Egységben

Hírek a Kárpát-medencéből

szeretethíd_2022_ok.png

Szeretethíd 2022

Lassan történelmi múltra tekint vissza a Magyar Református Szeretetszolgálat kezdeményezése: 2009 óta minden évben megszervezik. Idén immár 14. alkalommal lesz Szeretethíd, avagy a Kárpát-medencei református önkéntesek napja. Ugyan a program neve Kárpát-medencei Református Önkéntes Napok, de nyitott mindenki számára felekezettől függetlenül.

Tovább a cikkhez

További hírek

Öleléssel lefegyverzett gyűlölet

Egy magyarok ellen demonstráló román szenátort békített meg ölelésével Balog Zoltán püspök Gyulafehérváron. A Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke Bethlen Gábor erdélyi fejedelem szobrának avatásakor példát mutatott a keresztyéni szeretetből.

Maradandót alkotott, amikor mások pusztítottak

Novák Katalin magyar köztársasági elnök jelenlétében leleplezték Gyulafehérváron Bethlen Gábor erdélyi fejedelem egész alakos szobrát, a Magyar Református Egységnap keretében. Az eseményt és a záró istentiszteletet a helyszínen több mint kétezren kísérték figyelemmel.

A Generális Konvent zárónyilatkozata

Összeült a Generális Konvent, a Kárpát-medencei református egyházak 2004-ben létrejött tanácskozó és javaslattevő testülete. A Gyulafehérváron, a Magyar Református Egységnap rendezvénysorozatának keretében tanácskozott a Generális Konvent elnöksége, majd plenáris ülést is tartottak. Az ülés végén megfogalmazott zárónyilatkozatukat teljes egészében közöljük.

Hála és számvetés

„Az egység egyszerre ajándék és feladat” — áll a gyulafehérvári Generális Konventen elfogadott, a Közös Kárpát-medencei magyar református missziói stratégiáról szóló vitairatban. A testület május 20-án, a Református Egység Napja előtt ülésezett az erdélyi városban. Az ülésén sok szó esett a kárpátaljai testvérek megsegítéséről nehéz helyzetükben, a világ magyar reformátusainak tagságáról a Közös Zsinatban, amelyet össze is hívtak 2023-ra.

Református egységnap Nagyenyeden és Gyulafehérváron

Elindult a Magyar Református Egységnaphoz kapcsolódó rendezvénysorozat Nagyenyeden és Gyulafehérváron. A május 19. és 21. között szervezett ünnepségeken a Kárpát-medencei és külföldi magyar református egyházvezetők és egyháztagok mellett részt vesz Novák Katalin, Magyarország református felekezetű köztársasági elnöke is.

További tartalmak

A Generális Konvent hírei

húsvét 2022

Isten nem feledkezik meg az ő népéről

„A Krisztus által felkínált békesség legyen velünk életünk minden pillanatában.” A Generális Konvent elnökségének húsvéti körlevele a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára.

Generális Konvent elnökségi ülés Berekfürdő - 2022. február

Összefonni a háló szálait

Támogatta egy közös Kárpát-medencei diakóniai tanács létrehozását, és elfogadta a missziói stratégia alapját képező vitairatot a Magyar Református Egyház Generális Konventjének elnöksége. – Cikkünk végén rövid interjút is olvashatnak Zán Fábián Sándor kárpátaljai püspökkel.

Simeon Jézust tartja a kezében - Andrej Siskin orosz festő műve

Karácsonyi körlevél a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára

„Hisszük, hogy Isten a mostani karácsonyi ünnepünket is betölti a nekünk szerzett üdvösség szent erejével. Jézus születése napján láthatóvá válik az, hogy Isten nem mond le rólunk, és mindig hűséges marad ígéreteihez.” A Magyar Református Egyház Generális Konventjének elnöksége karácsonyi körlevélben kéri Isten áldását református hittestvéreinkre.

További tartalmak

Hírek a diaszpórából

argentín reformátusok

Magyar vagyok, magyarnak születtem

Szüleim magyar légkörben neveltek Argentínában is, így az egész életemet magyar környezetben éltem le – mondja Benedek-Micsinay Mária, az Argentínai Magyar Református Egyház főgondnoka, a Nyelvcsiszoló Tanfolyam megálmodójával beszélgettünk családról, identitásról, közösségről és a gyülekezeti életről.

Tovább a cikkhez

Magyar reformátusok Hollandiában

A Magyarországi Református Egyház képviselete az elmúlt napokban a hollandiai diaszpórában járt, hogy megerősítsék a magyarországi és az ottani reformátusok kapcsolatát. A hollandiai reformátusok mindennapjairól, az ukrajnai helyzet közös kezeléséről, és a közösség megéléséről írtunk az utat bemutató írásunkban.

Isten megtartó kegyelmében bízva

Jubileumi közgyűlést és konferenciát tartott a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége fennállásának 20. évfordulója alkalmából. A svájci Männedorfban tartott összejövetelen új vezetőséget is választottak.

Mégse lehet pályázni a diaszpórába

A korábbi tervekkel ellentétben mégis későbbi időpontra halasztja a Miniszterelnökség a Kőrösi Csoma Sándor és Petőfi Sándor Program következő szakaszának meghirdetését.

Új-Zélandról jöttem, Sárospatakon érettségizem

Fordított peregrinációt hirdetett a Sárospataki Református Kollégium. Míg évszázadokkal ezelőtt Magyarországról mentek külföldre tanulni a diákok, most a pataki kollégium hívja haza a diaszpórába szakadt magyarok érettségi előtt álló generációját. A különleges programtól a diákok magyar identitásának megerősödése mellett a kapcsolatépítést is remélik.

További tartalmak

Videók és galériák

Események a Kárpát-medencéből

Református énekek

térkép no