Mire jók az áhítatos könyvek és mire nem?

Egyre több áhítatos könyv, illetve a református egyház által kiadott bibliaolvasó kalauzhoz hasonló, minden napra szóló igerészt és annak magyarázatát, abból kiinduló gondolatokat tartalmazó kötet érhető el a keresztyén könyvpiacon. Mire alkalmasak és mire nem ezek a kiadványok? Molnár Sándorral, a Külső-Kelenföldi Református Egyházközség lelkészével beszélgettünk a témáról.

bibliaolvasás_pixabay

Fotó: Pixabay

A lelkész szerint az áhítatos könyvek legnagyobb veszélye, hogy spirituális gyorsételekké válhatnak, amelyek „azt az érzetet keltik az emberben, hogy evett valami tartalmasat, pedig nem biztos, hogy az valóságos táplálék volt”. – A valóságos azt jelenti, hogy olyan táplálék, amelyből stabil hívő élet épülhet – magyarázza.

– Péternek azt mondta Jézus: „Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei Atyám” (Mt 16,17). Tehát amikor magam tanulmányozom a Bibliát, rászánom az időt, esetleg olvasok hozzá, minőségi értelemben keresem benne Isten akaratát, akkor az megértett valósággá válik számomra, és az Isten és közöttem lévő dinamikát tükrözi, nem olyan táplálékon élek, amit más értett meg helyettem – fejti ki Molnár Sándor. A félreértések elkerülése végett leszögezi: – Természetesen nagyon fontos és hasznos szerepet tölthetnek be ezek a könyvek, ha a Bibliához vagy amellett olvassuk. Probléma akkor van, hogyha megelégszem azzal, hogy elolvastam valakinek a gondolatait, és arra próbálom ráépíteni a hívő életemet – hangsúlyozza.

Egy módszer, amelynek a segítségével közelebb kerülhetünk az Igéhez

Az induktív bibliatanulmányozás módszere segít abban, hogy megszabaduljunk a prekoncepcióinktól egy-egy igeszakasz kapcsán. Rávesz arra, hogy mi magunk értelmezzük a szöveget, ne pedig csak a kommentárokra és a magyarázatokra támaszkodjunk.

Ezek a kötetek, mivel rövid üzeneteket közvetítenek, csak mozaikdarabokat képesek felvillantani a biblikus istenképből. – Tisztában vagyok azzal, hogy a mindennapi rohanásban nem mindig jut ideje az embernek arra, hogy leüljön egy órára tanulmányozni az Igét. Tapasztalataim szerint azonban hetente legalább egy nap szükségünk van arra, hogy elcsendesedjünk és mélyebben tanulmányozzuk Isten szavát. Ehhez természetesen olvashatunk magyarázatokat is az általunk hitelesnek tartott forrásokból. Így tudunk felépíteni egy olyan kegyességi gyakorlatot, amelyben helye van a mások gondolataival való táplálkozásnak, de a saját megértésem képezi a biztos alapot. Persze a megértés nem feltétlenül egyből születik meg, kell hozzá a minőségi idő – szögezi le a lelkész.

Így kerülhetsz közelebb a bibliai történethez

Korábbi cikkünkben bemutattuk a Bible Project nevű kezdeményezést, amely rövid videókkal segít abban, hogy egységében lássuk a Szentírást, amelynek a középpontjában Jézus áll. Ezért mondhatjuk egyes számban, hogy „bibliai történet”, hiszen az összes könyv Krisztus váltsághalálára és feltámadására mutat.

imádság_áhítat_pixabay

Fotó: Pixabay

Mik az előnyei az áhítatos könyveknek?

Az arányokra való odafigyelés mellett természetesen kiváló segédletnek számítanak az áhítatos olvasmányok. Az elcsendesedésben és az Istenre való odafigyelés kialakításában fontos szerepet tölthetnek be ezek a könyvek, esetleg egy-egy szárazabb, teológiai okfejtés mellett az érzelmekre is ható, mindennapi valóságra reflektáló gondolatként is sokat adhatnak. – Isten sokféle módon válaszolhat az ember kérdéseire, így ezeken az írásokon keresztül is. Abszolút oktalan lépés lenne ezeket kizárni az életünkből azért, mert a Szentírás olvasása és megértése fontosabb – jegyzi meg Molnár Sándor. – Kiváló példa Szikszai György Keresztyéni tanítások és imádságok című, XVIII. századi munkája, amelyet generációk olvastak a Biblia mellett. A reformáció során kimondott igazságokat a zsinatok tételekbe foglalták, és eljött a megszilárdulás kora, amelyet a református ortodoxia koraként is szokás emlegetni. A tanok letisztultak, a lelkészek pedig elkezdték azokat hirdetni, a teológia mellett pedig kevesebb idő jutott a lelkigondozásra. Hatalmas templomok épültek az Alföldön azzal a céllal, hogy mindenkinek hirdessék a tiszta protestáns hitet, az emberek pedig jöttek és hallgatták. Erre válaszként jelent meg a puritán mozgalom, amelyet nem fogadtak felhőtlen örömmel Magyarországon. Ők kezdtek el foglalkozni hangsúlyosan az emberek lelkigondozásával. Ezt követte a racionalizmus korszaka, amelyhez Szikszai neve is kötődik. Ebben az időszakban a racionalista teológia által kicserzett igehirdetéseket hallgatva a családok hazamentek, és gyakran levették a gerendáról Szikszai könyvét, és azt is elolvasták, mert az egy illatos, igazi evangéliumi táplálék volt a letisztult Ige mellé. A bibliaolvasás mellett is kiválóan működik, a családomban is sokszor így használtuk, illatozik belőle a biblikus, evangéliumi megfontolás – meséli a lelkész.

A műfajban többek között érdemes megemlíteni Oswald Chambers Krisztus mindenekfelett, Cseri Kálmán A kegyelem harmatja, valamint C. H. Spurgeon Isten ígéreteinek tárháza című művét. Természetesen ezek mellett is elérhetők kiváló olvasmányok, amelyek a hétköznapokban segíthetnek elcsendesedni, Istenre figyelni. – A minőségi bibliatanulmányozást azonban nem helyettesítheti semmi. Erről nem szabad megfeledkezni az áhítatos könyvek olvasásakor sem, amelyek haszna egyébként vitathatatlan, hiszen Isten ezeken keresztül is beszél hozzánk – szögezte le Molnár Sándor.