Szíria: remény a menekülés és a nélkülözés közepette

A szíriai háború közepette Mathilde Sabbagh, amint befejezte teológiai tanulmányait, visszatért szülővárosába, az északkelet-szíriai Haszakehba, hogy az ifjúsági misszióban szolgáljon. A református közösség mindössze néhány családból állt ekkor, akik a konfliktus ellenére a városban maradtak. Senki sem számolt azzal komolyan, hogy szolgálata újra életet hoz a gyülekezetbe.

00_hassakeh.jpg

„Nagyon szokatlan volt számukra, hogy egy nő álljon a szószéken; prédikáljon és feddjen. Ráadásul ilyen fiatalon. De a gyerekek és a fiatalok már a kezdetektől fogva teljes mértékben elfogadtak. Ez segített abban, hogy a felnőttek is elismerjenek” - mondja visszatekintve Mathilde.

Időközben a gyülekezetnek van a legkiterjedtebb gyermek- és ifjúsági szolgálata az egész szíriai és libanoni református egyházban. Testvéregyházunk, a Szíriai és Libanoni Nemzeti Református Zsinat (NESSL) gyülekezetébe 200 gyermek és 150 fiatal jár rendszeresen, és számuk folyamatosan nő. Olyannyira, hogy lassan már nem tudnak helyet biztosítani nekik.

"Igyekszünk pótolni az életük sok hiányzó mozzanatát, elvégre nem a gyermekek hibája, hogy ilyen időkben születtek"

Ezt nyilatkozta a gyülekezet ifjúsági misszióját támogató Gustav-Adolf-Werk (GAW) folyóiratában Sabbagh. "Nincs olyan hely, ahová a fiatalok elmehetnének, hogy valami olyasmit csináljanak, ami egyszerre szórakoztató és egészséges" - magyarázza a gyülekezet vonzerejét. "Van például asztalitenisz csoportunk. Hetente egyszer egy táplálkozási szakértő jön hozzánk, és beszél a fiataloknak az egészséges táplálkozásról, a testükről és a pubertáskorban bekövetkező változásokról. A mi társadalmunkban sok minden a helyes és helytelen dolgok, a becsület és a szégyen körül forog. A tizenévesek nem beszélhetnek a testükről, és nem kérdezhetik meg a szüleiket. Ezért én beszélek velük a szexualitásról is, egyébként pedig én vagyok az egyetlen lelkész Hassakehben, aki tud táncolni!" - teszi hozzá mosolyogva.

A gyülekezet kirándulásokat, szabadidős tevékenységeket, partikat, bibliaköröket és közös ima alkalmakat egyaránt kínál a fiataloknak és a gyerekeknek. "Mi csak a hiányosságokat próbáljuk pótolni. Nem az ő hibájuk, hogy ebben az időben születtek. Még akkor is, ha egy nap már nem jönnek többet, ezt a kincset a szívükben fogják hordozni." A fiatalok közül mindössze öten reformátusok. A többiek az ortodox vagy a katolikus közösségből jönnek. De szó sincs arról, hogy "áttérjenek", aktív tagjai maradnak saját egyházuknak. Ha nem így lenne, az viszályt szülne a keresztények között, és ezt senki sem akarja ezekben a nehéz időkben.

Mathilda Sabbagh néha kétségbeesik a nehézségek láttán, és elgondolkodik azon, hogy neki is el kellene-e hagynia az országot - már csak a lányai miatt is. Ugyanakkor reméli, hogy sikerül kitartania. A gyerekek miatt is, akik számára a gyülekezete a reménység szigete. A hite segíti, hogy maradjon és kitartson.

Forrás

gustav-adolf-werk.de

GAW kiadvany.jpg

A gyülekezet ifjúsági missziója azon kezdeményezések egyike, amelyet a Magyarországon is aktív Gustav Adolf Werk (GAW) támogat. A GAW a német egyházak és magánszemélyek felajánlásának köszönhetően évente százezer eurónyi támogatást biztosít a libanoni és szíriai református gyülekezetek beruházásaira és progamjaira. A közös felelősségvállalás jegyében egyházunk 2017 óta a GAW közel-keleti támogatásának tíz százalékát saját keretéből biztosítja. Jövő évtől ez a hozzájárulás immár eléri az ötmillió forintot. Az együttműködés keretében korábban magyarul is megjelent a GAW által gondozott kiadvány, amelyik a szíriai keresztyének, azon belül is a református egyházak történetét és a szorongatott közösség mindennapjait mutatja be.

"Szabadíts meg üldözőimtől!" - Előszó a magyar kiadáshoz

"Készséggel ajánlom a magyar olvasók figyelmébe a Gusztáv Adolf Werk kiadványát, mely a szíriai üldözött keresztyének megsegítésére mozgósít, bemutatva történetüket, és a szíriai háború következtében válságosra fordult sorsukat.

Azért írom, hogy készségesen ajánlom ezt a kötetet, és nem azt, hogy örömmel, mert nagy szomorúság hatja át ezeket a beszámolókat, interjúkat, feljegyzésket. Leginkább az a kétség kap újra és újra hangot, hogy vajon, ha véget ér a háború, hazatérnek-e a háború pusztítása és az iszlám állam terrorja miatt menekülni kényszerült keresztyének, illetve hogyan és miképp kezdhetik újra életüket, szervezhetik meg közösségeiket, építhetik fel lerombolt templomaikat és iskoláikat. Jósolgatni természetesen lehetetlen. Ám azok, akik itt, Közép-Európában is átélték a keresztyénség elnyomását, tudják, hogy a Krisztus népe számára nem az üldözés és az elnyomás a legnagyobb veszedelem, hanem a közönyösség. De a leginkább akkor, ha mi magunk, keresztyének vagyunk közönyösek hittestvéreink iránt, és elfeledjük, hogy „minden időben szeret, aki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére.” (Példabeszédek 17,17)

Készséggel ajánlom hát ezt a kötetet. S egyúttal arra buzdítok, hogy foglaljuk állhatatos imádságainkba a szíriai keresztyéneket, segítsük őket anyagi áldozatvállalással is, a magunk helyén szüntelen emlékeztetve a népek sorsáért felelős hatalmasokat, hogy Krisztus egyházának virágzása és békessége minden időben drága ajándék a világ minden népe számára."

Bogárdi Szabó István

Szabadíts meg üldözőimtől!

Kiállás a veszélyeztetett szíriai református közösség mellett - a GAW kiadványa magyar nyelven

Letöltés