2022-ben fókuszban a hittanoktatás és a református iskolák

A koronavírus-járvány az elmúlt szűk két évben számtalan elképzelést hiúsított meg, megszokott rendezvények maradtak el, esetleg szűkebb körben vagy online formában, a személyes találkozást mellőzve valósulhattak csak meg, a járványügyi előírások miatt pedig ezeknek szinte az utolsó pillanatig gyakran a megtartásuk is bizonytalan volt. Noha e tekintetben az előttünk álló évet is még sok bizonytalanság övezi, alábbi összeállításunkban összeszedtük, hogy idén milyen eseményekre számíthatnak olvasóink.

Míg az Országgyűlés Petőfi Sándor-emlékévvé nyilvánította az idei és a következő esztendőt – a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakja születésének 200. évfordulója előtt tisztelegve –, 2022 a Zsinati Tanács december 15-i ülésének döntése nyomán a hittanoktatás éve lesz a Magyarországi Református Egyházban.

Évfordulók

egyseg002.jpg

A Magyar Református Egység Napja Debrecenben 2019. május 18-án

Fotó: Szarvas László

Idén az Erdélyi Református Egyházkerület szervezi a Magyar Református Egység Napját május 20–21-én Gyulafehérváron. Ha a körülmények engedik, fesztiváljellegű programsorozattal és ünnepi istentisztelettel várják majd az érdeklődőket az egész Kárpát-medencéből az erdélyi városba. Ekkor ünneplik meg a Collegium Academicum alapításának 400. évfordulóját, leplezik le Bethlen Gábor fejedelem egész alakos szobrát – Deák Árpád szobrász alkotását – és a Generális Konvent idei ülésének is Gyulafehérvár ad otthont. A kerek évforduló adta az ötletet arra, hogy 2022 a református oktatás éve legyen Erdélyben, de idén fejeződik be több jelentős beruházás is: Marosvásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen is szépen halad a kollégiumok felújítása, emellett több óvoda is elkészül Erdély-szerte.

450 éve

1572-ben hunyt el két ismert magyar reformátor, Szegedi Kis István és Melius Juhász Péter.
1572. augusztus 23-ról 24-re virradóan történt Párizsban és környékén a „Szent Bertalan-éji vérnász”, amikor sok ezer protestáns hitvalló szenvedett vértanúhalált.

400 éve

1622. július 14-én született Rákóczi Zsigmond, Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsanna idősebb fia, mecénás főúr, a puritanizmus pártolója, aki 1650-ben Sárospatakra hozatta Comeniust.

350 éve

1672-ben a gyászévtized kezdetén a királyi Magyarországon református és evangélikus lelkészek és tanárok sokaságát űzték el szolgálati helyükről.

75 éve

1947. április 12-én vette kezdetét a Csehszlovákia és Magyarország közötti lakosságcsere.

50 éve

1972-ben alakult meg a Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma.

(Baráth Béla Levente egyháztörténész, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora összeállítása nyomán)

Nemes Nagy Ágnes

Nemes Nagy Ágnes

Fotó: Fortepan / Hunyady József

Tavaly a kerek évforduló kapcsán a katolikus Pilinszky János életműve került a figyelem középpontjába, idén a református kortársra, a 100 évvel ezelőtt, 1922. január 3-án született Nemes Nagy Ágnes Kossuth-díjas költőre, műfordítóra emlékezhetünk. „Felmenői évszázadokra visszamenően református hitűek voltak, sőt: közülük többen, például egyik nagyapja s mindkét dédapja is lelkészként szolgáltak. (Tették ezt ráadásul a magyarországi puritanizmus egykori központjának számító kelet-magyarországi, észak-erdélyi régióban.)” – olvashatjuk a költő családfáját vizsgáló tanulmányban. A protestáns lelkipásztori háttér olyan erős indíttatást adott, hogy – mint édesapja, Nemes Nagy Mihály egyik leveléből kiderül – a gimnazista lány továbbtanulási tervei még a teológiát célozták. Mint az idézett tanulmány megállapítja, „később, a kiforrott személyiség már »szembefordult szigorúan konzervatív családjával, szélsőséges rokonaival, létében el nem fogadva […] a szemellenzős protestantizmust«. Mégis, gondolkodását és szemléletmódját akaratlanul is mélyen átitatta (nem elsősorban a hit, hanem) a protestáns hagyomány és etika, mely költészetének is egyik sarokköve lett.”

Régi és új programok keresztül-kasul a Kárpát-medencében

Ugyan az egyházi év november végén, advent első vasárnapján már megkezdődött, a naptári év egyházi programjainak az – idén január 16–23. között megszervezett – ökumenikus imahét az első jelentős eseménye, amelyen a különböző felekezetek képviselői együtt imádkoznak a Krisztus-hívők egységéért. A központi nyitó istentiszteletnek a budapesti Deák téri evangélikus templom ad otthont. A hét idei témáját a Közel-Keleti Egyházak Tanácsa dolgozta ki, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) honlapjáról pedig letölthető az imahét füzete és plakátja is. Ugyancsak a MEÖT szervezésében valósul meg hagyományosan március 4-én – a hónap első péntekjén – az ökumenikus világimanap, a másnapi állami ünnep előestéjén tartott augusztus 19-i ünnepi istentisztelet Budapesten, a Szilágyi Dezső téri református templomban, valamint az Október a reformáció hónapja programsorozat, melynek központi eseményét, a Reformáció gálaestet szintén Budapesten tartják, október 16-án az Uránia Nemzeti Filmszínházban.

