Elkezdődtek a Ráday-napok

A lelkipásztori hivatás éve kapcsán ezen Istentől rendelt hivatás világát, áldásait és kihívásait járták körül a Dunamelléki Református Egyházkerület felkért előadói, megjelent lelkipásztorai és teológushallgatói az Ige jegyében a Ráday-napok tudományos konferenciáján. Balog Zoltán pedig bejelentette, hogy 2024 az Élő Ige éve lesz. Ezen a csütörtöki eseményen kívül további előadások, kiállításmegnyitó, ifjúsági találkozó és családi nap is gazdagítja a programsorozatot, amelyre szeptember 28. és 30. között kerül sor a budapesti Ráday Házban, illetve a Szentendrei Skanzenben.

Ráday Napok csütörtöki konferencianap 2023 - Fotó: parokia.hu/Füle Tamás

Fotó: Füle Tamás

A konferencia elején Molnár Ambrus, a Dunamelléki Református Egyházkerület Lelkésztovábbképző Intézetének vezetője köszöntötte az egybegyűlteket. Hangsúlyozta, hogy ne csak a gyakorlat felől, hanem bibliai megközelítéssel kezdjünk hozzá a lelkészi hivatásról való gondolkodáshoz, annak reményében, hogy megerősödünk elhívatásunkban. A balassagyarmati lelkész szerint nagy kihívás egy olyan kultúrában és egy olyan időben beszélni minderről, amikor a társadalom immunrendszere semlegesíti a keresztyén igazságokat és az eszkatológiai látásmódot.

Molnár Ambrus. Ráday Napok csütörtöki konferencianap 2023 - Fotó: parokia.hu/Füle Tamás

Molnár Ambrus lelkipásztor, az egyházkerület lelkésztovábbképző intézetének vezetője

Fotó: Füle Tamás

Az igei köszöntőben a 65. zsoltár 5. versével Somogyi Péter, a Dunamelléki Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője „alaphangra hangolta” a jelenlévőket – a mostani alkalomra és a lelkipásztori szolgálatra egyaránt. – Fontos, hogy tiszta hangon szólaltassuk meg harsonáinkat, hiszen azzal tudjuk felkészíteni Isten népét az ünneplésre és a harcra. Isten az ő közelségébe enged, és háza népének gondviselőjévé, gondnokává tesz minket.

Somogyi Péter. Ráday Napok csütörtöki konferencianap 2023 - Fotó: parokia.hu/Füle Tamás

Somogyi Péter egyházkerületi lelkészi főjegyző

Fotó: Füle Tamás

Ezért legyünk hű és boldog sáfárok: a Megbízó, a háza népe és a javak, letétek felé is – mondta a főjegyző. – „Boldog, akit kiválasztasz és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék” – idézte Dávid fent megnevezett énekét. – Valóban boldogok vagyunk-e kiválasztottságunkban? Ez leolvasható rólunk? – buzdított e kérdések feltételére Somogyi Péter.

Ráday Napok csütörtöki konferencianap 2023 - Fotó: parokia.hu/Füle Tamás

Fotó: Füle Tamás

Az igei köszöntőt könyvbemutató követte. Lányi Gábor, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának dékánhelyettese, az egyháztörténeti tanszék docense beszélt a Ravasz 100 – Püspöki jelentések című kötetről, amelyben egy korábbi konferencia előadásai és az egyetemi hallgatók által digitalizált 27 darab, Ravasz László által kiadott püspöki jelentés kapott helyet.

Lányi Gábor. Ráday Napok csütörtöki konferencianap 2023 - Fotó: parokia.hu/Füle Tamás

Lányi Gábor egyháztörténész, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának dékánhelyettese a könyvbemutatón

Fotó: Füle Tamás

Bogárdi Szabó István, a dunamelléki egyházkerület volt püspöke a lelkipásztori hivatás teológiai alapozásáról szólt a Szentírás és hitvallásaink alapján. A lelkészképzés reformja kapcsán megállapított kompetenciakörök helyett ezt a hivatást a funkció és az elhívás felől közelítette meg, később pedig kompetenciák helyett az alkalmasság fogalmáról beszélt.

