Új főtitkárt keres a REV

A Református Egyházak Világközössége (REV) elindította a választási folyamatot, aminek során a szolgálati idejét 2021 augusztusában kitöltő kanadai lelkész, Chris Ferguson utódját keresi a világszervezet.

„Egyházi világközösségként (globális koinóniaként) arra törekszünk, hogy közösen mérlegeljük felelősségünket, tegyünk hitvallást és tanúskodjunk az evangéliumról, valamint a folyamatos reformáció jegyében egész közösségünkkel és azáltal újuljunk meg, amikor közösen fáradozunk a világ átformálásán” – fogalmazott Najla Kassab, a REV elnöke. A libanoni lelkésznő egyben emlékeztetett a több mint 100 millió keresztyént képviselő, egyik legnagyobb felekezeti világközösség közös küldetésére: „elkötelezettek vagyunk abban, hogy reményben éljünk és minden kihívás ellenére tovább haladjunk közös utunkon és megtaláljuk az alkalmas jelöltet, aki vezet majd a szolgálatunkban, minthogy közösségre hívattunk és az igazságosság melletti elkötelezettségre a világban”.

A főtitkár a szervezet „legfőbb tisztségviselője, a nagygyűlésnek és a végrehajtóbizottságnak tartozik beszámolással és feladata a REV munkájának összefogása” – fogalmaz a közösség tagegyházak által 2010-ben aláírt alkotmánya.

A főtitkár átfogó felelőssége a REV hannoveri központi irodájában zajló valamennyi tevékenység; kollegiális és lelkészi szellemben képviseli a Közösséget és a szervezet céljait, biztosítja jelenlétét a tagegyházak életében, és az elnökkel, a vezető tisztségviselőkkel, valamint a végrehajtó bizottság tagjaival szorosan együttműködve biztosítja a tagegyházi képviselők alkotta legfőbb döntéshozó testület, a nagygyűlés által meghatározott célok teljesülését.

A főtitkári tisztség betöltéséhez szükséges előképzettségről és egyéb elvárásokról, valamint a pályázás módjáról és feltételeiről a szervezet honlapján olvasható részletes tájékoztatás: www.wcrc.ch/search. A november 30-án záruló pályázat menetét egy erre felállított bizottság kezeli. Az új főtitkárt a végrehajtó bizottság 2021 májusi ülésén választja meg.

Főtitkár csak a REV egy tagegyházának elismert és igazolt tagja lehet, akit egyháza hivatalosan is támogat. A tisztség betöltésének előfeltétele a megfelelő teológiai képzettség (legalább mesterdiploma). Elvárás még a lelkipársztori érzékenység és kiemelkedő lelki vezetői képesség, a református hit iránti mély elkötelezettség, a református hagyomány és aktuális teológiai irányzatok ismerete, a nemzetközi folyamatok ismerete, elkötelezettség a református világközösség tanúságtételének elmélyítésére és az ökumenikus együttműködésre, tapasztalat a református egyházak helyzete kapcsán világszerte, a kulturális és vallási sokszínűség ismerete, érzékenység a nemek és (különösen fiatal) generációk kapcsán felmerülő kérdésekre. Gyakorlati feltétel a vezetői és adminisztrációs tapasztalat, a forrásteremtésben és pénzügyekben való jártasság, a csapatmunkára és vezetésre való készség, kreativitás és önállóság, valamint a hatékony kommunikációs készség angolul, szóban és írásban egyaránt. A REV más munkanyelveinek – német, francia, spanyol – ismerete előnyt jelent.