Új főtitkárt választott a CCME

Az Európai Egyházak Migrációs Bizottsága (CCME) brüsszeli ülésén Torsten Moritz politológust választotta meg új vezetőjének. Az ülésen a szervezet alelnöke, Kanizsai-Nagy Dóra képviselte egyházunkat.

Brüsszelben ülésezett az CCME végrehajtó bizottsága március 22–23-án, ahol a kilenc fős testület egyebek közt a beérkezett pályázatok alapján döntött a főtitkári tisztet 1999 óta betöltő Doris Peschke utódjáról. A testület Torsten Moritz politológust választotta, aki 2003 óta dolgozik a szervezet brüsszeli irodájában. Az új vezető idén augusztusban kezdi meg munkáját főtitkárként.

Moritz a politikatudományok doktora és egyebek mellett komoly tapasztalatokat szerzett az 1989-es kelet- és közép-európai politikai átalakulásokban. Több európai ifjúsági szervezetben töltött be vezető tisztséget, mielőtt 2002-ben a CCME brüsszeli irodájához csatlakozott, ahol mostanáig irodavezetőként dolgozott. Szakterülete az EU migrációs és kisebbségi szakpolitikája. Munkája során szorosan együttműködött az Európai Bizottsággal és Parlamenttel, illetve az Egyházak Világtanácsa interregionális, globális migrációs hálózatával. Sok tapasztalatot szerzett projektek tervezésében és megvalósításában, többek között a migráció, az emberkereskedelem, a menekült áttelepítés és a társadalmi integráció területén.

A CCME többek között az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának menekültek útját nyomon követő programjában is, a nemrégiben lezárult TRACK projektben is aktívan részt vett. Torsten Moritz projektfelelősként úgy nyilatkozott a program kapcsán, hogy az egyházak számára az emberi méltóság kérdése mindig is elsődleges szempont, amikor a menekültek védelmét szolgáló, vagy éppen az emberkereskedelem ellen indított programok szakmai tartalmát, vagy a magvalósult gyakorlatot vizsgálják. „A leginkább kiszolgáltatott emberek jóléte elsődleges fontosságú a munkánkban. A menedékkérelem és az embercsempészet összefüggései kiemelten fontosak e tekintetben. Tagjaink között számos olyan szervezet van, amelyik vagy egyik, vagy másik, vagy akár mindkét kérdéssel foglalkozik. Így fontos számunkra, hogy közelebbről is megismerjük a helyzetet” – emelte ki a szakember.

A testület áttekintette az európai migrációs politikákat és a menekültek helyzetét az egyes tagországokban. A folyamatosan változó jogi környezet kapcsán két állásfoglalást kitüntetett figyelemmel vizsgált meg a bizottság, amelyekben a visszautasított menedékkérők kiutasításáról, illetve a humanitárius vízumok ügyéről volt szó.

Mindkét kérdésben az emberi jogokon alapuló megközelítés központi szerepét hangsúlyozta a testület. A kiutasítást érintő gyakorlattal kapcsolatban a végrehajtóbizottság az önkéntes visszatérés fogalma mellett érvelt, míg a kitoloncolás kapcsán az emberi méltóság alapelvének érvényesítésére szólította fel az érintett hatóságokat. A testület támogatta az Európai Parlament tervezett kezdeményezését, amely a humanitárius alapon kiadott vízum fogalmának meghonosítását célozza EU-s törvényhozásban. A CCME állásfoglalását más európai keresztyén szakmai szervezetekkel közösen nyújtja be a közeljövőben az EU különböző testületeihez.

Az Európai Egyházak Migrációs Bizottsága (CCME) mandátuma szerint figyelemmel követi az európai szakpolitika változását a migráció, a menedékkérelem, az integráció és az anti-diszkrimináció területén, és tájékoztatja az egyházakat a fejleményekről. Fórumot biztosít a párbeszédhez tagszervezetei, az Egyházak Világtanácsa európai és az Európai Egyházak Konferenciája tagegyházai, illetve valamennyi, a területen aktív ökumenikus és egyházi szervezet számára. Figyelemmel követi és koordinálja az egyházak és más testületek erőfeszítéseit és kezdeményezéseit a fenti szakterületeken, és az érintett témák kapcsán közös, európai ökumenikus álláspontot fogalmaz meg. Támogatja a tudatosságot szolgáló figyelemfelkeltő kampányokat a rasszizmus és idegengyűlölet témájában az egyházakon belül és a társadalomban. Figyelemmel követi a migránsok, menekültek és etnikai kisebbségek helyzetét helyi, nemzeti és nemzetközi szinten. Képviseli tagjait az európai intézmények, köztük az Európai Bizottság, az Európa Tanács előtt, illetve a releváns témákat érintő találkozókon és konferenciákon. Kapcsolatot tart és együttműködik kormányzati szervekkel, nemzetközi szervezetekkel, szakszervezetekkel, munkáltatói szövetségekkel, migránsok, menekültek és etnikai kisebbségek egyesületeivel. Konzultációkat, szemináriumokat és hosszú távú projekteket szervez, hogy a tagegyházai és más egyházak, illetve az egyházak és egyéb testületek közötti együttműködést ösztönözze. Az érintett egyházakkal egyeztetve projekteket és programokat kezdeményez, beleértve képzést és kapacitásépítést, és támogatja az egyházakat ezek alkalmazásában, vagy maga valósítja meg azokat.

A tanácskozás áttekintette a tagegyházak kérdéseit és egyhangúlag úgy döntött, hogy a CCME 2020-ban esedékes nagygyűlésére javasolja az Örmény Ökumenikus Jótékonysági Kerekasztal (Armenian Inter-Church Charity Round Table Foundation) felvételi kérelmének pozitív elbírálását. Az örmény egyházakat tömörítő segélyszervezetet 1997-ben alapították és egyebek mellett a szegénység visszaszorítását, a közösségfejlesztést, a béke előmozdítását és a megbékélést szolgáló programokat működtet, 2012-ben pedig szíriai menekültek támogatására indított projektet.

Az ülésen a szervezet alelnökeként Kanizsai-Nagy Dóra, egyházunk menekültintegrációs szolgálatának vezetője is részt vett.

A CCME közgyűlése háromévente ülésezik és választja meg a szervezet irányításával felruházott végrehajtó bizottságot, amelybe az Egyházak Világtanácsa (EVT) és az Európai Egyházak Konferenciája (CEC) egy-egy tagot delegál. A bizottság vezetői a 2017–2020-as választási periódusban Lemma Desta moderátor (Norvég Egyház/Norvégiai Egyházak Ökumenikus Tanácsa), Efthalia Pappa moderátorhelyettes (Görög Egyház), Kanizsai-Nagy Dóra moderátorhelyettes (Magyarországi Református Egyház), Adejare Oyewole pénztárnok (Cherubim & Seraphim Egyházának Tanács, Egysült Királyság), valamint David Bradwell (Skót Egyház), Sabine Dressler (EKD), Dana Gavril (AIDRom). Kooptált tagok: Dr Katalina Tahaafe-Williams (EVT) és Andreas Henriksen Aarflot (CEC).

Forrás: www.ceceurope.org, www.ccme.be