Nem marad úgy

MRE_advent_index_DEC8.jpg
„Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy elégedett legyek azzal, amim van. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jóllakásba és éhezésbe, bővölködésbe és nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem.” (Pál apostol levele a filippiekhez 4. rész 11-13. vers)

A tízhónapos fiam kapott egy keljfeljancsi oroszlánt. Még nem értékeli annyira, de én néha azon kapom magam, hogy elkezdem mozgatni, forgatni, pörgetni. Klasszikus keljfeljancsi, semmi komoly, de pont ezért nem lehet zavarba hozni, mindig visszaáll az alaphelyzetbe, egyenesen, szépen. Egyszerű játék, semmi varázslat, az egész csak fizika, tömegközéppont és energia. A legtermészetesebb dolog, ahogy viselkedik.

Irigylem Pál apostolt, azt a stabilitást, ami a Bibliában a soraiból és persze a mögötte lévő élettörténetből árad. Történjék vele bármi, jó vagy rossz, legyen egy közösség vezetője vagy üldözött, nem változik semmi: bárhonnan vissza tud állni az alaphelyzetébe. Persze ez is természetes, lelki-szellemi tömegközéppont és Istentől kapott energia. Nem független attól, ami vele történik, érzi és megéli a fájdalmat és az örömöt, az éhezést és a jóllakást. De nem „marad úgy”.

Én bizony sokszor „úgy maradok”, ahogyan éppen ledöntöttek a körülmények. Büszkén vagy keserűen, dühösen vagy reménytelenül. Jó lenne másképp élni.

Ha szétszednénk a keljfeljancsit, az aljában súlyt, nehezéket találnánk. Az tehet mindenről, az a biztos, mozdíthatatlan, szilárdan odaszerkesztett súly. Pál életében az a biztos, mozdíthatatlan, szilárdan odaszerkesztett súly maga Jézus. Ez adja meg neki azt a földöntúli stabilitást.

Szeretnék én is így lenni abban, amiben ma vagyok, vagy holnap leszek. Nem kivonva magamat a valóság ide-oda sújtó hatásai alól, de mindig visszatérve az egyenesbe. Nem a körülményeket kell megváltoztatni. Jézus, te kellesz úgy, hogy része leszel annak, ami bennem zajlik. Biztosan, mozdíthatatlanul, szilárdan. Aztán már kívülről jöhet bármi, te kimozdítasz, visszaemelsz.

Bontogassuk napról napra!

A kalendárium kitáruló, virtuális ablakai mögött rövid történetek várják a járvány miatt jelenleg magányosan, vagy csak nagyon szűk körben élő és mozgó olvasókat.