Ha az Igére hagyatkozunk, az tisztulást hoz

Isten teljes fegyverzetének felöltésére bátorított a Zsinat nyitóáhítatán Balog Zoltán dunamelléki püspök az efézusi levél hatodik részének 10–19. verse alapján. A püspök arra is figyelmeztetett, hogy ennek célja azonban csakis az, hogy „bátran ismertessem az evangélium titkát”.

Balog Zoltán áhítat zsinat 2024 tavasz Szárszó - Fotó: Hurta Hajnalka

Fotó: Hurta Hajnalka

– Minden szónak jelentősége van az Igében, az igeszakasz nem véletlenül kezdődik a „végül” szóval, mert ez azt jelenti: a jövőre nézve – mondta Balog Zoltán, majd hozzátette: itt van valahol annak a kicsit ócskává tett közhelynek a forrása, hogy minden végben van valami új kezdet. – Az apostol azt kéri, hogy a jövőre nézve erősödjünk meg Isten erejében, amely Krisztus feltámadásában működött és működik – hívta fel a figyelmet. A püspök emlékeztetett, hogy ez nem valami energia, amit le lehet valahonnan csapolni, és aztán arra használjuk, amire szeretnénk, de képes bennünk is munkálkodni, ha engedjük.

Elmondta, hogy számára ez vált az egyik legfontosabb szóvá és legnehezebb feladattá: engedni. Teret engedni az evangéliumnak. Figyelmeztetett, hogy az evangélium erejét csak akkor tudjuk engedni az egyházban teljesen működni, ha más erőket, működésmódokat nem engedünk hatni. – Nem áldozatok vagyunk, akkor sem, ha legyőzetünk. Egy harcban veszünk részt, de nem test és vér ellen, hanem a gonosz hatalma ellen, ezért különbséget kell tennünk azok között, akik emberként minket támadnak, meg aközött, hogy őket esetleg a gonosz ereje használja, ahogy használhat néha minket is – jegyezte meg a püspök. Arra is emlékeztetett, hogy nem szabad a magunk felmentésére használni az Igét, és nem legitimálhatjuk azzal minden megpróbáltatásunkat, hogy Istenért szenvedünk. – Nem gondolhatjuk, hogy mindenki, aki ellenünk van, gonosz – nyomatékosította, majd hozzátette: ez az Ige nem azért van, hogy azonosítsuk az ellenséget, hanem hogy azonosítsuk a harcot, és meg tudjuk különböztetni saját küzdelmeinktől – a végső harcot, aminek a vége Isten gyermekeinek a szabadsága. A püspök arra is kitért, hogy Isten népének hitelességét nem azzal lehet helyreállítani, hogyha másokat megbélyegzünk, hanem ha szembenézünk magunkkal, hogy mit is kell másképp tennünk.

– Isten teljes fegyverzetébe kell beöltözni, nem csak annak egyes részeibe: mit ér a valóság látása, ha nem követjük az igazságosságot, mit ér a békességre törekvés, ha ez nem az üdvösségünkből következik, és mit ér az egész a hit kardja nélkül? – emelte ki áhítatában a dunamelléki püspök. – Az élő Ige kétélű kardja bennünk is szétválasztja azt, ami krisztusi indulat és ami a sajátunk. De ez a szétválasztás egységben is kell legyen, teljes, vagy ahogy a régiek mondták, egyöntetű. Amit tanulok mostanában, hogy a megosztott szív, a megosztott élet bűnök forrása lehet, mert az nem megy, hogy nem elégszem meg azzal az egy karddal, hanem odacsapok más kardokkal is, amire saját érzelmeim, tapasztalataim indítanak – mondta Balog Zoltán. Hivatkozott egykori tanárára, Varga Zsigmondra, aki úgy fogalmazott, hogy aki az élő Igén kívül más támadófegyvert is akar használni az egyházban, az eredményt nem ér el, de bizonyságot tesz arról, hogy nem hisz Isten Igéjének erejében.

A dunamelléki püspök arra kért mindenkit, hogy tisztán igyekezzen arra nézni, ami az egyházzal történik: ne csak az elmúlt három hónapra, hanem az elmúlt három, harminc vagy háromszáz évre. – Ha teljesen az Igére hagyatkozunk, akkor ezekből az eseményekből is tisztulás lesz, ha nem, akkor addig megyünk lefelé, amíg el nem jutunk addig, hogy csak az Ige marad – hívta fel a figyelmet a püspök. Arra kért mindenkit, hogy az elmúlt időszakra nézve különböztessék meg, amit ő helytelenül, rosszul tett, és azt, amit mások csináltak belőle politikai érdekből, politikai oldalakon állva. – Egyházunk tekintélye most töredezik, de akik elmennek, talán csak emberi intézményt látnak benne: engem, titeket meg a helyi lelkipásztort – jegyezte meg Balog Zoltán, és hozzátette: nekik, vezetőknek helyt kell állniuk, érvelniük, vitatkozniuk, de mindenekelőtt hallgatniuk kell. – Együtt kell hallgatnunk először Isten Igéjére, aztán egymásra, majd azokra, akiknek panaszuk van ellenünk, és imádkozni, hogy Isten az Igét adja a szánkba – hangsúlyozta a püspök. Úgy vélte, ezzel azokat is vissza lehetne hozni az egyházba, akik azért mennek el, mert csak egy emberi intézményt látnak benne.

Végül az imádság erejének újrafelfedezésére bátorított mindenkit, és kiemelte, hogy az imádság tárgya az kell legyen, hogy „Ige adassék a számba”, hogy „megismertessem az evangélium titkát”. – Mert ez az, amit kijelöl számunkra az apostolon keresztül Isten Igéje – zárta áhítatát Balog Zoltán.