Szolidaritás és megbékélés

Ökumenikus békeüzenet a korai háború kitörésének 70. évfordulójára

Június 25-én lesz hetven éve, hogy kitört a koreai háború, ami technikailag a mai napig is tart. A Koreai félsziget és az egész térség megbékélésében évtizedek óta aktív keresztyén egyházak és ökumenikus szervezetek világszerte tartanak megemlékezéseket, istentiszteteket és nyilvános akciókat, hogy a koreai nemzettel és egyházakkal való szolidaritásukat és a béke melletti elkötelezettségüket nyilvánosan megerősítsék. Az Egyházak Világtanácsa, számos felekezeti és ökumenikus világszervezettel, nemzeti ökumenikus tanáccsal és egyházzal együtt ünnepélyes keretek között fogalmazta meg az alábbi békefelhívást:

korea.jpg

Fotó: ncck.org

Hetven évvel ezelőtt tört ki az a konfliktus, amely csaknem 3 millió, többségében civil áldozatot követelt, a Koreai-félsziget majd valamennyi nagyobb városát romba döntötte, családok tömegeit szakította el egymástól, a keserűség, félelem súlyos örökségét hagyta maga után, valamint egy anyanyelvében, hagyományos kultúrájában és ősi történelmében osztozó nemzet tartós megosztottságát okozta.

A katasztrofális szembenállást megalapozó esemény a Koreai-félsziget második világháborút követő, az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió konfliktusából fakadó kettészakítása volt, ami – az események kegyetlen fordulataként – csaknem közvetlenül a koreai nép 36 évig tartó japán birodalmi elnyomásából való felszabadulása után következett be. Az észak-déli megosztottság a hidegháború éveiben tartósan rögzült, és ez volt a kiindulópontja és az indítéka az 1950. június 25-én kirobbant háborúnak, aminek a koreai nép lényegében szenvedő alanya és áldozata volt.

A három évig tartó, döbbenetes pusztítással járó fegyveres konfliktus lezárásaként a szembenálló felek 1953. július 27-én fegyverszüneti megállapodást kötöttek és létrehozták a demilitarizált övezetet (DMZ) Észak- és Dél-Korea között. Ugyanakkor békekötésre nem került sor, azaz a szembenálló felek technikailag a mai napig háborúban állnak egymással.

A tragikus események 70. évfordulója alkalmából a Koreai-félsziget megosztottságában és konfliktusában érintett országok keresztyén egyházai és ökumenikus tanácsai, csatlakozva a koreai egyházak felhívásához, a következő lépéseket sürgetjük:

  • a koreai háborút lezárásnak azonnali és formális kinyilvánítását;
  • gyors és hatékony lépéseket, hogy az 1953. évi fegyverszüneti egyezményt békeszerződés váltsa fel, amely kiindulópontja lehet a Koreai-félsziget tartós békerendszerének megvalósítására tett erőfeszítéseknek.

Hét évtizeddel a háború kitörése után eljött az idő arra, hogy formálisan is megerősítsük, hogy a háború már régen véget ért. Időközben a térség békéjét és stabilitását fenyegető új kihívásokkal kell szembenéznünk, és nem hisszük, hogy az újkeletű problémák megoldására lehetőség nyílik, ha mindeközben ez a 70 éve fennálló konfliktus nem zárul le megnyugtatóan. Éppen ellenkezőleg, meg vagyunk győződve arról, hogy a háború formális lezárása nagyban elősegíti a Koreai-félsziget jelenlegi helyzetéről folytatott pragmatikus párbeszédet.

A történelmi tény régóta esedékes elismerésétől és az azt rögzítő békeszerződéstől azt várjuk, hogy kulcsfontosságú lépésként járul majd hozzá a térséget terhelő feszültségek és ellenségeskedés enyhítéséhez, valamint a Panmunjom-i és szingapúri csúcstalálkozó eredményein alapuló, időközben megrekedt békefolyamat újraindítását elősegítő együttműködő környezet helyreállításához. Ennek előmozdításához az alábbi feltételek teljesülését szorgalmazzuk:

  • a térségben folytatott hadgyakorlatok felfüggesztését és leállítását;
  • a Koreai Köztársaság és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság, valamint az Amerikai Egyesül Államok és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság közötti párbeszéd újraindítását a koreai háborúban részt vevő államok támogatásával;
  • a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság és az Amerikai Egyesül Államok közötti diplomáciai kapcsolatok normalizálását.

Egyben szorgalmazzuk a béketeremtésre tett erőfeszítések kapcsán oly reményteli korábbi megállapodások betűjének és szellemének érvényesülését a Koreai-félszigeten, különös tekintettel a 2018 áprilisában elfogadott Panmunjomi Nyilatkozatra, a 2018 szeptemberében kiadott Pyongyang-i és 2018 júniusi Szingapúri Közös Nyilatkozatra. Imádkozunk a Korai-félsziget kapcsán megfogalmazott látomás; az atommentes övezet megvalósulásáért és azért, hogy a térség végképp megszabaduljon a nukleáris fegyverek fenyegetésétől. Ezt pedig kizárólag békés eszközökkel érhető el, párbeszéd és együttműködés útján.

Imádkozunk azért, hogy a párbeszéd és együttműködés gyümölcseként a hosszú ideje kettészakított koreai nemzet megosztottság és konfliktus okozta sebei gyógyuljanak, ráleljenek közös identitásukra és jövőjükre, és a jövőben összefogva maguk játszanak meghatározó szerepet az észak-kelet ázsiai béketörekvések előmozdításában.

A közös nyilatkozatot ünnepélyes keretek között tartott online konferencián jelentették be az aláíró felek

Dr. Hong-Jung Lee, a Koreai Egyházak Nemzeti Tanácsának főtitkára felszólalásában úgy fogalmazott, hogy „Észak- és Dél-Korea népe ellenségessé váltak más népekkel és egymással szemben is, súlyosan eltorzította és megtörte őket a hidegháború szelleme és kultúrája. A Koreai-félsziget megosztottsága az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió legelképesztőbb és legérzéketlenebb kompromisszuma, ami rövid távú politikai megfontoláson alapult és nem a japán erőszakos megszállása alatt szenvedő koreai nemzet jövőjét szolgáló hosszútávú, stratégiai vízión.” A főtitkár a koreai nép megosztottságát Isten elleni strukturális bűnként jellemezte: „Mi Isten népeként nem alkudhatunk meg és nem kompromittálhatjuk Jézus Krisztusba vetett hitünket azzal, hogy támogatjuk a háború igazolására tett bárminemű igyekezetet, különös tekintettel a nukleáris háborúra, amely mindenestül lerombolja Isten orcájának visszatükröződését az elpusztított emberek és a természet ábrázatán.”

A békefelhívást számos egyház és ökumenikus szervezet közösen jegyzi. Az aláírók között van a koreai egyházak és a Koreai Egyházak Nemzeti Tanácsa mellett az Egyházak Világtanácsa, a Református Egyházak Világközössége, az amerikai Krisztus Egyházainak Nemzeti Tanácsa, az Ausztráliai és a Dél-Afrikai Egyházak Ökumenikus Tanácsa, az Orosz Ortodox Egyház és az Ökumenikus Patriarchátus, illetve számos nemzeti egyház világszerte.

A koreai háború 70 éves évfordulója az egész világkeresztyénséget és számos egyházat arra indít, hogy a megbékélés, kiengesztelődés és béketeremtés melletti hitbeli elkötelezettségüket nyilatkozatokkal, istentiszteleti alkalmakkal és konkrét akciókkal erősítsék meg. A Koreai Egyházak Nemzeti Tanácsa sok egyéb kezdeményezés mellett június 15. és 25. között tartja a nemzeti megbékélés hetét. Ez alkalomból, ösztönzésül és útmutatásul, egy istentiszteleti és liturgiai javaslatokat tartalmazó kiadványt is megjelentetett.

„A koreai háború évfordulójára emlékezve a nemzet kiengesztelődéséért, békéért és békés együttélésért imádkozunk”, olvasható a kiadvány előszavában, amely igehirdetéseket, imádságokat, bizonyságtételeket, valamint egyházak és ökumenikus szervezetek szolidaritásukat megerősítő üzeneteit tartalmazza koreai és angol nyelven. A füzet az EVT honlapjáról tölthető le.

Ugyancsak az EVT tette közzé „A béke világossága” címmel azt a kiadványt, amely az egyházak és ökumenikus szervezetek több évtizedes erőfeszítéseit, valamint szerepvállalását mutatja be a béketeremtésben a Koreai-félszigeten.