karabahban). A jelenlegi konfliktus kirobbanása óta született fiatal hősök generációjának áldozata; a békés örmény civilek lakta városok és falvak megsemmisülése; a történelmi erdőket sújtó tűzvész; a templomokat, kórházakat és iskolákat ért bombatámadások; nemzetközi tiltólistán szereplő fegyverek bevetése mind az Örményországot és Arcahot sújtó héthetes brutális támadássorozat részei.

Nyomorúság, amit senki sem kisebbíthet és fájdalom, amit senki sem becsülhet alá. De mi már korábban is megjártuk a halál árnyékának völgyét, és mégis feljutottunk a győzelem hegycsúcsaira.

A mai nap csak egy pillanat a történelemben, csupán egy állomás a civilizáció dicsőséges útján, amit mártíromságra ítélt nemzetünk és hazánk már eddig is bejárt. Nem hagyjuk magunkat beszorítani és megtörni, nem esünk kétségbe és nincs vesztegetni való időnk.

Az előttünk álló úton kitartásra, állhatatosságra, önbizalomra és bátorságra lesz szükség.

A nemzet egésze közösen vág neki a háborút követő útnak, a helyreállítás és újraindulás súlyos feladatának. Mindeközben elkötelezettségünket meg kell erősítenünk, és meggyőződésünket másokkal is megosztanunk.

Főhajtással tisztelgünk minden vértanú emléke előtt, akik életüket áldozták a haza védelmében és megerősítjük szándékunkat, hogy népünket határokon átívelően támogassuk.

Kiállunk a demokratikusan megválasztott intézmények mellett, és támogatjuk az emberek választói akaratát az Örmény Köztársaságban és Hegyi-Karabahban egyaránt.

Elkötelezettek vagyunk abban, hogy támogassuk Arcah kitelepített lakóinak visszatérését otthonaikba.

artsakh_current_en.png

Követeljük a Hegyi-Karabah Köztársaság függetlenségének, a helyi lakosság biztonsága és védelme garanciáinak nemzetközi elismerését.

Kiállunk az Örmény Köztársaság mellett, és továbbra is mindent megteszünk hazánk fejlődése érdekében, az ország népének lelki növekedését, valamint fizikai és gazdasági fejlődését egyaránt támogatjuk.

Megerősítjük határozott szándékunkat az Amerikai Örmény Missziói Egyesület oktatási, szociális és humanitárius programjainak és szolgáltatásinak fenntartására Örményországban, valamint azok kiterjesztésére ott, ahol arra szükség van.

Elkötelezzük magunkat arra, hogy a legmélyebb szeretet keresztyén lelkületével koordináljuk szolgálatunkat, hogy az egység és bajtársiasság szellemében működjünk együtt valamennyi partnerszervezetünkkel.

Minden szervezetet és valamennyi politikai erőt, amelyik fontosnak tartja a haza érdekét, arra kérünk, hogy az egység és összefogás szellemében működjenek együtt.

Mindenben, ami csak a nap alatt van, hitünket Urunkba és Megváltónkba, Jézus Krisztusba vetjük, akinek vére érettünk kiontatott, és szüntelenül arra törekszünk, hogy Isten dicsőségét szolgáljuk.

Az elmúlt hetekben is csodálatos csecsemők látták meg a napvilágot Arcahban és Örményországban. Fáradhatatlanul és szeretetteljesen tegyünk meg mindent azért, hogy ragyogó és reményteli fiatalságuk legyen. Imádkozunk azért, hogy az örömteli és békés élet áldásában részesüljenek egy ideális hazában, amelyik magasra emeli a hit világosságát, hogy az az egész emberiség előtt ragyogjon.

A nyilatkozat eredeti szövege

az Amerikai Örmény Missziói Egyesület oldalán olvasható

Az Egyházak Világtanácsa is kifejezte szolidaritását az örmény közösségekkel, akiket az ökumenikus szervezet legutóbbi nyilatkozata szerint „ismét népirtás fenyeget.” Az EVT Végrehajtó Bizottsága igazságos és emberi jogokon alapuló, tartós békét sürget Hegyi-Karabah/Arcahban a hat hetes, véres harcok befejeztével, az azerbajdzsáni, örmény és orosz vezetők egyezményét követően.

„Csatlakozva II. Karekin pátriárkához, az Örmény Ortodox Egyház katholikoszához együtt gyászolunk mindazokkal, akik a régió hosszadalmas, függetlenségért vívott küzdelmében szörnyű veszteségeket szenvedtek el a történelem folyamán és napjainkban is. Megerősítjük és támogatjuk a térség egyházainak szolgálatát és tanúságtételét és imádkozunk, hogy az egyházi vezetők erőt és bölcsességet kapjanak ahhoz, hogy népüket átvezessék ezen a krízisen.”

Az EVT egyben Hegyi-Karabah szent helyeinek, templomainak és kultúrális örökségeinek védelmére szólította fel a nemzetközi közösségeket.