Gróf Tisza Lajos, a kősziklára építő főgondnok

Tisza Lajos családja a neves, több évszázados történelmi múlttal rendelkező famíliák közé tartozik. A nemességet Rudolf király (1552–1612) adományozta Tisza Tamásnak 1578-ban. A család geszti birtokközpontját Tisza László kapta meg a török kiűzése utáni években. Itt épült fel a barokk művészet figyelemre méltó alkotása, a geszti Tisza-kastély.

Vasárnapi ujság Tisza Lajos szürke Fotó: Vasárnapi Újság

Tisza Lajos középiskolai tanulmányait a Debreceni Református Kollégiumban végezte

Fotó: Vasárnapi Ujság

Idősebb Tisza Lajos (1798–1856) Bihar vármegye főispáni helytartójaként vállalt meghatározó szerepet a dél-alföldi politikai életben. Ő és felesége, gróf Teleki Júlia (1805–1863) frigyét Isten hét fiú születésével áldotta meg. A házaspár gyermekei közül ketten a politikai feladatok ellátása mellett a Magyarországi Református Egyház egy-egy egyházkerületének főgondnoki feladatát is odaadással végezték: Tisza Kálmán (1830–1902) Magyarország miniszterelnöke volt 1875 és 1890 között, és politikai szerepvállalása mellett évtizedeken át látta el a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoki tisztét.

Kálmán öccse, Lajos 1832. szeptember 12-én született Geszten. Középiskolai tanulmányaikat mindketten a Debreceni Református Kollégium gimnáziumában végezték. Lajos külföldi egyetemi évei után, az 1860-as évek elejétől vállalt aktív szerepet a magyar közéletben; Deák Ferenc híveként tevékenyen részt vett az 1867-es kiegyezés előkészítésében. Gyorsan emelkedett a pályája, hamarosan már Bihar vármegye főispánja lett. Az urbanisztika kérdéseire szakosodott 1870-től, ő lett a Fővárosi Közmunkák Tanácsának első alelnöke, majd az 1871 és 1873 közötti időszakban több magyar kormányban is betöltötte a közlekedési miniszter tisztségét.

Ő irányította az 1879-es nagy tiszai árvíz után Szeged városának újjáépítését. Érdemei elismeréséül Ferenc Józseftől 1883-ban grófi címet kapott. Hosszú időn keresztül Szeged országgyűlési képviselője volt. Gróf Tisza Lajos jelentős összeggel támogatta a szegedi Kálvin téri református templom megvalósítását, amelyet Schulek Frigyes (1841–1919) tervei alapján centralizáló liturgikus elrendezésben, neogótikus stílusban építettek 1882 és 1884 között.

Az első Wekerle-kormányban a király személye körüli miniszteri tisztséget töltötte be 1892 és 1894 között. A magyar Parlament felépítésének miniszteri biztosaként haláláig felügyelte az országgyűlési épület 1885-től közel két évtizeden át zajló építési munkálatait.

Gróf Tisza Lajost a Budapesti Református Egyházközség 1883-ban főgondnoknak választotta. Tisztségének első időszakában az egyházközség területén két templom állt, az 1830-ban felszentelt Kálvin téri és az 1870 és 1878 között épült Hold utcai. Tisza Lajos lelkiismeretes kurátorként mindenben segítette az „Úr Házának szépülését”, így többek között ezer forinttal, a költségek felével támogatta a Kálvin téri templom fűtésépítési munkáit. A budai, mai néven Szilágyi Dezső téri templom felépülését is a szívén viselte.

A Dunamelléki Református Egyházkerület főgondnoki tisztét 1885 és 1898 között látta el. Ebben a szolgálatban követte elődje, Lónyay Menyhért egyházi szerepvállalását. Mind a két gróf az iskolákkal és a szegényebb egyházközségekkel kapcsolatos feladatok megoldását tekintette olyan munkaterületnek, ahol jó sáfárként segítheti az egyházkerület lelkészi vezetésével megbízott püspököt.

Tisza Lajos több éven át tartó vesebetegség következményeként 1898. január 26-án Budapesten hunyt el. Koporsóját a Tisza család geszti mauzóleumában helyezték el. A temetési prédikációt Szász Károly (1829–1905) püspök tartotta. Az 1879-es szegedi árvíz után végzett kormánybiztosi tevékenységéről máig széles körben ismert maradt a gróf neve. A református egyházi ügyekben tett fáradságos munkája, elhunytának 125. évfordulóján, hálaadásra indíthatja a Magyarországi Református Egyház minden egyházközségét. Legyen példa mindnyájunk számára az őrálló szolgálatát élő hittel megélő, gazdagon megáldott élete!

A cikket elolvashatják a Reformátusok Lapjában is, amelyben további érdekes és értékes tartalmakat találnak. Keressék a templomokban és az újságárusoknál!