Afrikai szokás szerint fogadták Balog Zoltán püspököt a váci katolikusok

A nyugat-afrikai Burkina Fasóban ismert szokás szerint vízzel kínálták az ökumenikus imahét vasárnap esti istentiszteletének elején Balog Zoltán dunamelléki református püspököt Vácon, a piarista Szent Anna-templomban. A Zsinat lelkészi elnöke arról beszélt, hogy az irgalmas szamaritánus története – ami az idei imahét kiválasztott vezérigéje – is arra példa, hogy Jézus nem a vitát akarja megnyerni, hanem az embert.

vízzel kínálják a vendégeket Burkina Fasói szokás szerint. Balog Zoltán Vácon hirdet igét 2024. január 21. Ökumenikus imahét 2024. Fotó: Todoroff Lázár

Vízzel kínálták a vendégeket a váci katolikusok

Fotó: Todoroff Lázár

Marton Zsolt váci katolikus püspök az ökumenikus imahét alkalmából hívta meg Vácra Balog Zoltán dunamelléki püspököt, a Zsinat lelkészi elnökét. Január 21-én este a piaristák templomában a négy nagy váci felekezet tagjai – református, katolikus, evangélikus és baptista – együtt tartottak istentiszteletet, az Igét pedig Balog Zoltán hirdette. A református püspököt vendéglátói az alkalom elején vízzel kínálták, ez ugyanis az év nagy részében száraz és forró éghajlatú Burkina Fasóban az érkező vendég fogadásának hagyományos szertartása.

És hogy miért pont egy nyugat-afrikai szokással fogadták a váci katolikusok a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnökét? Azért, mert a keresztyén egységért tartott imahét anyagát idén egy Burkina Fasó-i ökumenikus munkacsoport állította össze, vezérigének pedig a „Szeresd az Urat, a te Istenedet (…) és felebarátodat, mint magadat.” gondolatot választották Lukács evangéliumából.

Balog Zoltán Vácon hirdet igét 2024. január 21. Ökumenikus imahét 2024. Fotó: Todoroff Lázár

Fotó: Todoroff Lázár

Burkina Faso Nyugat-Afrikában, nagyrészt a Szaharától délre található Száhel-övezetben helyezkedik el, 22,7 milliós lakosságának körülbelül 23,4 százaléka keresztyén, az országot többségében muszlimok lakják. A keresztyének állandó üldöztetést szenvednek el, az ország egyes részein hitüket egyáltalán nem gyakorolhatják. Az Open Doors keresztyén szervezet World Watch nevet viselő, a keresztyének számára legveszélyesebb országokat rangsoroló listáján Burkina Faso tavaly a huszadik helyet foglalta el. Ilyen forrásból különösen gondolatébresztő választás az irgalmas szamaritánus története és a felebarát szeretetének témája.

– Az irgalmas szamaritánus története nem szépen kezdődik, hiszen azért kérdezi Jézust a törvénytudó, hogy megkísértse, hogy próbára tegye, és azt várta, hogy majd olyasmit mond, amit ki lehet javítani, amivel meg lehet fogni Jézust – mondta Balog Zoltán az igehirdetésében. Emlékeztetett, hogy ma is tele van a világ olyan emberekkel, akik alig várják, hogy egy keresztyént leleplezzenek, kijavítsanak. – Mi, emberek egy provokatív kérdésre frappánsan válaszolnánk, hogy megnyerjük a vitát, de nem az a fontos, hogy mindig a keresztyéneknek, az egyháznak legyen igaza, hanem hogy aki provokatívan kérdez, az megváltozzon és igazi kérdező legyen belőle – folytatta a dunamelléki püspök.

Balog Zoltán Vácon hirdet igét 2024. január 21. Ökumenikus imahét 2024. Fotó: Todoroff Lázár

Balog Zoltán: Jézus nem a vitát akarja megnyerni, hanem az embert

Fotó: Todoroff Lázár

„Helyesen feleltél. Tégy így, és élni fogsz!” – mondja Jézus az evangéliumban, és felmerülhet a kérdés, hogy amúgy nem él? Balog Zoltán úgy fogalmazott, hogy az ember Krisztus nélkül igazából csak létezik és kívülálló akar lenni az életben. – Burkot növeszt, amin nem lehet áthatolni. Jézus az igerészben érzékeli a vastag burkot a törvénytudó életén, és nem kezdi győzködni, hanem egy történettel megmutatja neki, hogy vannak sérültek, akik segítségre szorulnak – mondta Balog Zoltán.

A püspök kiemelte, hogy amikor Jézus vitába keveredik, nem a vitát akarja megnyerni, hanem az embert. Nem győzni akar, hanem bevonni. A kívülálló szerepébe helyezkedő, gőgös pozícióból húzza be a törvénytudót az élet közepébe, ahol szenvedés és segítség van, ahol Isten van. – A szent könyveket ismerheted, de átélted-e valaha a felebarát iránti szeretetet? – Balog Zoltán szerint ezt a kérdést is fel kell tenni, és arra kell törekednünk, hogy mi legyünk az irgalmas szamaritánus a történetben. Mert mindannyiunk kísértése a kívülmaradás, de mi jobb annál, aki képes sebeket gyógyítani? A református püspök arra is kitért, hogy a történetben Jézus az irgalmas szamaritánus, aki sosem hagy el bennünket, de ő a sebesült is, akinek sebei által gyógyultunk meg mi.

Balog Zoltán Vácon hirdet igét 2024. január 21. Ökumenikus imahét 2024. Fotó: Todoroff Lázár

„Ha együtt átéljük a kegyelmet, akkor nemcsak egy héten át lehetünk együtt Krisztus szeretetében, hanem mindig”

Fotó: Todoroff Lázár

A püspök azt is elmesélte, hogy fontos élményeket szerzett az ökumenével kapcsolatban, amikor fiatal korában a katolikus szeretetszolgálatnál vállalt önkéntes munkát, majd Maglódon, az első lelkipásztori szolgálati helyén is. Igehirdetése végén pedig arról beszélt, hogy ha együtt átéljük a kegyelmet, akkor nemcsak egy héten át lehetünk együtt Krisztus szeretetében, hanem mindig.

Vácon 1993 óta valósul meg az ökumenikus imahét a négy keresztyén felekezet összefogásával. A négy felekezet két-két esti szertartással járul hozzá az imahét programjához, és minden lelkipásztor egy másik felekezet templomában hirdet Igét a híveknek, akik szintén elzarándokolnak testvérfelekezeteik istentiszteletére.

Az ökumenikus imahéthez számos gyülekezet csatlakozott Magyarországon, a meghirdetett istentiszteleti alkalmakról és más programokról a gyülekezetek oldalán vagy a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa weboldalán tájékozódhatnak.