Az első karácsony

MRE_advent_index_DEC12.jpg
„Az Atya elküldte a Fiát a világ üdvözítőjéül.” (János első levele 4. fejezet 14b vers)

Sokféleképpen lehet az adventünket osztályozni, vizsgálni: hogy mennyire zajos, milyen mozgalmas, sikerül-e felkészülni rendesen a karácsonyra vagy pont ellenkezőleg, minden az ünnep ellen játszik. Hogy sikerül-e ráhangolódni a karácsonyi üzenetre. Tudunk örülni, panaszkodni, összeomolhatnak a terveink, de meglepetés is érhet bennünket.

Most azonban vizsgáljuk meg valaki másnak az adventjét is. Észrevettük már, hogy Istennek is volt adventje? Elgondolkodtunk már azon, hogy neki mit jelent mindez, ő hogyan készült az első karácsonyra?

Isten készülődése a karácsonyra nem négy hét volt, hanem hosszú évezredek. Aprólékos munka, összetett tervezés, igényes előkészítés és rengeteg csalódás, újrakezdés. Isten készülődéséből készült is egy világraszóló könyv, amely lépésről lépésre bemutatja, mi mindent tett azért, hogy a lehető legteljesebben megtörténjen a karácsony. Érdemes ezt a könyvet elolvasni, Ószövetség a címe.
Isten készülődése a nagy napra: benne van a bűnbeesett embernek tett ígéretében, Nóé megmentésében, az ősatyák kalandjaiban, ott van Izráel kiszabadításánál és a velük való bajlódásban. Isten készülődése benne van a tízparancsolatban, Dávid és Salamon uralkodásában, a próféták szavaiban, a babiloni fogság nehéz ítéletében és az onnan való örömteli visszatérésében, Jónás Ninivéhez szóló üzenetében – és még ezer dologban: Isten készülődése, fáradozása, izgalma, szenvedélye ez, és mindenekelőtt a szeretete. Készül a nagy ajándékra, hogy az tökéletes legyen.

„Az Atya elküldte a Fiát a világ üdvözítőjéül”. Ebben a négy hétben saját adventünkön túl lássuk meg Isten adventjét is. Mert ő az, aki évezredeket küzdött az emberrel, csak hogy megajándékozza a megújulás lehetőségével, a szabadítással, a helyreállított élettel. Évezredek készülődése, hogy minket megajándékozzon.

Bontogassuk napról napra!

A kalendárium kitáruló, virtuális ablakai mögött rövid történetek várják a járvány miatt jelenleg magányosan, vagy csak nagyon szűk körben élő és mozgó olvasókat.