Tiszáninnen: Pásztor Dániel püspök, Molnár Pál egyházkerületi főgondnok lett

A Tiszáninneni Református Egyházkerület Választási Bizottsága közleményben tájékoztatott a 2020. évi egyházkerületi tisztségviselők tisztújításának eredményeiről.

Pásztor_Molnár

Eszerint dr. Varga István tiszaújvárosi lelkipásztor 88 szavazatot, míg Pásztor Dániel lelkészi főjegyző 205 szavazatot kapott, így a következő hat évben utóbbi lesz az egyházkerület püspöke. Pásztor Dániel Csomós Józsefet váltja ebben a tisztségben.

Tiszáninnenen két jelölt volt az egyházkerületi főgondnoki tisztségre is: Csernaburczky Ferenc borsodi egyházmegyei gondnok 137 szavazatot, míg dr. Molnár Pál világi főjegyző 156 szavazatot kapott a presbitériumoktól, így ő lesz Ábrám Tibor leköszönő főgondnok utódja.

Kapcsolódó anyagaink: