Úton a közös európai zsinat felé

Budapest ad helyet az európai protestánsok második zsinati találkozójának 2015 januárjában. Az egyházi „parlamentek" közötti kapcsolat elmélyítését szolgáló kezdeményezés előkészületeiről Bécsben, a GEKE központjában tanácskoztak a rajnai egyház és a magyarországi református és evangélikus egyházak képviselői.
2012-ben Németországban először találkoztak egymással az európai protestáns egyházak zsinati tagjai az idén negyven éves jubileumát ünneplő Leuenbergi Konkordia szellemében. A sokszínű egység alapvetését megfogalmazó egyezmény 1973-as aláírása óta eltelt évtizedekben nem csupán a protestáns egyházakban, hanem a szélesebb körben is az ökumenikus kapcsolatok egy meghatározó modelljének bizonyult.

Az intenzív teológiai párbeszéd és az úrvacsorai közösséget megalapozó egyezség mellett ugyanakkor a szervezet szeretné azt is elérni, hogy az európai egyházak még közelebb kerüljenek egymáshoz az egyházkormányzat szintjén is. Az egy közös protestáns zsinat gondolatát a kontinensen egyesek irreális álomnak tartják, de többek között a zsinatok találkozóját eredetileg kezdeményező würtembergi egyház képviselői reális célként beszélnek róla.

A budapesti találkozó célja szerényebb: biztosítani kívánja azt, hogy a történelmi kezdeményezés folytatódjon, és a legkülönbözőbb egyházi és társadalmi közegben élő „parlamenterek" gyakorolják a közös tanúságtételt. A protestánsok hangja ma alig vehető ki Európában, ezért a reformátori közösség sokszínűségében és különbözőségében is az egy evangéliumról való közös bizonyságtételre hivatott.

A háromnapos találkozón választ kaphatunk arra, hogy létezik-e egyáltalán egy ilyen közös protestáns hang Európában, illetve arról is többet megtudhatunk, hogy a most megkezdett út milyen eséllyel vezethet el a közös zsinat látomásának valóra váltásához. Az MRE partnere, a Rajnai Egyház kezdeményezésére és hathatós támogatásával az esemény a házigazda magyar reformátusok és evangélikusok összefogásával valósulhat meg.

Külügyi Iroda