Szamoskér díszpolgára lett Bölcskei Gusztáv

Testvértelepülési megállapodás jött létre vasárnap Szamoskér és a partiumi Óvári között. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei település református templomban tartott ünnepi istentiszteleten egyúttal a község díszpolgárává avatták Bölcskei Gusztáv tiszántúli püspököt.

Az igehirdetés szolgálatát Bölcskei Gusztáv végezte a 37. Zsoltár versei alapján. Bizonyságtételében a püspök azokra a „kötelékekre” utalt, amelyek őt Szamoskérhez, szülőfalujához fűzik. Lelki örökségként továbbá – a zsoltáros nyomán – a szelídséget, az alázatosságot, a békességre való törekvést emelte ki, mert mint mondta, ezek azok az értékek, amelyeken soha nem lép túl az idő, amelyeken megnyugszik Isten áldása. „A hegyi beszédben Jézus is boldognak mondja a szelídeket, mert ők öröklik a földet” – fogalmazott a Zsinat lelkészi elnöke.

kép

Az igehirdetés után Lucskiné Krokavecz Márta helybeli lelkipásztor köszöntötte a vendégeket, majd aláírták a Szamoskér és a partiumi Óvári közötti testvértelepülési megállapodást. E kapcsolatfelvétel fontosságáról és üzenetéről Fülöp István országgyűlési képviselő mondott üdvözlő szavakat, akinek szerepe volt e kapcsolat létrejöttében. Az erről szóló testületi határozatot és az idevonatkozó törvényi szabályokat Gergely Lajos körjegyző ismertette, majd a két község polgármestere – Teremi László szamoskéri, Óvári részéről pedig Juhász Lajos – látta el kézjegyével a dokumentumot.

Az ünnepi istentisztelet a díszpolgári cím átadásával folytatódott. Szamoskér község önkormányzata első alkalommal ítélt oda díszpolgári címet, amelyet az elkövetkezőkben azok a Szamoskérről elszármazottak kaphatnak majd, akik példás munkájukkal, életükkel, értékteremtő szolgálatukkal kivívják a közösség megbecsülését, tiszteletét.  

Az ünnepi alkalmon jelen volt Balog Zoltán, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára, aki laudációjában a testvéri szeretet hangján szólt a püspök életútjáról és méltatta munkásságát.

kép

Bölcskei Gusztáv elsőként vehette át a szülőfalutól a díszpolgári oklevelet és azt a míves, szatmári hangulatot idéző kisplasztikát, melyet Bíró Lajos Mátészalkán elő szobrászművész készített.

A kitüntetettet a Szatmári Református Egyházmegye nevében Bartha Gyula  esperes, az Óvári testvér település nevében Igaz Árpád lelkipásztor, Szamoskér nevében pedig Lucskiné Krokavecz Márta lelkipásztor  köszöntötte. Az igei köszöntések után a templomot megtöltő ünneplő gyülekezet énekszóval köszöntötte díszpolgárát. Az istentisztelet bensőséges hangulatát emelte a Bölcskei család csaknem teljes számban való részvétele.

A meghívottakat a helyi „Liget Táborban” vendégelte meg az önkormányzat, ahol ízes szatmári ételek kerültek terítékre a szamoskéri asszonyok jóvoltából.  

E jeles napot Soós Endre alpolgármester az ebédnél mondott köszöntő szavaiban így összegezte: „Szamoskér büszke arra, hogy Dr. Bölcskei Gusztáv püspök urat szülöttjének tekintheti, és tiszteletét, szeretetét kifejezhette a díszpolgári cím adományozásával.”

Lucski Zsófia, fotó: Barcza János