Míg tart a ma – Kiállítás nyílt Hegedűs Loránt püspök életéről

Hegedűs Loránt református püspök halálának tizedik és a Károli Gáspár Református Egyetem alapításának harmincadik évfordulója alkalmából nyílt kiállítás november 11-én Leányfalun, a Ravasz László-emlékházban. A volt egyházi vezető életútját bemutató tárlatot ifj. Hegedűs Lóránt és Mészárosné Hegedűs Zsuzsanna állították össze, akik az eseményen megköszönték a család nevében a Ravasz László-emlékház munkatársainak, hogy lehetővé tették édesapjuk munkásságának bemutatását.

Mészárosné Hegedűs Zsuzsanna. Hegedűs Loránt kiállítás megnyitó Leányfalu 2023. november 11. Fotó: Todoroff Lázár

Mészárosné Hegedűs Zsuzsanna: Édesapám ellengravitációs ember volt

Fotó: Todoroff Lázár

– Köszönöm, hogy ellengravitációsan gondolkodnak, mert annyi lehúzó erő van, és úgy gondolom, hogy édesapám ilyen ellengravitációs ember volt, de az ő emlékének ápolásához szükség van azokra, akik észreveszik, hogy milyen láng volt ő – jelentette ki Mészárosné Hegedűs Zsuzsanna. Elmondta, hogy hogyan próbálták keretek között tartani ezt a hatalmas életművet, amikor összeállították a kiállítást, de ahogy fogalmazott, „nekünk, Hegedűsöknek ez nem egyszerű”. Megosztotta a közönséggel, hogy édesapja is gyakran idézte a debreceni teológusok és gimnazisták által róla mondott jellemzést, miszerint kérj a Hegedűstől egy pohár vizet, és ő csőtöréssel válaszol. Mészárosné Hegedűs Zsuzsanna kifejezte reményét, hogy ez a kiállítás is hozzájárul az idén elkezdődött rehabilitációs folyamathoz, amelyet ha sikerül végigvinni, akkor a kirekesztés után megtörténhet Hegedűs Loránt méltó befogadása a református egyházban.

Hegedűs Lorántné Illés Zsuzsanna. Steinbach József. Hegedűs Loránt kiállítás megnyitó Leányfalu 2023. november 11. Fotó: Todoroff Lázár

Hegedűs Lórántné Illés Zsuzsannát is köszöntötték

Fotó: Todoroff Lázár

A legfőbb igazság mércéje alatt

Ifjabb Hegedűs Lóránt ünnepi beszéde elején családja nevében egy Ravasz László-mellszobrot ajándékozott az emlékháznak. Külön köszönetet mondott Steinbach József dunántúli püspöknek, akinek „végig testvéri maradt a viszonya” az édesapjával, és aki gondoskodott róla, hogy a Magyarországi Református Egyházban őrizzék Hegedűs Loránt örökségét, hagyatékát. Ő is kiemelte, hogy valóban elkezdődött egy rehabilitációs folyamat, amelynek meghatározó aktusa a szárszói zsinaton megtörtént.
Édesapjára emlékezve elmondta, hogy mindig fontosnak tartotta, hogyha az ember kiáll a maga igazáért, akkor azt a legfőbb igazság mércéje alatt tegye, és ha esetleg a saját igazságunk nem találkozik az abszolút örökkévaló isteni igazsággal, akkor az embernek le kell vonnia a megfelelő konzekvenciát.

ifj. Hegedűs Loránt. Hegedűs Loránt kiállítás megnyitó Leányfalu 2023. november 11. Fotó: Todoroff Lázár

ifj. Hegedűs Lóránt: Édesapám mindig fontosnak tartotta az intellektuális becsületességet

Fotó: Todoroff Lázár

– Ezt nevezte ő intellektuális becsületességnek. Fontosnak tartotta, hogy a keresztyén hitvalló emberek küzdjenek azért, hogy az isteni-szellemi-erkölcsi értékrendet képviselők kerüljenek többségbe a társadalmi közakaratképzés folyamatában, és ők kerüljenek lehetőség szerint vezető pozícióba. Édesapám küzdött az intellektuális becstelenség világbajnokai ellen – hangsúlyozta ifj. Hegedűs Lóránt.

„Míg tart a ma...”

„Vigyázzatok, testvéreim, senki ne szakadjon el közületek az élő Istentől hitetlen és gonosz szívvel. Sőt buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy a bűn csábítása közületek senkit meg ne keményítsen. Mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk” – kezdte a Zsidókhoz írt levél 3. fejezetének 12. versétől a 14-ig terjedő igeszakasszal Hegedűs Loránt méltatását Steinbach József dunántúli püspök. Ahogy fogalmazott, „géniusz püspökünk”, Ravasz László emlékházában nyithatta meg a „másik géniusz püspökünk”, Hegedűs Loránt életútját bemutató kiállítást. Steinbach József úgy vélte, a kiállítás címe beszédes: „Míg tart a ma...”