Bogárdi Szabó István Ráday Napok csütörtöki konferencianap 2023 - Fotó: parokia.hu/Füle Tamás

Bogárdi Szabó István, a dunamelléki egyházkerület volt püspöke

Fotó: Füle Tamás

Megállapította, hogy ez a szolgálat régi és Istentől van: az egybegyűjtés, megszervezés, kormányzás és megőrzés feladata mellett beszélhetünk a hit növeléséről is az igehirdetés és a sákramentumok által (II. Helvét Hitvallás 18§). – Ugyan a hit megerősítésének és táplálásának egyedül a Szentlélek a szerzője, Isten ebben a munkában szolgákat használ fel. Fontos, hogy ezek a szolgák törvényesen elhívottak, ennek pedig az egyház a tanúja, nem önelhívásból cselekednek – mondta Bogárdi Szabó István.

Ráday Napok csütörtöki konferencianap 2023 - Fotó: parokia.hu/Füle Tamás

Fotó: Füle Tamás

Balog Zoltán, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke elődje gondolatait folytatva vette át a szót. Kifejtette: csak lihegünk és elfáradunk, ha az állandóan változó trendek mentén szeretnénk (ál)tudományosan megfogalmazni lelkipásztori kompetenciákat, egyre magasabbra téve a lécet. Végül úgyis csak egy maradna: „Hirdesd az evangéliumot!”

Balog Zoltán. Ráday Napok csütörtöki konferencianap 2023 - Fotó: parokia.hu/Füle Tamás

Balog Zoltán dunamelléki püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

Fotó: Füle Tamás

A napokban elhunyt egykori tiszántúli esperes, Csiszár Ákos szavait idézve az egyházkerület elöljárója két dolgot helyezett a hallgatóság lelkére: „A szószék az igazság helye, de ez csak akkor érvényes, ha szeretem a rám bízottakat.”

Ráday Napok csütörtöki konferencianap 2023 - Fotó: parokia.hu/Füle Tamás

Fotó: Füle Tamás

A hívek pásztorát sokféle szerepben láthatjuk: mint családos ember, a gyülekezet vezetője és tagja, társadalmi szereplő, evangélista és misszionárius, de hangsúlyos szerephez jut a lelkisége és a kegyessége, valamint a karaktere is.

Ráday Napok csütörtöki konferencianap 2023 - Fotó: parokia.hu/Füle Tamás

Fotó: Füle Tamás

A konferencia résztvevői ezen szempontok közül választhattak, a téma műhelymunkával folytatódott ugyanis a műhelyvezetők rövid előadása után.

Ráday Napok csütörtöki konferencianap 2023 - Fotó: parokia.hu/Füle Tamás

Fotó: Füle Tamás

Ebéd után a kiscsoportos foglalkozások vezetői kerekasztal-beszélgetésben összegezték tapasztalataikat Somogyi Péter moderálásával. Veres Sándor, az egyházkerület főgondnoka arra kérte a hallgatóságot, hogy a következő évben találkozzunk azzal, aki életét adta értünk. – Szeretnénk mi ebben társak lenni, presbiterek, munkatársak. Találjuk meg egymást! Ehhez szükséges az, hogy tanítsatok bennünket – hangsúlyozta a főgondnok. A műhelyeket összegző kerekasztalt Balog Zoltán püspök bejelentése követte, miszerint 2024 az Élő Ige éve lesz a Magyar Református Egyházban.

Visky András Ráday Napok csütörtöki konferencianap 2023 - Fotó: parokia.hu/Füle Tamás

Visky András író

Fotó: Füle Tamás

A Ráday-napok csütörtöki programja a konferenciával még nem ért véget. Délután, a püspöki köszöntőt követően, Visky András előadása és a Bibliamúzeum új időszaki kiállításának megnyitója következett. A szervezők szeretettel várják a fiatalokat a pénteki ifjúsági napra. Szeptember 30-án, szombaton pedig a Szentendrei Skanzenben látja vendégül a családi napra érkezőket az északpesti és a vértesaljai egyházmegye.

A részletes programokról itt tájékozódhatnak: