Törékeny béke Észak-Írországban

Az ír egyházak egységes fellépést sürgetnek az elmúlt hetek zavargásai kapcsán és nyílt levélben fordultak az ország politikai vezetőihez, az Egyesült Királyság és Írország kormányaihoz, valamint az Európai Unióhoz azzal a kéréssel, hogy a „törékeny békét körültekintéssel kezeljék”. Az aláírók között van testvéregyházunk, az Ír Presbiteriánus Egyház moderátora, Dr. David Bruce.

ír.jpg

Egyházvezetők a Szent Patrik-székesegyházban: John McDowell érsek, Tom Mcknight, Dr. David Bruce, Dr. Ivan Patterson és Eamon Martin érsek

Fotó: Church of Ireland

"Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek." (Mt. 5,9)

„A napokban elharapózó erőszak okai összetettek és a szembenállás gyökerei bizonyos tekintetben mélyre nyúlnak” – fogalmaz a levél. „Az érintett közösségekben dolgozó egyházi képviselők és más közösségi vezetők egyaránt frusztrációjukról adtak számot látva a fiatalok felnövekvő generációját, akik életüket és jövőjüket kockáztatják, és megtapasztalva, hogy ismételt figyelmeztetésük a törékeny békét körültekintő kezelésére süket fülekre talált”.

A levél komoly sikerként értékeli az erőszak jelentős visszaszorulását 1998, a Nagypénteki Egyezmény aláírása óta. „Ám ez a tapasztalat arra is figyelmeztet, hogy ezekre a kihívásokra a politikai vezetők csak közösen adhatnak választ, és csak akkor járhatnak sikerrel, ha őszintén keresik a megoldást, mások és saját jogos aggodalmait egyaránt mérlegelve”. A levélírók arra is emlékeztetnek, hogy ami most történik, lényegében előre látható és várható volt.

Az egyházvezetők a politikai helyzet összetettségéről szólva megemlítik a világkereskedelem és nemzeti szuverenitás nehezen összeegyeztethető szempontjait és azt is fontosnak tarják kimondani, ha vezetők, szervezetek vagy közösségek hibát követtek el. „Keresztyén vezetőként tudatában vagyunk annak, hogy szükség van a kudarcok és hibák elismerésére, amit a megosztott közösségben végzett szolgálatunk során elkövettünk”.

Az ilyen helyzetben nem ördögtől való belátni a tévedéseinket, hiszen a szövevényes helyi és nemzetközi kapcsolatrendszerre tekintettel nem meglepő, ha politikusok, politikai pártok és vezetők „elszámítják magukat” és téves következtetésre jutnak.

Az ír egyházi vezetők a helyzetről szólva a lakosság aggodalmát emelik ki, akik félnek elhagyni otthonaikat, erőszakos támadásoktól tartanak, a fiatalok pedig reménytelennek látják a jövőt. „Sok jó helyi kezdeményezést és a közösségekbe fektetett munkát ássa alá a növekvő feszültség és a bizalomvesztés” – fogalmaznak. „Észak-Írországban olyan társadalmat hoztunk létre, amelyikben ahol a pártatlanság és méltányosság a rendfenntartásban Salamon bölcsességét és Jób türelmét követeli meg”.

A nyílt levél a problémák kezelésében a demokratikus folyamatok megerősítését sürgeti a jogrend aláásására tett kísérletekkel szemben. „Tudatában vagyunk mi is annak, hogy az egyházak csak kis szeletét képviselik a szélesebb civiltársadalomnak és valamennyi civil vezetőnek felelőssége, hogy a megválasztott politikai képviselőinket támogassák erőfeszítéseikben, amivel tárgyalások útján törekednek kompromisszumok elérésére és a közjó előmozdítására” – zárul a levél, amelyben a felekezeti vezetők elkötelezik magukat az együttműködés mellett: „az egyházak a civiltársadalom más képviselőivel közösen készek kivenni részüket az erőszak kiváltó okainak kezelésében és minden erőfeszítésben, aminek célja, hogy valamennyi közösség élvezhesse a béke jótékony gyümölcseit a jövőben”.

Az aláírók a Nagypénteki Egyezményre utalva sürgetik Észak-Írország, az Ír Köztársaság és az Egyesült Királyság közötti békés kapcsolatokat és valamennyi „identitás” tiszteletben tartását. Az északír kormányt arra kérik, hogy a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszeréhez csatolt északíró protokoll súlyos következményei kapcsán kezdjen párhuzamos tárgyalásokat a brit kormánnyal és az Európai Unióval.

Az egyházvezetők kezdeményezését az Egyházak Világtanácsa is felkarolta. A teljes levél elérhető az Ír Presbiteriánus Egyház honlapján.