Steinbach József. Hegedűs Loránt kiállítás megnyitó Leányfalu 2023. november 11. Fotó: Todoroff Lázár

Steinbach József szerint Hegedűs Loránt „géniusz püspök” volt

Fotó: Todoroff Lázár

– A kiállítás címe egyrészt felidézi az előtte elhangzott Igét, másrészt hálát indítóan elevenné teszi számunkra Hegedűs Loránt egész küldetéses, odaadó szolgálatát, életének lényegét – mondta Steinbach József, aki szerint a cím emlékeztet Hegedűs Loránt egyháztörténetileg is meghatározó nyilatkozatára, amely a rendszerváltást követően, 1990-ben jelent meg Míg tart a ma címmel, és amely kijelölte a református egyház számára az új lehetőségek között nemcsak a belterjes egyházi, hanem a Krisztus evangéliumából következő egyetemes útirányt. – Fontos eljuttatni az embereket Isten feleslegességének tudatától Isten nélkülözhetetlenségének a tudatáig, ez döbbenetesen aktuális – tette hozzá a dunántúli püspök. – Ez a kiállításcím az elevenünkbe vág azok között a viszonyok között, amelyek között most élünk, és egyre inkább arra késztet bennünket, hogy hálát adjunk Istennek azért a hatalmáért, amely Hegedűs Loránt püspökben munkált és amelyre felkészített bennünket, hogy a mostani időkben, míg tart a ma, mi is helyt tudjunk állni – fogalmazott Steinbach József. A dunántúli püspök szerint áldott figyelmeztetés, hogy életünk minden napja, minden perce kegyelem, és az Istentől kapott kimért időnkkel jól kell élnünk, amíg az tart. – Ez az Ige Hegedűs Loránt szeretett, tisztelt püspökünk életének a summázata – jelentette ki Steinbach József.

Féltő szeretettel prófétálni

A dunántúli püspök szerint Hegedűs Loránt prófétai és tanítói karizmát kapott: figyelmeztette nemzedékét, hogy gonosz és megkeményedett szívvel senki se szakadjon el az élő Istentől, hanem minden körülmények között végig szilárdan megálljon, amíg tart a ma, amíg tart a kihívás. Ez a szolgálat később egyházvezetőként igazán kiteljesedhetett, és végig párosult hozzá a volt püspök fáradhatatlan szenvedélye és munkabírása. Steinbach József hangsúlyozta, hogy Hegedűs Loránt az idők jeleit is felismerte, és olyasmiket vitt végbe, amiket csak akkor és azon a helyen lehetett megtenni, ahova az Úristen őt helyezte – ilyenek például a református intézményrendszer újjáépítése és a Károli Gáspár Református Egyetem megalapítása. Steinbach József szerint Hegedűs Loránt tanítónak is kiváló volt, és úgy véli, Jézus és Európa című kötete „több mint tanítás, a legmagasabb értelemben végzett misszió, miszerint minden humán és reál terület alfája és ómegája Jézus Krisztus”.

Hegedűs Loránt kiállítás megnyitó Leányfalu 2023. november 11. Fotó: Todoroff Lázár

Fotó: Todoroff Lázár

– Micsoda egyedülálló hidat épített az evangélium és minden tudományterület között, és ma is azon a hídon járunk, amit Hegedűs püspök felépített – tette hozzá Steinbach József. Kiemelte azt is, hogy a néhai püspök a buzdítás, a lelki gondozás, az evangelizálás kegyelmi ajándékát is bírta, és egy szeretettel teli ember volt, aki féltő szeretettel prófétált. – Úgy lett egyházvezető, hogy mindig is gyülekezeti lelkipásztor maradt, pásztorolta gyülekezeteit, egyházát és az egész magyarságot Kárpát-medence és világszerte, a lokalitás és a globalitás értelmes összefüggéseiben – mondta a dunántúli egyházkerület püspöke, megemlítve, hogy ez a pásztorolás kiterjedt az ökumenikus kapcsolatokra is, amelynek csúcsa II. János Pál pápa magyarországi látogatása volt. Méltatta Hegedűs Loránt igehirdetői munkásságát is, hiszen „mindent azért kutatott, olvasott, hogy Jézus Krisztus örök érvényű üzenete minél aktuálisabban szólalhasson meg”. – Méltatlan vagyok méltatni igehirdetéseit, ezeket a kristálytiszta gondolatkatedrálisokat – jelentette ki Steinbach József, aki szerint ezek egyben igemagyarázatok is, és felragyog bennük a csodálatos felismerés, hogy minden probléma az istenkérdésig és az egyetlen megoldásig, Jézus Krisztusig radikalizálódik.

Steinbach József. Hegedűs Loránt kiállítás megnyitó Leányfalu 2023. november 11. Fotó: Todoroff Lázár

Steinbach József: Méltatlan vagyok méltatni igehirdetéseit, ezeket a kristálytiszta gondolatkatedrálisokat

Fotó: Todoroff Lázár

– Tíz év után egyre erőteljesebben adok hálát ezért a géniusz püspökünkért, Hegedűs Lorántért, akinek az életműve felkészített és folyamatosan tanít bennünket arra, hogy a mostani időkben csak úgy lehet, csak úgy szabad, csak úgy méltó helytállni és szolgálni, ahogy ő tette. A vele való találkozás életmeghatározó volt mindannyiunk számára. Istent dicsőítjük Hegedűs Loránt püspökünkért, mindazért, amit az Úrtól őrajta keresztül kaphattunk – zárta gondolatait Steinbach József dunántúli püspök.

A kiállításról készült képekre kattintva nyílik meg galériánk

Fotó: Todoroff Lázár

A kiállításmegnyitón előadással szolgált Erdei József előadóművész és Varga Katica krónikásénekes. Hegedűs Gyöngyi, a néhai püspök lánya édesapjára emlékezve saját prózai és verses művét olvasta fel, valamint felolvastak Hegedűs Loránt 1990-ben megjelent tanulmányából, amelyet a rendszerváltás egyházat érintő vonatkozásairól írt.

A tárlat január 26-ig látogatható Leányfaluban a Ravasz László Emlékházban. További látogatói információkat ide kattintva olvashatnak.