Januárban iktatják be egyházunk új püspökeit

Átveszi hivatalát januárban a Magyarországi Református Egyház Tiszáninneni és Dunamelléki Egyházkerületének új elnöksége is. A püspökszentelő ünnepi istentiszteletekettekintettel a járványhelyzetremajd tavasszal tartják meg.

A Magyarországi Református Egyház választójogi törvényének megfelelően januárban veszi át hivatalát a Dunamelléki és a Tiszáninneni Egyházkerület új elnöksége. Balog Zoltán püspököt és Veres Sándor főgondnokot január 25-én, Pásztor Dániel püspököt és Molnár Pál főgondnokot pedig január 9-én iktatják be hivatalába.

Egyházunk törvényeinek értelmében az egyházkerületi közgyűlésekig tartó, átmeneti időszakban a korábbi testületek és tisztségviselők, mint ügyvivők irányítják a kerületi hivatalokat. A megszokotthoz képest változás – tekintettel a járványhelyzetre –, hogy a püspökszentelő ünnepi istentiszteleteket csak a később, egy-egy tavaszi időpontban tartják majd meg. Ezeket mindkét új elnökség nehéz szívvel halasztotta el, de jelen helyzetben ezt tartják felelős és biztonságos döntésnek. Az új Zsinat előreláthatólag február közepén alakul meg.

Végéhez közeledik a tisztújítás

Balog Zoltánt és Veres Sándort november 5-én, Pásztor Dánielt és Molnár Pált november 18-án választották meg egyházkerületeik élére. Az új tisztségviselők a következő hat évben irányítják majd egyházkerületeiket. Dunántúlon és a Tiszántúlon a korábbi püspökök, Steinbach József és Fekete Károly folytatják szolgálatukat. A tiszántúli alakuló közgyűlést január 23-án, a dunántúlit pedig 29-én tartják.