Imaéjjel 2019

Fiatalok imádkoznak a Kárpát-medencei református ifjúsági imaéjjelen, 2019-ben

Fotó: Kalocsai Richárd

Március 4. és 6. között Balaton-felvidék (Alsóörs és Felsőörs) látja vendégül a Kárpát-medencei református borászokat és szőlészeket (BORUM), május 20-án és 21-én pedig az egységnappal egy hétvégén a Szeretethídon önkénteskedhetünk. Két év kihagyás után – várhatóan május utolsó hétvégéjén – ismét megszervezik Budapesten a Református Zenei Fesztivált, július 1. és 3. között Pápa fogadja be a dunántúli református napokat (REND), június 25-én, szombaton este fél 8-tól pedig ismét Református énekek csendülnek fel a Művészetek Palotájában. A Reformátusok Szárszói Konferenciájának időpontja augusztus 11–14. lesz – az elmúlt években megszokottakhoz képest két héttel korábban tartják –, a következő Református Ízek Találkozóját október 7. és 9. között szervezik meg a partiumi Hegyközszentmiklóson, a tervek szerint novemberben dunántúli helyszínnel tartanak ismét református hálaadó napot a termésért.

valtsiranyt_2_Lonay-Arthur-1536x1024.jpg

Válts Irányt! IKE Fesztivál Erdélyben

Fotó: Lonay Arthur

Bár a Csillagpont református ifjúsági találkozóra 2023-ig még várni kell, ifjúsági programokban idén sem lesz hiány. Csillagpont KEDDESTE elnevezéssel egyházunk Ifjúsági Osztálya hozza el minden kedden a Csillagpont fesztivált a hétköznapokba, lehetőséget adva – egyelőre még csak Budapesten – a találkozásra, a közös dicsőítésre és az ismerkedésre. Februárban a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet fennállásának 20 évéért adhatunk hálát, július 5-től 9-ig tartják a Válts Irányt! IKE Fesztivált Erdélyben, augusztus 9-től 13-ig pedig az ÉlesztŐt Felvidéken. A Kárpát-medencei református általános iskolák képviselői június 24–26. között Kisújszálláson, a középiskolák diákjai és tanárai pedig június 30. és július 3. között Karcagon találkoznak. Augusztus 27-én lesz az országos református tanévnyitó, várhatóan két héttel később pedig határon túli helyszínen a Kárpát-medencei református tanévnyitó, ennek pontos helye és időpontja azonban még nem ismeretes.

Kárpát-medencei egységünket élhetjük meg a májusi Szeretethíd és egységnap, valamint a számtalan évközi találkozó mellett többek között októberben a Kárpát-medencei református ifjúsági imaéjjel alkalmával és a külhoni iskolákat támogató oktatási alap novemberi gyűjtése során is. Az évet – az adventi időszakba megérkezve – összetartozásunk erősödéséért imádkozva fejezhetjük be: a december 4-i Kárpát-medencei református imanap tematikáját a tervek szerint a horvátországi nőszövetség készíti elő.

urvacsora.jpg

Úrvacsora járvány idején

Fotó: Kalocsai Richárd

Mozgó ünnepek 2022-ben:

  • március 6. – nagyböjt első vasárnapja
  • április 15. – nagypéntek
  • április 17. – húsvétvasárnap
  • április 18. – húsvéthétfő
  • május 26. – mennybemenetel ünnepe
  • június 5. – pünkösdvasárnap
  • június 6. – pünkösdhétfő
  • június 12. – Szentháromság vasárnapja
  • november 27. – advent első vasárnapja

Elmaradt emlékezés

A 2019. évi egyházi választások nyomán tavaly Magyarországon és Felvidéken kezdte meg a munkát új összetételű Zsinat és elnökség az egyházvezetésben. Idén ősszel a Királyhágómelléki Református Egyházkerületben tartanak általános tisztújítást. A Magyarországi Református Egyház Zsinata – az előzetes tervek szerint – április 6–7-én, valamint november 23–24-én ülésezik.

Úti cél: remény kiállítás

Látogatók az „Úti cél: remény” című kiállításon a Budapesti Történeti Múzeuman

Fotó: Pályi Zsófia

2020-ban honlapunkon is hírt adtunk a két világháború közötti nemzetközi gyermekvonat-akció centenáriumával kapcsolatos tervezett megemlékezésekről. Az első világháború után ugyanis hatvanezer éhező magyar gyermeket utaztattak néhány hónapra Nyugat-Európába, belga, brit, skandináv, svájci, de leginkább holland családokhoz. A humanitárius segítségnyújtás egyik magyarországi szervezője a református egyház volt. Az évfordulón konferenciát tartottak, és tanulmánykötet is megjelent, a koronavírus-járvány miatt azonban a szélesebb közönséget megszólító programok elmaradtak. Most március 27-ig látogatható még a Budapesti Történeti Múzeum „Úti cél: remény” című kiállítása, melynek témáját ez a több európai országot érintő és sok református vonatkozású segélyprogram adja.