Szolidaritás a diktatúra áldozataival

Az európai reformátusok imádságra és közbenjárásra szólítanak fel a belarusz népért

A Református Egyházak Világközösségének (REV) európai elnöke, Martina Wasserloos-Strunk a fehérorosz református közösség kérésére a kontinens egyházaihoz fordult, hogy imádkozzanak a fehérorosz diktatúra áldozataiért és minden rendelkezésre álló eszközzel juttassák kifejezésre szolidaritásukat a politikai foglyokkal. A helyi református közösség tagjai nevük elhallgatását kérve számoltak be a Lukasenka-rezsim borzalmairól.

belarus.jpg
„Ne feledkezzetek meg a foglyokról, mintha fogolytársaik volnátok, a gyötrődőkről, mint akik magatok is testben vagytok.” (A zsidókhoz írt levél 13,3)

A katolikus és ortodox egyház számos tagja mellett a református közösség tagjai is részt vettek a 2020-as elcsalt választások, erőszak és igazságtalanság elleni békés tüntetéseken. Többüket letartóztatták és pénzbírságra ítélték. A REV információi szerint a letartóztatottak nagy részét pár óra, vagy nap után szabadon engedték, másokat azonban megkínoztak a katonai rendőrség és a titkosszolgálat ügynökei.

Legalább négyen életüket vesztették és több mint 200 embert ítéltek több éves börtönbüntetésre hamis politikai vádak alapján, mint a „közrend megzavarása”, vagy „ellenállás az állami hatósággal szemben”.

„Kérjük, hogy imádkozzatok a szabadságért és jogrendért Fehéroroszországban, az emberségességért és emberi jogokért hazánkban. (…) Mára több mint 30 000 kiváló belarusz állampolgár – mindenféle szakmából és korosztályból; kiskorú iskolásoktól 89 éves aggastyánig –járta meg a bíróságokat és börtönöket (…)”

„Máté evangéliumában Jézus maga mutat rá annak a fontosságára, hogy szolidárisak legyünk foglyokkal (Mt 25,36). A Zsidókhoz írt levél megmutatja, hogy mindannyiunkat érint, ha mások fogságba esnek és szenvednek (Zsid 13,3)” – emlékeztet levelében az elnöknő. „Ezért kérlek titeket, hogy minden lehetséges eszközzel igyekezettek reményt adni fehérorosz testvéreinknek és adjátok világos jelét annak, hogy mellettük álltok és tudtok szenvedéseikről.”

belarus2

Annak ellenére, hogy lehetőségeik korlátozottak, a REV hiszi, hogy így is képesek tenni valamit azzal, hogy példát mutatnak, mint a Református Egyházak Világtanácsának európai régiója.

A REV Európa levele a szolidaritás konkrét lehetőségeit is megnevezi:

  • istentiszteletek alkalmával imádkozzunk a békés tüntetőkért és a politikai foglyokért;
  • bátorítsuk gyülekezeteink és közösségünk tagjait, hogy csatlakozzanak a demokráciáért szervezett megmozdulásokhoz és a belorusz politikai foglyok szabadon engedését követelő tüntetésekhez;
  • keressük a lehetőséget arra, hogy a felelő politikusok figyelmét felhívjuk a fehérorosz helyzetre.

A krisztusi szolidaritás legerősebb kifejezése pedig az, ha levelet küldünk a politikai foglyoknak.

Ahogy Szvetlána Tyihanovszkaja volt belarusz ellenzéki elnökjelölt Berlinben fogalmazott: „A fogvatartottak mindig örülnek a képeslapoknak. Külföldről levelet kapni áldás. Azt mutatja, hogy Európa mellettünk áll” – emlékeztet Wasserloos-Strunk.

Minden egyes levél üzenet és jelzés, ami arról tanúskodik, hogy az emberi jogok megsértését külföldön is figyelemmel követik és nem tolerálják. A több mint 250 politikai fogvatartott neve és a börtönök címe a www.spring96.org oldalon érhető el, ahol útmutatást is olvashatunk arról, hogyan írjuk meg és küldjük el üzenetünket.

Az egyházunkhoz is eljuttatott levélben határozott fellépést és politikai közbenjárást sürgetnek a helyiek a jogállam és emberi jogok érvényesülése mellett, szemben „a belarusz társadalmat 25 éve betegítő, a koronavírusnál is halálosabb vírussal, Lukasenka-1994-gyel”.

A REV Európa vezetőtestülete, ígérete szerint, maga is közbenjár az európai fórumokon és keresi a szolidaritás kifejezésének egyéb eszközeit.

Közbenjáró ima Fehéroroszországért

Örökkévaló és irgalmas Isten!

Színed elé járulunk, hogy megemlékezzünk a fehérorosz népről.

Minden korábbinál többen vonultak az utcákra,

hogy békésen és boldogan demonstráljanak a választások meghamisítása ellen,

az önkény és az erőszakos rezsim ellen.

Erőszakkal verték szét őket, ezreket tartóztattak le.

De nem hagyták megfélemlíteni magukat, és folytatták a tiltakozást.

Sok keresztyén volt közöttük, katolikusok, ortodoxok,

és a kicsiny református közösség tagjai;

fiatalok és idősek, férfiak és nők egyaránt.

Könyörgünk, Urunk, hogy Szentlelkeddel vedd körül őket:

ajándékozz nekik erőt, szeretetet és körültekintést!

Ne engedd, hogy ellankadjanak és a szabad országba vetett reményünk meggyengüljön.

Te adj nekik erőt küzdelmükben, amikor az emberek alapvető jogaiért felszólalnak.

Urunk, légy irgalmas!

Urunk, te a megszomorodottak és elhagyatottak Istene vagy,

imádságban hozzuk eléd a kicsiny minszki református közösséget.

Ők is a reménységről tanúskodtak,

békésen tüntettek az igazságtalanság erőivel szemben.

Másokkal együtt nevettek, sírtak és énekeltek.

Megemlékezünk azokról, akik üldöztetés miatt kényszerültek elhagyni hazájukat,

és most szeretteiktől és barátaiktól elszakítva élnek.

Imádságban hordozzuk a bebörtönzötteket.

Hamis vádak alapján ítélték el őket,

szakították el őket hosszú évekre családtagjaiktól;

házastársuktól, gyemekeiktől és szüleiktől.

Urunk, az igazságtalanság, amit elszenvednek, az égbe kiált!

Te adj nekik vigasztalást, Istenünk. Te óvd őket a bántalmazástól és az elcsüggedéstől.

Adj nekik bizodalmat és állj mellettük, kérünk.

Benned reménykedünk, Urunk; légy irgalmas!

Urunk, békesség Istene,

hozzád könyörgünk mindazokért, akik igazságtalanságot és erőszakot szenvedtek el.

Adj nekik reményt és gyógyulást!

Vess véget a gyűlöletnek és hozd el a kölcsönös tisztelet idejét.

Kérünk, adj vigaszt azoknak, akik elvesztették szeretteiket,

Vedd körül azokat, akiknek nyomtalanul eltűnt a hozzátartozójuk,

újítsd meg a testileg és lelkileg összetört embereket.

Urunk, légy irgalmas!