Hogy a szellem be ne rozsdásodjon...

Mostanában egyre többet olvasok és vásárolok elsősorban társadalomelméleti és természettudományos írásokat. Persze olcsóbb lenne, ha könyvtárba járnék, hiszen az olvasóik érdekeit és igényeit szem előtt tartó, elkötelezett nagyobb bibliotékákban a legújabb és a korábbi irodalom egyaránt hozzáférhető. Ez utóbbin akkor töprengtem el, amikor egy egykori könyvgyűjtő tudós évfordulójára lettem figyelmes: 200 éve, 1822. augusztus 7-én hunyt el az 1739-ben, az erdélyi Gernyeszegen született Teleki Sámuel.

Az erdélyi gróf a szó szoros értelmében maradandót alkotott: gondoljunk csak a marosvásárhelyi könyvgyűjtemény, a Teleki-téka megalapítására. De számos munkája mellett elkészítette Janus Pannonius műveinek kritikai kiadását, elmélyült a természettudományokban, és keresztyén emberként célul tűzte ki az erdélyi protestáns közoktatás megújítását. A kancellári tisztséget is betöltő Teleki Sámuel – bár már kisgyermekkorában is tudott olvasni – igazi bibliofillé négy évig tartó külföldi (Bázel, Utrecht, Leiden, Párizs) tanulmányútján vált, amely alatt már tudatosan gyűjtötte a köteteket.
A könyvtár állományát használta Bolyai Farkas. Gárdonyi Géza csak az egriek szeretete miatt nem költözött oda. Elismerően szóltak a gyűjteményről európai, sőt más kontinensekről érkező érdeklődő olvasók is.

Telekinek világhírű tudósok lettek a levelezőpartnerei. Legkedvesebb professzora Daniel Bernoulli természettudós volt. Teleki – aki nagyon kedvelte a matematikát – 1764-ben, hazatérése után leírta a bázeli tanárának, hogy továbbra is szeretne a tudománnyal foglalkozni, és amint ideje engedi, ismét időt szán majd a matematikára. Ennek azért is érezte szükségét, mert mint a levélben írta, „szellemem majdnem berozsdásodott tíz hónapos tétlenségtől senyvedve”. Bernoulli baráti válaszában megnyugtatta és biztatta Telekit: „Saját magában fog új erőforrásokra találni, ugyanis választékos könyvtárral bír, nem beszélvén a természet mindenki előtt nyitott, nagy könyvéről; főleg ezt a hatalmas művet kell tanulmányoznia, mely jobb tanítómester, mint az összes tudományos-művészeti akadémia."

A tudós kancellár munkásságáról nemcsak a későbbi utókor, hanem már a kortársak is hálásan nyilatkoztak. Halála után egy héttel így emlékezett rá a Magyar Kurir: „A’ minden virtusokkal tündöklő férjfiú, ki a’ Haza’ polgári igazgatásában bébizonyitott bölcseségére nézve mind azon Nagyok közt, kik valaha vele egy pályát futottak, az elsők közzül való: az Anyaszentegyházhoz ’s az iskolákhoz mutatott számtalan jótéteményeire nézve hasonlíthatatlan; a ’Nemzeti Cultura’ előmozdítására, a ’Tudományok’ virágoztatására s a ’Tudósok’ becsülésére ’s jutalmazására csupán a ’dicső Marczibányi, Festetics, ’s Széchenyi, – mind, mind elhúnyt csillagainkkal páros.” Az egykori népszerű lap nekrológja a könyvtáralapító munkát is magasztos szavakkal méltatta: „Maga az a gazdag Könyvtár, melly különösen a Régiségekre, a’ Természet-Históriáira és a’ Szép-mesterségekre tartozó ritka Gyűjteményekkel gazdagítva, Marosvásárhelyen a’ Nemzet örökségének felszenteltetett, halhatatlan tanúja leszen mindenkor az ő nemes lelkének ’s az emberiség közhasznára bölcsen használt életének.

Teleki Sámuel olyan korban élt, amikor hazánkban is egyre népszerűbbé vált a tudomány művelése és továbbadása. Természetesen ehhez szükség volt olyan támogatókra, mint a tudós gróf, aki mindig kiállt hite és hazája mellett, valamint hivatásának tekintette a világ könyvek általi megismertetését. Tanulhatunk, ahogyan felénk mondják, a régi öregektől: olvassunk könyveket – akár a könyvtárakból, amelyeket ránk hagytak eleink, akár a saját polcunkról, amelyeket mi adhatunk tovább az utánunk következő nemzedéknek.

A cikket elolvashatják a Reformátusok Lapjában is, amelyben további érdekes és értékes tartalmakat találnak! Keressék a templomokban és az újságárusoknál!