Mészáros Lászlót választották protestáns tábori püspöknek

Közel három évtizedes tábori lelkészi szolgálat után vezetheti a Protestáns Tábori Püspökséget Mészáros László a honvédelmi miniszteri beiktatásának időpontjától. A Zsinat elfogadta a leköszönő püspök, Jákob János beszámolóját, és megköszönte eddigi szolgálatát. Az Elnökség és az Elnökségi Tanács beszámolója is egyhangú támogatást élvezett.

Mészáros László újonnan megválasztott tábori püspök - 2024. tavaszi szárszói zsinat - Fotó: Hurta Hajnalka

Mészáros László megválasztott tábori püspök

Fotó: Hurta Hajnalka

A Zsinat egyhangúlag fogadta el az Elnökség és az Elnökségi Tanács beszámolóját a 2023. őszi zsinati ülés óta hozott döntésekről. Szintén egyhangúlag fogadták el a Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat Protestáns Tábori Püspöksége éves jelentését, és támogatták annak felterjesztését a minisztériumhoz is.

Jákob János tábori püspök ismét tájékoztatta a Zsinat tagságát, hogy mandátuma lejárt, és kérte az Elnökséget, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyházzal közösen találjon megfelelő utódot. Jákob Jánost 2012. január 1-jétől választották meg tábori püspökké, mandátuma 2023. december 31-én megszűnt, jelenleg ügyvivőként látja el a szolgálatot. Steinbach József lelkészi elnök a Zsinat nevében megköszönte Jákob János tábori püspök odaadó, hűséges, ékes rendben végzett munkáját, egy nélkülözhetetlen misszióban végzett szolgálatát.

Mészáros László és Jákob János megválasztott és leköszönő tábori püspök - 2024 tavaszi szárszói zsinat - Fotó: Hurta Hajnalka

Mészáros László és Jákob János. A megválasztott és a leköszönő tábori püspök

Fotó: Hurta Hajnalka

Az evangélikus egyházzal való megállapodás alapján a két egyház felváltva adja a tábori püspököt saját felekezetéből. Ez alkalommal az evangélikusokon lett volna a sor, de a két egyház megegyezése alapján az evangélikus egyház az alkalmas jelöltet támogatja felekezeti hovatartozástól függetlenül. A Zsinat elnöksége a Magyarországi Evangélikus Egyház elnökségével és Jákob János püspökkel közös egyeztetésen kereste a megfelelő jelöltet, akit végül Mészáros László tábori esperes személyében találtak meg. Mészáros László a jelölést elfogadta.

Bemutatkozásában Mészáros László elmondta, hogy huszonnyolc éve szolgál tábori lelkészként a Magyar Honvédségben, a teológiáról kilépve szinte rögtön ez a szolgálat következett. – Életem iránytűjét Jézus Krisztusnak hívják, mindazzal megyek be a laktanyába, amit tőle kapok, és hirdetem az evangéliumot – mondta Mészáros László, aki azt tapasztalta, hogy erre a szolgálatra a katonák között nagy igény van. Családjáról is beszélt: felesége az Országos Széchenyi Könyvtárban dolgozik, két egyetemista korú gyermekük van.

A Zsinat 2029. december 31-ig tartó protestáns püspökségének támogatásáról egy érvénytelen és 96 érvényes igen szavazattal döntött. Steinbach József, a Zsinat lelkészi elnöke Isten gazdag áldását kérte Mészáros László szolgálatára. Az evangélikus egyház a májusi országos presbitériumi ülés alkalmával szavaz Mészáros Lászlóról: ha ott is támogatják a püspöki jelölését, akkor várhatóan októberben iktatják be.