Egységben

Hírek a Kárpát-medencéből

élesdi gyermekotthon 25 éves 2. .jpg

Negyedszázada a gyermekekért

A partiumi Élesden 25 éves fennállását ünnepelte a Kajántó Mária Gyermek- és Ifjúsági Otthon. A húsz férőhelyes intézményben azóta 65 gyermeket neveltek fel. Az otthont a helyi református lelkész felesége hozta létre. Az ünnepi alkalomból hálaadó istentisztelet tartottak.

Tovább a cikkhez
NyEMPGySz 2022

Rendeződő kapcsolatok

Hét ország magyar diaszpóragyülekezeteinek több mint ötven küldötte részvételével tartották szeptember 1–4. között a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége éves közgyűlését. A találkozó házigazdája idén a szövetséghez három éve csatlakozott Nürnbergi Magyar Református Gyülekezet volt.

Tovább a cikkhez

További hírek

Új főjegyző az Erdélyi Egyházkerületben

Végigolvasva sok száz gyülekezet egyházmegyei vizitációs jegyzőkönyvét úgy gondolom, vannak olyan, a jegyzőkönyvekből kiderülő történelmi tapasztalatok, amelyek segítenek abban, hogy másképp lássam és másképpen értelmezzem a jelen eseményeit – mondja Kolumbán Vilmos, az Erdélyi Református Egyházkerület új lelkészi főjegyzője, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet korábbi rektora.

Elindult az ÉlesztŐ!

A kereszt lábánál új tartalmat nyernek céljaink, elképzeléseink – ezzel a gondolattal indult el augusztus 9-én az ÉlesztŐ, azaz a Fiatal Reformátusok Szövetségének (FIRESZ) nyári ifjúsági találkozója a Börzsönyben. Az esemény hívószava: Célkeresztben – a hitrejutókat érő megpróbáltatásokról gondolkodnak együtt a következő napokban.

Hogy a szellem be ne rozsdásodjon...

Teleki Sámuel olyan korban élt, amikor hazánkban is egyre népszerűbbé vált a tudomány művelése és továbbadása. Természetesen ehhez szükség volt olyan támogatókra, mint a tudós gróf, aki mindig kiállt hite és hazája mellett, valamint hivatásának tekintette a világ könyvek általi megismertetését. T. Németh László , a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusának írása.

Önmutogatás helyett a közösség oltárára helyezett áldozat

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben köszöntötték 65. születésnapja alkalmából Buzogány Dezső egyetemi professzort. A Babeș–Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző és Zeneművészeti Karának és a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet oktatójának tiszteletére összeállított, csaknem 700 oldalas tanulmánykötetet mutattak be a június 23-án rendezett ünnepségen.

További tartalmak

A Generális Konvent hírei

Pünkösd, galamb, pexels fotó

A Generális Konvent pünkösdi körlevele

„A pünkösd története egyszerre beteljesedés és új kezdet. Elvégeztetett Jézus Krisztus megváltó munkája, szabadító és üdvösségszerző műve. A tanítványok számára a Szentlélek kitöltetése tette ezt valóságossá” – áll a Generális Konvent vezetősége által jegyzett pünkösdi körlevélben.

Algyógy, Református Egység Napja, egységnap, Jákób Lóri fotója

A Generális Konvent 2022. évi plenáris ülésének zárónyilatkozata

Május 20-án a Magyar Református Egység Napja rendezvénysorozatának keretében ült össze Gyulafehérváron a Generális Konvent, a Kárpát-medencei református egyházak 2004-ben létrejött tanácskozó és javaslattevő testülete. Az ülés végén megfogalmazott zárónyilatkozatukat teljes egészében közöljük.

Generális konvent 2022

Hála és számvetés

„Az egység egyszerre ajándék és feladat” — áll a gyulafehérvári Generális Konventen elfogadott, a Közös Kárpát-medencei magyar református missziói stratégiáról szóló vitairatban. A testület május 20-án, a Református Egység Napja előtt ülésezett az erdélyi városban. Az ülésén sok szó esett a kárpátaljai testvérek megsegítéséről nehéz helyzetükben, a világ magyar reformátusainak tagságáról a Közös Zsinatban, amelyet össze is hívtak 2023-ra.

További tartalmak

Hírek a diaszpórából

argentín reformátusok

Magyar vagyok, magyarnak születtem

Szüleim magyar légkörben neveltek Argentínában is, így az egész életemet magyar környezetben éltem le – mondja Benedek-Micsinay Mária, az Argentínai Magyar Református Egyház főgondnoka, a Nyelvcsiszoló Tanfolyam megálmodójával beszélgettünk családról, identitásról, közösségről és a gyülekezeti életről.

Tovább a cikkhez

Rendeződő kapcsolatok

Hét ország magyar diaszpóragyülekezeteinek több mint ötven küldötte részvételével tartották szeptember 1–4. között a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége éves közgyűlését. A találkozó házigazdája idén a szövetséghez három éve csatlakozott Nürnbergi Magyar Református Gyülekezet volt.

Magyar reformátusok Hollandiában

A Magyarországi Református Egyház képviselete az elmúlt napokban a hollandiai diaszpórában járt, hogy megerősítsék a magyarországi és az ottani reformátusok kapcsolatát. A hollandiai reformátusok mindennapjairól, az ukrajnai helyzet közös kezeléséről, és a közösség megéléséről írtunk az utat bemutató írásunkban.

Isten megtartó kegyelmében bízva

Jubileumi közgyűlést és konferenciát tartott a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége fennállásának 20. évfordulója alkalmából. A svájci Männedorfban tartott összejövetelen új vezetőséget is választottak.

További tartalmak

Videók és galériák

Események a Kárpát-medencéből

térkép no